STIGLO OČITOVANJE MINISTARSTVA ZDRAVSTVA: Bazne stanice na stadionu NK Zadra zrače u skladu s Pravilnikom, za zaštitu od zračenja nadležna je Sanitarna inspekcija!

STIGLO OČITOVANJE MINISTARSTVA ZDRAVSTVA:

Ministarstvo zdravstva pitali smo je li odobrilo postavljanje tri bazne stanice na istom prostoru stadiona NK Zadra u Zadru, koliko iznose zračenja s te tri bazne stanice na okolno stanovništvo, s obzirom da se u neposrednoj blizini nalaze škole i vrtići, a djeca svakodnevno treniraju na pomoćnim terenima u neposrednoj blizini, je li postavljanje baznih stanica na toj lokaciji primjereno i dopušteno i ukoliko nije, hoćete li Ministarstvo zdravstva poduzeti mjere da zaštitite stanovništvo, pogotovo djecu, od zračenja tri bazne stanice na jednom prostoru?

Evo što stoji u odgovorima koje smo dobili:

- Na temelju provedenih mjerenja zračenja utvrđeno je da su rezultati mjerenja usklađeni s Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja („Narodne novine“, br. 146/14 i 31/19) i Pravilnikom o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati radnici koji obavljaju poslove s izvorima neionizirajućih zračenja („Narodne novine“, br. 59/16) te je Ministarstvo zdravstva izdalo sljedeća rješenja: Rješenje od 02.10.2018. godine kojim se odobrava TELE 2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb, uporaba stacioniranih izvora elektromagnetskih polja ZAD1155_Zadar_Stadion, Rješenje od 20.06.2016. godine kojim se odobrava Vipnet d.o.o. za usluge javnih telekomunikacija, Vrtni put 1, Zagreb, uporaba stacioniranog izvora elektromagnetskog polja ZD_ZADAR_STANOVI_2, Rješenje od 02.09.2016. godine kojim se odobrava  T-HRVATSKI TELEKOM d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb, uporaba stacioniranog izvora elektromagnetskog polja ID 1190154 zd nk zadar.

Gore navedena rješenja izdana su na temelju mjernih Izvješća koja su izrađena od strane ovlaštenih pravnih osoba te vrijede 3 godine do sljedećeg periodičkog mjerenja.

Nadalje, člankom 22. Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja („Narodne novine“, broj 146/14 i 31/19) propisano je da investitor nepokretnog izvora elektromagnetskog polja za postavljanje određenog izvora mora pribaviti suglasnost ministarstva. Također, uz zahtjev za dobivanje suglasnosti investitor je obvezan priložiti proračun očekivanih razina elektromagnetskog polja te mišljenje o udovoljavanju uvjetima iz članka 17. citiranog Pravilnika, izdano od pravne osobe ovlaštene iz članka 37. citiranog Pravilnika.

U svezi Vašeg upita o poduzimanjima mjera za zaštitu stanovništva od neionizirajućeg zračenja, obavještavamo Vas kako je stupanjem na snagu Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18) sanitarna inspekcija Državnog inspektorata preuzela inspekcijske poslove postupanja po predstavkama.

Naslovnica 4 kantuna

Najčitanije

BURA NA PROGLAŠENJU POČASNIM GRAĐANIMA „Sinovčić je držao Subašiću pištolj na glavi, a vi ste Sinovčića podržavali! I sada bi Subašić iz vaših ruku trebao primiti nagradu počasnog građanina? To je umobolno!“

„Sinovčić je držao Subašiću pištolj na glavi, a vi ste Sinovčića podržavali! I sada bi Subašić iz vaših ruku trebao primiti nagradu počasnog građanina? To je umobolno!“
- Podržavali ste Rena Sinovčića i držali mu „štangu“ u vrijeme kada je Sinovčić držao pištolj na čel...
„Sinovčić je držao Subašiću pištolj na glavi, a vi ste Sinovčića podržavali! I sada bi Subašić iz vaših ruku trebao primiti nagradu počasnog građanina? To je umobolno!“