SUĐENJE ZA KORNATE Vještak za telekomunikacije na sva pitanja u sudnici odgovarao: "Ne sjećam se"

SUĐENJE ZA KORNATE

Vještak na sva pitanja odgovarao: 'Ne sjećam se'

– Svi vatrogasci na Kornatu stradali su od sagorijevanja nehomogene plinske smjese. Konkretna opasnost za njihove živote, kada više nije bilo povratka, nastupila je onog trenutka kada je južni kraj požara ušao u lijevak i zapalio vegetaciju u klancu.

Ovu izjavu dao je Miodrag Drakulić, voditelj tima vještaka koji su sudjelovali u izradi multidisciplinarnog vještačenja uzroka i okolnosti nastanka požara na Kornatu, u nastavku suđenja Draženu Slavici na Županijskom sudu u Zadru. Drakulić i ostali vještaci jučer su odgovarali na pitanja predsjednika sudskog vijeća Borisa Radmana, predstavnika optužbe i opunomoćenika obitelji stradalih vatrogasaca, a ostali su pri svom prijašnjem stavu kako je izgaranje nehomogene plinske smjese, koja razvija temperature od 1000 do 1200 stupnjeva, glavni uzrok stradavanja 13 vatrogasaca, kobnog 30. kolovoza 2007., u klancu iznad uvale Šipnat na Kornatu.

Iako odjeća stradalih vatrogasaca nije bila posebno vještačena, već su se vještaci na nju samo osvrnuli u svom nalazu, isto na osnovu spomenutih fotografija, jučer se na Županijskom sudu čulo kako gorenje vatrootporne odjeće koju su nosili na sebi nije moglo doprinijeti većem stupnju oštećenja od opeklina, ali kako su druge tkanine koje su imali na sebi, poput potkošulja, košulja i čarapa, to mogle učiniti.

Prije Drakulića, svjedočio je sudski vještak za telekomunikacije Vinton Afrić koji je više od sat vremena svog iskaza na većinu pitanja suca Radmana i šibenskog državnog odvjetnika Zvonka Ivića odgovorio kako se ne sjeća. Afrić tako nije mogao reći je li kobnog dana stradanja, između 13.40 i 13.44 sati, bilo kontakta između optuženog Slavice i stradalih vatrogasaca, između pilota kanadera i Slavice, ali i nadzornika NP Kornati s optuženim. Također, nije se mogao sjetiti kojim je sredstvom komunicirala posada kanadera niti je li mu naloženo da vještači komunikaciju između Operativno-vatrogasnog zapovjedništva i Vatrogasno operativnog središta.

Dražen Slavica pitao je Afrića zašto nisu vještačeni specijalni brojevi koje MUP koristi za svoju komunikaciju, koje je dobio kad je radio vještvo, no, i to je pitanje ostalo bez odgovora.

– Nema opravdanja da dođete ovako nepripremljeni – kazao je vještaku Afriću sudac Radman, a prigovorio je i Ivić, smatrajući da je ovakvo davanje odgovora po sjećanju, bez uvida u ranije vještačenje, potpuno neprimjereno.

Naslovnica 4 kantuna

Najčitanije