IZBORI ZA MJESNE ODBORE: JOSO NEKIĆ (HDZ) ​Mi znamo koje su potrebe naših sugrađana - više od 20 godina ih slušamo i zajedno rješavamo probleme

IZBORI ZA MJESNE ODBORE: JOSO NEKIĆ (HDZ)

Vladajući HDZ na izbore za mjesne odbore grada Zadra izlazi u koaliciji s HSP-AS, HSU-om i NS-REFORMISTI-ma.

- Predali smo 29 lista. U izbore ulazimo odgovorno, s velikim obzirom i pažnjom prema našem gradu i našim sugrađanima, a što potvrđuje angažman gotovo dvije stotine naših kandidata, kojima ovi izbori nisu eksperiment ili proba za neke druge izbore kako možemo čuti od naših političkih suparnika. Nadamo se i vjerujemo u veliku potporu naših sugrađana kao i do sada – govori Joso Nekić, predsjednik gradskog odbora HDZ-a.

Zašto su važni izbori za mjesne odbore?

- Briga za svoju ulicu, svoj kvart ili svoje mjesto osnovna je ljudska težnja i potreba zbog koje mjesni odbori i postoje. Zbog toga je važno da ljudi prepoznaju mjesne odbore kao brži put za rješavanje problema u kvartovima u kojima žive.

Vijeća mjesnih odbora najčvršća su i najbrža poveznica između gradske uprave kao izvršnog tijela i građana oko ogromnog dijela njihovih svakodnevnih potreba. Oni su ujedno temelj politike ravnomjernog razvoja grada Zadra jer jednaki standardi u svim dijelovima grada pa i onim najudaljenijim od središta centra, dugogodišnja je politika HDZ-a u gradu Zadru.

Što nije dobro u mjesnim odborima, gdje ima najviše problema i kako ih planirate otkloniti?

- Grad je živi organizam, situacija je različita od mjesnog odbora do mjesnog odbora, problemi su različiti, a tako im treba i pristupiti. Ono što bi u jednom dijelu grada mogao biti problem u drugom je prepoznatljivost, karakter, duša. Pokušavam biti slikovit. Možemo reći u gradu nam trebaju široke ulice, široke ceste i katastrofa bi bila kad bi ul. Ante Starčevića bila uska ili što Franje Tuđmana nije šira kao što ulice npr. u Arbanasima nikad neće moći biti šire. Ali baš te uske, male uličice u Arbanasima ili Stanovima ili Varoši čine dušu našeg grada, ljepotu kojoj se divimo. Upravo tako želimo pristupati problemima i rješavati ih u tom duhu.

Što ćete prvo napraviti (vaš prvi projekt) ako osvojite vlast u nekom mjesnom odboru?

- Svaki mjesni odbor, odnosno gradski kvart ili naselje ima svoje prioritete. Mi imamo povjerenje građana u najvećem broju vijeća mjesnih odbora i to puno godina u kontinuitetu, imamo kontinuitet u izvršnoj gradskoj vlasti i mi znamo koje su potrebe naših sugrađana. Dakle više od 20 godina mi slušamo naše građane i zajedno rješavamo probleme, planiramo i realiziramo projekte bitne za ukupno bolje življenje u našem gradu. Svjedoci smo kako se u ovom trenutku u gradu zahuktala realizacija jednog krucijalnog projekta za mnoge dijelove našega grada, a to je sustav odvodnje. Projekt koji je započeo prije mnogo godina, baš zahvaljujući tome kontinuitetu, doživljava svoju završnu realizaciju izgradnjom sekundarne mreže u više od 300 gradskih ulica. Ovim zahvatom te ulice će u potpunosti biti komunalno uređene, a što je posebice važno za mjesne odbore koji se protežu na rubne dijelove grada. U završnu realizaciju ovog projekta u sljedećih nekoliko godina grad će uložiti više od pola milijarde kuna. Dakle, na ovim izborima kao i na svim dosadašnjim, s jednakom pažnjom i brigom borimo se za povjerenje naših sugrađana kako bi nastavili s realizacijom započetih projekata i kako bi bili u prilici započeti i realizirati mnoge druge projekte.

Kakav je sadašnji odnos mjesnih odbora i gradskih vlasti? Je li za taj odnos bitno jeste li ista politička opcija ili ste u opoziciji?

- Mislim kako je taj odnos prilično korektan te gradska uprava na čelu s gradonačelnikom podjednako pristupa svakom mjesnom odboru. Potvrda za ovo što govorim očituje se i u tome da se u kvartovima i mjestima gdje HDZ nije formirao većinu u vijeću mjesnog odbora u posljednje četiri godine, također radilo prema planu i programu potpuno jednakim intenzitetom. Uzmite primjer Petrčana, gdje je napravljen uistinu veleban kapitalni projekt obalnog pojasa s trgom koji sada služi na ponos cijelom gradu, iako u Petrčanima posljednje četiri godine HDZ nije formirao većinu u vijeću. Možda se u nekom mjesnom odboru moglo napraviti i više da je ta komunikacija bila još bolja, posebice oko nekih tzv. sitnih komunalnih potreba za koje su gradonačelniku i gradskoj upravi potrebne "oči" na terenu svaki dan i dnevno se rješavaju. Mislim kako i u tom pogledu idemo naprijed jer se interes za vijeća mjesnih odbora povećava i primjetno je kako se na listama naših političkih takmaca, a posebice na našim listama, nalazi jako veliki broj ljudi koji do sada nisu bili angažirani. Ta paradigma koja je potpuno razvidna, a znači: ja mogu nešto promijeniti svojim angažmanom, uistinu je veliki kapital u smislu realizacije Zadra kao grada koji će biti još ljepši i u kojem će se još bolje živjeti.

Naslovnica 4 kantuna

Najčitanije