APERKAT S TRGOVAČKOG SUDA U ZADRU Država iz svojih prostora izbacila boksače "Rebela" - Grad ih je neovlašteno pustio na Ravnice, a oni naplaćivali podnajam!

APERKAT S TRGOVAČKOG SUDA U ZADRU

Sutkinja Trgovačkog suda Ana Markač u četvrtak je donijela presudu kojom se zadarskom Boksačkom klubu "Rebel" nalaže da u roku od osam dana Republici Hrvatskoj preda u posjed nekretninu koju bespravno koristi i podmiri joj sudske troškove od 2.500 kuna. Radi se o nekretnini od 19.300 kvadrata bivše vojarne "Ravnice" čiji je jedan dio svojedobno preuređen u boksačku dvoranu.

Boksački klub "Rebel" je u zadarskoj javnosti postao šire poznat nakon što je u ožujku organizirao državno prvenstvo za mlađe uzraste. Prvenstvo je svečano otvorio gradonačelnik Božidar Kalmeta, koji se rekreativno boksom bavio baš u "Rebelu".

Kako je "Rebel" ušao u državnu imovinu?

Sud je utvrdio da je Grad Zadar još 1997. odobrio da prostor na Ravnicama bez naknade koristi UHDDR Zadar i to na rok od šest mjeseci. Naknadno, Grad je odlučio da taj prostor bude na raspolaganju UHDDR-u do daljnjega. A onda su 17. srpnja 2014. UHDDR i BK "Rebel" sklopili ugovor na neodređeno vrijeme o ustupanju na korištenje tog istog prostora za što je "Rebel" plaćao mjesečnu naknadu od 1.000 kuna. Tim je ugovorom predviđeno da cijeli prostor ili jedan njegov dio "Rebel" može dati na „podkorištenje trećim osobama", ali samo uz prethodnu suglasnost UHDDR Zadar.

I dogodilo se upravo to: "Rebel" je dio zgrade i okolnog zemljišta neovlašteno dao u korištenje tvrtki "Dalmatia patria d.o.o." za naknadu od 300 kuna, a to je društvo, proizlazi iz sudskih materijala, "ostvarivalo prihod od naplate parkinga".

Koncem prošle godine gradonačelnik Božidar Kalmeta je Boksačkom klubu „Rebel" dao suglasnost za čuvanje objekta u bivšoj vojarni Ravnice, ali Klub nije smio "predmetnu nekretninu" dati na korištenje drugim pravnim ili fizičkim osobama. Sud je sada utvrdio da je nadležno ministarstvo dopisom od 7. studenog 2016. dalo suglasnost Gradu Zadru za čuvanje nekretnine, uz napomenu da ju Grad ne smije koristiti na bilo koji drugi način niti njome raspolagati. Dakle, Grad nije smio "Ravnice" niti povjeriti na čuvanje BK "Rebel" koji je bio u posjedu državne imovine "bez valjane pravne osnove". Ni Grad ni "Rebel" ni "Dalmatia patria" nisu imali "valjano ovlaštenje vlasnika da koriste predmetnu nekretninu te da njome dalje raspolažu".

Presudom sutkinje Markač, prekida se lanac neovlaštenog ustupanja, posjedovanja i korištenja državne imovine koja se "oslobođena od stvari i osoba" sada vraća stvarnom vlasniku.

 


"Štitili smo državnu imovinu od devastacije"

Prije pokretanja parnice Županijsko državno odvjetništvo se u ime države obratilo BK "Rebel" i društvu "Dalmata Patria d.o.o." sa zahtjevom za mirno rješenje spora tražeći predaju nekretnine u državni posjed. Društvo "Dalmatia Patria d.o.o." je prihvatilo zahtjev za mirno rješenje spora te je s njime zaključena izvansudska nagodba.

Iz "Rebela" se do isteka zakonskog roka na tu ponudu nisu izjasnili, a u svom odgovoru na tužbu su naveli da pravnu osnovu za korištenje državne imovine vide u odluci gradonačelnika da im državnu imovinu povjeri na čuvanje. Štitili smo državnu imovinu od devastiranja i propadanja, a bavili smo se i društveno korisnom djelatnosti, naveli su iz "Rebela".

 

Naslovnica 4 kantuna

Najčitanije

ZADAR POSTAJE MATIČNA LUKA ZA KRUZERE Božidar Longin: Nismo mogli pronaći boljeg operatera za Gaženicu! Evo po kojim uvjetima će turska kompanija 20 godina upravljati najvažnijim zadarskim projektom...

Božidar Longin: Nismo mogli pronaći boljeg operatera za Gaženicu! Evo po kojim uvjetima će turska kompanija 20 godina upravljati najvažnijim zadarskim projektom...
- Presretni smo i zadovoljni. Ovome se nitko nije nadao – prvi je komentar Božidara Longina, predsjednika ...
Božidar Longin: Nismo mogli pronaći boljeg operatera za Gaženicu! Evo po kojim uvjetima će turska kompanija 20 godina upravljati najvažnijim zadarskim projektom...