OTOČNI SABOR O NOVOM NAMETU ZA MALE IZNAJMLJIVAČE Neka paušal za otočne gradove bude 150 kuna

OTOČNI SABOR O NOVOM NAMETU ZA MALE IZNAJMLJIVAČE

"Tražimo od jedinica lokalne samouprave koje u svom sastavu imaju otoke sa specifičnim položajem i otočno prioritetna područja da kod donošenja odluke o visini paušala za ta područja donesu odluku o najnižoj sumi, tj. 150 kuna po krevetu i smještajnoj jedinici u kampu."

Stoji u zahtjevu Otočnog sabora koji su predstavnici te asocijacije, na čelu s predsjednikom Denisom Barićem, iznijeli ovaj tjedan u Šibeniku.

Naime, kako je početkom ove godine stupila na snagu nova odluka o visini paušalnog poreza za male iznajmljivače, po kojoj jedinice lokalne samouprave same određuju visinu paušalnog poreza po krevetu za iznajmljivače, koji ne smije biti manji od 150 kuna ni veći od 1500 kuna, Otočni sabor traži od otočnih općina i gradova, pa i onih poput Zadra koji imaju u svom sastavu otoke, da taj paušalni iznos snize na najmanju moguću mjeru, odnosno 150 kuna po krevetu. Do sada su, naime, mali iznajmljivači na otocima, kao i svi drugi, plaćali 750 kuna poreznog paušala. Otočni sabor ovim "poziva na poštenje" jedinice lokalne samouprave koje od sada određuju taj paušalni iznos, koji je do sada određivalo Ministarstvo turizma.

Važno je i istaknuti da sve općine i gradovi koji namjeravaju smanjiti ili povećati porezni paušal to trebaju učiniti do kraja siječnja te Poreznoj upravi dostaviti svoje odluke.

Otočni sabor se u svom zahtjevu poziva na novi Zakon o otocima te ističe da ne treba čekati sve podzakonske akte s kojima će se ovaj zakon konkretno provesti, nego da je i porezni paušal prilika da se i na terenu dokaže kako vlasti koje vode otoke mogu imati drukčiji, povoljniji odnos prema otočanima. U Otočnom saboru ističu kako turizam na otocima ionako traje tek 40-ak dana pa bi svako smanjivanje poreznih davanja otočanima puno značilo.

Osim toga, navode kako je potrebno paušal obračunavati kao komunalni porez, a ne kao porez na dohodak vlasnika nekretnine koja se iznajmljuje. Tako bi sredstva od turističkog poreza završila u jedinicama lokalne samouprave u kojima se nalazi nekretnina namijenjena turizmu, a ne onima u kojima je mjesto prebivališta vlasnika nekretnine.

Naslovnica 4 kantuna

Najčitanije