PRIPREMA SE AMBICIOZAN PROJEKT Plaža Kolovare postat će najljepša na Jadranu, imat će sunčališta, najmoderniju rasvjetu, nove tuševe i - otočiće s ugostiteljskim objektima u moru!

PRIPREMA SE AMBICIOZAN PROJEKT

Poznata plaža Kolovare trebala bi se preurediti u jednu od najljepših i najuređenijih plaža u okviru gradskih područja na Jadranu, a taj ambiciozan plan namjeravaju provesti u djelo čak dva gradska odjela: Upravni odjel za EU fondove pročelnika Šime Erlića i Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo pročelnika Darka Kasapa. Samo u prvoj fazi koja obuhvaća područje od bivše zgrade Zavoda za javno zdravstvo do nekadašnjeg Zara beach kluba projekt je vrijedan dva milijuna kuna, od kojih je oko 400 tisuća kuna već osigurano od fondova Ministarstva turizma.

Čitav je projekt međutim još znatno širi i ambiciozniji. Njime bi se čitavo područje plaže Kolovare, od sadašnjeg, poprilično zapuštenog, pa i devastiranog dijela obale, preobrazio u vrhunsku gradsku plažu, obogaćenu nizom sadržaja za turiste i domaće ljude, a obzirom da se radi o uređenju atraktivnog obalnog pojasa kao dijela same urbane jezgre grada, u projekt bi Gradska uprava uložila i vlastiti novac.

Mi smo se prijavili za prvu fazu uređenja toga dijela obale između zgrade Zavoda za javno zdravstvo i nekadašnjeg Zara beach kluba jer je tamo regulirano pitanje pojasa pomorskog dobra i novčano se može isfinancirati. Plan za Kolovare radio je zadarski arhitekt Pero Marušić kao dio idejnog rješenja za Urbanistički plan uređenja toga pojasa. To je iskorišteno za prijavu na natječaj Ministarstva turizma i za tu fazu radova sredstva su predviđena, ali sad se mora procijeniti u kojem trenutku krenuti u realizaciju jer je turistička predsezona na pomolu pa bi se s raspisivanjem javne nabave i izbora izvođača s radovima ušlo u ljeto, što se svakako namjerava izbjeći – doznajemo od gradskog pročelnika Odjela za EU fondove Šime Erlića.

Cilj je plažu Kolovare potpuno komunalno urediti, postaviti kamene ploče u cijeloj dužini s rasvjetom, zelenilom, mini otočićima, sunčalištima na zelenoj površini, pa čak i urediti malo dječje igralište prema bazenu, zapravo oplemeniti čitav taj dio obale u suvremenu, komunalno uređenu i modernu gradsku plažu, opremljenu uz sve navedeno i novim tuševima i sanitarnim čvorovima. Prva faza obuhvaćala bi preuređenje rubnog zida u moru za što bi trebalo oko dva milijuna kuna. Zid bi imao ravnu liniju i bio bi nešto uzdignutiji od postojećeg stanja, imao bi ravne ploče sa sunčalištima u zelenilu i novu rasvjetu.

S obzirom na proceduru postupka javne nabave, izgledno je da će se s uređenjem prve faze plaže Kolovare krenuti ipak iza turističke sezone, a u budućnosti bi se s UPU zone Kolovare stvorili preduvjeti za daljnje projekte uređenja plaže Kolovare, što bi vodio gradski Odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, u smislu potpunog preobražaja sadašnje plaže Kolovare u sadržaj koji je Zadru potreban. U Gradskoj obali tvrde kad bi se realizirao Marušićev plan Kolovara, za što je potrebno i dosta novčanih sredstava, bila bi to najuređenija i najatraktivnija gradska plaža na Jadranu.

Strateški je plan zbog našeg turizma da moramo u to krenuti i realizirati taj projekt. Sredstva koja smo dobili od Ministarstva turizma nisu velika, ali nama je važno da krenemo u to, a kompletan plan zapravo obuhvaća uređenje čitavog pojasa, sve do Karme – dodao je Erlić čiji će odjel imati najveću ulogu u traženju i privlačenju financija za ostvarenje ambicioznog projekta. Kako bi se on razvijao, objasnio je pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Darko Kasap:

Sa UPU-om Kolovara mi ćemo u konačnici dobiti jedno cjelovito morsko rješenje toga dijela plaže Kolovare, ali ne samo to nego i praktično cijelog prostora, uključujući i prometnicu ispred bolnice te donju cestu uz plažu Kolovare. Za sada je napravljeno idejno rješenje koje smo dali na analizu tvrtki Obala iz Splita u smislu da li studija valovanja i morske mijene podržavaju predložena arhitektonska oblikovanja plaže, a potom će se napraviti i male korekcije kako bi taj UPU zgotovili i uputili ga u javnu raspravu i na javni uvid, te u konačnici Gradskom vijeću na usvajanje – objasnio je Darko Kasap.

Kako otkriva, arhitekt Pero Marušić ponudio je u projektu i hrabrija rješenja s plažnim objektima u samom moru, što jest zanimljivo, ali je u sadašnjoj fazi teško govoriti nešto više o tome kad još nije zgotovljeno i finalizirano kao konkretan projekt.

Zbog toga je teško i odrediti cjelokupan financijski aspekt jer se još ne znaju točno niti ukupni gabariti posla, ali generalno, to je plaža u srcu grada i zahtijeva pažljivo i posebno oblikovanje. Cjelokupno Kolovare u tom su segmentu prevrijedan prostor koji se mora pažljivo kroz taj UPU definirati da se dobije funkcionalnost prostora u cijelosti – objasnio je Darko Kasap.

 

Pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Robertino Dujela potvrdio nam je kako njegovi djelatnici ne obavljaju trenutno nikakve poslove oko uređenja plaže Kolovare.
Radovi koji se trenutno izvode kod bazena Kolovare nisu dio spomenutog projekta uređenja plaže Kolovare, već se radi o poslovima uređenja koje provodi tvrtka Zadar sport koja se brine o održavanju tamošnjeg bazena, doznali smo.
Naslovnica 4 kantuna

Najčitanije