NAKON ŠTO JE ZADARSKI.HR AKTUALIZIRAO PROBLEM STAR 10 GODINA Sportska dvorana za Strukovnu i Tehničku školu konačno pred rješenjem, moguća suradnja i sa Sveučilištem!

NAKON ŠTO JE ZADARSKI.HR AKTUALIZIRAO PROBLEM STAR 10 GODINA

Deset godina nakon što je zadarski Arhitektonski studio "Rene" izradio programsko-prostornu studiju s idejnim rješenjem sportske dvorane za Tehničku i Strukovnu školu Vice Vlatkovića, koja s nogometnim igralištem "Bagata" čini mali sportski centar, konačno se pokrenula i gradska uprava. Mjesec dana nakon što je problem s obećanom i zaboravljenom dvoranom aktualiziran u Slobodnoj Dalmaciji, u gradskoj su upravi održana dva sastanka na tu temu, a na jednom od njih autor idejnog rješenja Bogdan Marov praktično je ponovno prezentirao svoje idejno rješenje.

- Razgovaralo se o tome je li idejno rješenje usklađeno s detaljnim planom i može li se temeljem njega pokrenuti ishodovanje građevinske dozvole. Kako smo, izrađujući DPU prostora Tehničke škole paralelno izradili i idejno rješenje sportske dvorane, pa je ono usklađeno s planom, nema prepreke za nastavak aktivnosti oko izgradnje dvorane. Sadržaj i način korištenja dvorane ostaju nepromijenjeni, treba samo vidjeti jesu li uvjeti gradnje ostali isti, ali to je samo tehnička stvar - kazao nam je Marov.

- Da, pozvali smo autora idejnog rješenja da bismo vidjeli je li po tom rješenju moguće graditi dvoranu i utvrdili da je to moguće. Ustanovljeno je da nema pravnih prepreka za izgradnju dvorane - potvrđuje Darko Kasap, gradski pročelnik za graditeljstvo, dodajući da su, po informacijama imovinsko-pravne službe, načelno riješeni i imovinsko-pravni odnosi na parceli predviđenoj za gradnju sportske dvorane.

To bi trebalo značiti da su "načelno riješeni" odnosi s vlasnikom te parcele, zadarskim poduzetnikom Ivanom Jurjevićem, što je odavno definirani zadatak Grada Zadra. Pročelnik Kasap kaže da u suradnji sa Zadarskom županijom, kao vlasnikom obje srednje škole koje bi dvoranu koristile, sada treba isprojektirati dvoranu i naći način njezina financiranja.

- Do sada je bilo govora kako bi izgradnju dvorane trebala financirati država, ali tek treba obaviti razgovore sa Zadarskom županijom koja ne može sama financijski podnijeti taj teret, pa treba razmisliti i o apliciranju projekta za neki od europskih ili državnih fondova. Ali, razgovori sa Županijom tek nas očekuju i na njima će biti precizno utvrđeno tko će što financirati - kaže Kasap, podsjećajući da se ne radi samo o dvorani.

Naime, detaljnim planom je predviđena i velika rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta s izgradnjom tribina i svlačionica. Upravo zbog izgradnje sportske dvorane, sadašnje igralište će biti "okrenuto" u pravcu sjever-jug, da bi se zapadno od igrališta mogla smjestiti dvorana.

Što se Županije tiče, pročelnik za školstvo Ivan Šimunić nije čuo za razgovore u gradskoj upravi oko izgradnje dvorane.

- Ne, nisam s tim upoznat, ali mi je drago da je oživljen projekt školske dvorane. Razgovori između Grada i Zadarske županije će biti pokrenuti, ali ne samo na tu, već i na brojne druge teme vezane uz školske zgrade - kaže Šimunić.
Nakon osam godina šutnje, oko 1160 učenika Tehničke i Obrtničke škole imaju pravo - nadati se sportskoj dvorani.

 

Ni studenti nemaju svoju dvoranu
Na jednom od sastanaka u gradskoj upravi spomenuta je i mogućnost uključivanja Sveučilišta u Zadru u izgradnju sportske dvorane jer ni jedina ovdašnja visokoškolska ustanova nema sportsku dvoranu. Moguća suradnja sa Sveučilištem je obrazložena činjenicom da obje srednje škole rade u jednoj smjeni, pa bi školska dvorana popodne praktično bila prazna, što otvara mogućnost da ju koriste i studenti. Neki neslužbeni kontakti sa Sveučilištem su navodno već uspostavljeni, ali rektorica Dijana Vican nam je izjavila da o tome još nema nikakvu službenu informaciju, pa ništa ne može ni komentirati.

 

Kronologija "slučaja dvorana"
Idejno rješenje za sportsku dvoranu je izrađeno još 2008., kada je Gradsko vijeće usvojilo i detaljni plan Tehničke škole. Tri godine poslije, Gradsko je vijeće donijelo i odluku o otkupu zemljišta za dvoranu. Sedam godina kasnije - iz gradske uprave kažu da su imovinsko-pravni odnosi riješeni. Načelno.

Naslovnica 4 kantuna

Najčitanije