Najčitanije

ŠTO KAŽU BIBINJCI NA PRIJETNJE DRAKONSKIM KAZNAMA ZBOG LOVA TUNE "Grupa Borg" je maznula pola milijarde i mogu joj staviti soli na rep, a nas "grupu Tuna" zbog umiruće ribe istražuju kao da smo zločinačka organizacija!

Bogu božje, a caru carevo. A čija je tuna? U Bibinjama na to pitanje imaju nedosmislen odgovor. Tuna je od Bo...
"Grupa Borg" je maznula pola milijarde i mogu joj staviti soli na rep, a nas "grupu Tuna" zbog umiruće ribe istražuju kao da smo zločinačka organizacija!
Page 1 of 100FirstPrevious[1]2345678910Last