IZBORI ZA MJESNE ODBORE: NIKO MARIN, NEZAVISNA LISTA NA PUNTAMICI Mi smo prijatelji i djeca istog kvarta, a u nedjelju ćemo pobijediti!

IZBORI ZA MJESNE ODBORE: NIKO MARIN, NEZAVISNA LISTA NA PUNTAMICI

Na izborima za Mjesne odbore Grada Zadra u nedjelju Zadranima će se po prvi put predstaviti Niko Marin, prvostupnik ekonomije i nositelj nezavisne liste za MO Puntamika. Na izbore izlazi samostalno i natjecat će se samo u MO Puntamika.

- Mi ovo ne smatramo ulaskom u politiku, niti imamo nekakvih megalomanskih planova i poriva. Prvenstveno smo grupa prijatelja i djeca istog kvarta. Naš cijeli angažman počiva na tome, na boljitku našeg kvarta – kaže 27-godišnji Marin koji, dakako, očekuje pobjedu protiv dosadašnje vlasti HDZ-a.

Zašto su važni izbori za mjesne odbore?

- Najviše radi specifičnosti svake lokalne zajednice. Mjesni odbori su posebna vrsta društvenih grupa jer njihov lokalni karakter apostrofira njihovu vezanost za određeni uži teritorij. Ljudi žive na određenom prostoru i svoj život olakšavaju i obogaćuju tako da se udružuju s drugim ljudima radi definiranja, zadovoljavanja i ostvarenja zajedničkih potreba. Mjesni odbor pretpostavlja da ljudi na neposredan, kooperativan i solidaran način, a ne hijerarhijski i naredbom, planiraju i ostvaruju zajedničke potrebe, usklađuju suprotne interese, obavljaju zajedničke aktivnosti i odlučuju o zajedničkim socijalnim akcijama na svom području, biraju ciljeve i sredstva. Iz svega navedenog te iz naše pozicije mladih školovanih ljudi koji žive u tom kvartu voljni smo i spremni smo preuzeti odgovornost što je samo po sebi hvale vrijedno.

Što nije dobro u mjesnim odborima, gdje ima najviše problema i kako ih planirate otkloniti?

- Ne namjeravamo obećavati brda i doline niti preuzimati na sebe neostvarive zadatke. Javnost mora znati što je mjesni odbor i koje su njegove ovlasti tj. mogućnosti djelovanja. Oblici hrvatske mjesne samouprave (mjesni odbor, gradski kotar ili gradska četvrt) de jure nemaju vlastitu izvornu upravljačku nadležnost, jer im se djelokrug određuje statutom jedinice lokalne samouprave, a ovlasti su im da samo prate, raspravljaju o pitanjima i predlažu pitanja o kojima odlučuju tijela lokalne samouprave. Unutar tih ovlasti na što mi možemo i želimo utjecati je, prvo, kvalitetnije sagledavanje mjesnih/lokalnih problema te njihovo rješavanje uz koordinaciju s legitimnim predstavnicima svoje lokalne zajednice. Drugo, efikasnije informiranje i građanima primjerenije planiranje i provođenje razvojnih projekata lokalne zajednice te, treće, stvaranje partnerskog odnosa građana i novo izabrane mjesne predstavničke vlasti

Što ćete prvo napraviti ako pobjedite na izborima?

- Ono što možemo sa sigurnošću tvrditi, našem mjesnom odoboru neodostaje nekoliko dječjih igrališta. Jedno ostvareno igralište bio bi vidljiv napredak. Već smo se angažirali oko razrušene rive, poslali smo nekoliko upita za ponudu sanacije rive kako bi imali okvirni troškovnik i cijenu za buduće planiranje, zatim nam je u planu angažman oko obalnog pojasa u smislu čišćenja i održavanja. Naš moto je "bolje je jednu stvar napraviti kako treba nego nijednu od ranije obećanih pothvata".

Kakav je sadašnji odnos mjesnih odbora i gradskih vlasti? Jeli za taj odnos bitno jeste li ista politička opcija ili opozicija?

- Ne namjeravamo ulaziti u paušalne političke analize. Iz svega rečenog jasno je da ne bi bilo loše da mjesni odbori imaju veće ovlasti i financije. Što se tiče drugog djela pitanja mi želimo vjerovati da politička opcija nije niti bi trebala biti bitna. Uostalom, pripadnici svih i svakakvih svjetonazora pripadaju nekom mjesnom odboru. Mjesna zajednica ne bi trebala biti demokratski ukras, već socijalni prostor upravljanja samih građana o poslovima od neposredno i svakodnevnog utjecaja na njihov život i rad. Upravo zato se treba angažmanom, praksom i suživotom u toj maloj zajednici kao što je mjesni odbor izdići iznad ideoloških i političkih razlika. Jer kad se nešto konkretno napravi od benefita cijeloj zajednici brišu se razlike te ostaje samo prosperitet te iste zajednice, a ta zajednica to smo mi!

Naslovnica 4 kantuna