NOVA POLICIJSKA "EKIPA" ANTUNA DRAŽINE Pet novih načelnika među kojima i jedna žena!

NOVA POLICIJSKA

Glavni ravnatelj policije, Nikola Milina, imenovao je na petogodišnji mandat nove načelnike devet policijskih postaja u sastavu Policije uprave zadarske. Internom kadrovskom "rošadom" koju je na prijedlog novog načelnika Antuna Dražine posložio glavni ravnatelj, smijenjeno je pet dosadašnjih načelnika.

Osim u Prometnoj, Pomorskoj, te Aerodromskoj policiji, PU zadarska je dobila nova imena u II. Policijskoj postaji i Policijskoj postaji u Biogradu, dok su u Benkovcu, Pagu, Gračacu i Srbu ostali isti načelnici kao i ranijih godina.

Nakon Danijela Gospića koji je na tom mjestu bio ranijih godina za novog načelnika Prometne policije postavljen je Policijski inspektor Ante Kardum. Glavni policijski inspektor Krešimir Jurenec imenovan je za načelnika Postaje Pomorske policije Zadar, nakon što je prije njega na tom mjestu bio Maksimilijan Surić.

Policijska inspektorica Kristiana Žulj Batur, jedina je žena među izabranim kandidatima i nova načelnica Postaje aerodromske policije Zemunik. Prije nje na tom je mjestu bio Mirko Lukić Samostalni policijski inspektor, Josip Gulan novi je načelnik II. Policijske postaje u Zadru, a dosad je na tom mjestu bio Mario Tokić.

Petar Strmota, postavljen je na mjesto novog načelnika Polcijske postaje u Biogradu umjesto Ivice Stipanovića. Strmota je prije, kao jedini magistar među zadarskim policajcima radio u Odjelu granične policije, gdje je nadzirao rad Pomorske policije.

Viši policijski inspektor Mario Brzoja ostao je na mjestu načelnika policijske postaje u Benkovcu gdje je bio i prethodnih pet godina. Perica Ešegović, po zvanju glavni policijski inspektor, ostao je načelnik Policijske postaje Gračac kao i Željko Blaić koji je i dalje prvi čovjek policijske postaje na Pagu. Na mjestu načelnika granične policije Donji Srb ostao je i policijski savjetnik Tomislav Ivandić.
Osim fakultetske naobrazbe, uvjeti za sva radna mjesta su bili najmanje 15 godina radnog iskustva u policijskim poslovima, od čega najmanje deset na rukovodećim pozicijama te položeno ili stečeno zvanje policijskog savjetnika. Na radna mjesta načelnika postaja kandidati su imenovani s 16. listopada, na dan kada prestaju mandati njihovim prethodnicima.
Nakon raspisanog internog oglasa za imenovanje rukovodećih policijskih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova za radna mjesta načelnika policijskih postaja i provedenog postupka, glavni ravnatelj policije, na prijedloge načelnika policijskih uprava, imenovao je ukupno 154 načelnika policijskih postaja u 19 policijskih uprava.

Naslovnica 4 kantuna

Najčitanije