REKONSTRUKCIJA OBALE U UVALI JAZINE: Sve su palme zdrave i privremeno presađene u Briševo, a nakon završetka radova vraćaju se ispred Ljepotice!

REKONSTRUKCIJA OBALE U UVALI JAZINE:

Palme s Branimirove obale ispred zgrade Ljepotica, vratit će se nakon uređenja obalnog zida i šetnice na istu poziciju, a do tada će biti privremeno zasađene i zaštićene u rasadniku Eurogarden u Briševu. To nam je potvrdio ravnatelj Županijske lučke uprave Zadar Davor Škibola, koji je, potaknut interesom javnosti za sudbinu palmi izvađenih s prepoznatljive lokacije u uvali Jazine, svoje riječi prisnažio službenim izvještajem specijalizirane tvrtke angažirane za hortikulturno uređenje obale u dijelu koji se obnavlja.

Temeljem ugovora o izvođenju radova, tvrtka Jadro d.d. iz Splita je sa tvrtkom Akropolis d.o.o. Split, ugovorila hortikulturne radove na realizaciji projekta „REKONSTRUKCIJA OBALE U UVALI JAZINE – III. FAZA“. Predmetni radovi obuhvaćaju strojno vađenje postojećih palmi (Phoenix canariensis) uz oblikovanje korjenove bale promjera 160-180 cm, visine 100-110 cm, zaštitu krošnje vezivanjem i sakupljanjem, odvoz kamionima do privremene lokacije za čuvanje, trapljenje u pripremljene sadne jame odgovarajuće dimenzije, zasipanje i obilno zalijevanje.

- Na privremenoj lokaciji potrebno je redovito provoditi sve mjere redovitog održavanja palmi koje uključuju redovito zalijevanje, redovite mjere zaštite od bolesti i nametnika (Palmina pipa). Nakon završetka građevinskih radova na uređenju obale (cca 160 dana) potrebno je palme otkopati, oblikovati korjenovu balu, transportirati do lokacije sadnje, izvršiti iskop jama za sadnju odgovarajuće dimenzije i posaditi uz sve potrebne predradnje uključujući dodatak peletiranog organskog gnojiva u količini od 3,0 kg/kom i treseta u količini od 250 lit/kom. Tijekom sadnje i zatrpavanja palme vršiti obilno zalijevanje u svrhu što boljeg sabijanja humusnih materijala uz korjenovu balu palme i potpunog istiskivanja zraka. Prema potrebi palme puduprijeti u svrhu stabilizacije i postizanja vertikalnog položaja debla – stoji u izvještaju tvrtke Jadro koju nam je ravnatelj Škibola u cijelosti ustupio za objavu.

- S realizacijom se započelo 12. travnja detaljnim pregledom zatečenog stanja palmi uz korištenje auto košare za rad na visini kako bismo izvršili uvid u eventualnu pojavu i prisutnost bolesti ili nametnika u krošnji palmi, prije svega crvene palmine pipe (Rhynchophorus ferrugineus) i palminog drvotoča (Paysandisia archon). Uvidom i pregledom palmi utvrdili smo simptome pojave crvene palmine pipe kod prve palme (istok) bez uočene veće štete, ali kod koje su novi izboji listova potpuno zdravi, stoga očekujemo da će već nakon prvog tretmana zaštite, opasnost za preživljavanje iste biti potpuno uklonjena. Sve ostale palme na predmetnoj lokaciji su zdrave i bez uočenih znakova prisutnosti nametnika – navodi se u opisu dinamike izvođenja radova.

Vađenje, transport i sadnja palmi na privremenu lokaciju obavljeni su od 15. do 17. travnja. Nakon postupka vađenja palmi, transportirane su do lokacije privremenog zbrinjavanja na lokaciji „Briševo“. Na predmetnoj lokaciji palme se zasađuju u teren uz sve potrebne agrotehničke mjere i radnje, uključujući iskop sadne jame, oblikovanje korjenove bale, zatrpavanje palmi plodnom vrtnom zemljom uz obilno zalijevanje, rezidbu dijela grana uz oblikovanje krošnje i eventualnu stabilizaciju palmi podupiranjem.

Tijekom boravka palmi na privremenoj lokaciji obavljati će se sve predviđene radnje koje uključuju redovito zalijevanje palmi dostatnim količinama vode uz dodatno kvašenje krošnje palmi u prvih 15 dana nakon sadnje na privremenoj lokaciji, radove na fitosanitetskoj zaštiti palmi od bolesti i nametnika koji uključuju zaštitu palmi uz upotrebu odobrenog preparata „SYNGENTA Revive II“ koji se ubrizgava u deblo palmi i osigurava zaštitu u periodu od narednih godinu dana. Tijekom boravka palmi na privremenoj lokaciji palme će se dodatno štititi upotrebom preparata DURSBAN 78 WG, odnosno ulijevanjem pripremljene otopine preparata i vode u količini od 20-25 litara u krošnju palmi svaka dva mjeseca. Radovi zaštite provode se odobrenim preparatima: GEP certifikat (UP/I-320-20/13-01/373) i po certificiranoj i ovlaštenoj tvrtki AGROBIOTEST Koprivnica, uz inicijalnu prihranu palmi prilikom sadnje palmi organskim i mineralnim gnjojivima.

- Nakon završetka građevinskih radova na „Rekonstrukciji obale u uvali Jazine“, palme će se po istom slijedu aktivnosti vratiti na novo projektirane pozicije sadnje, sukladno dinamici radova na gradilištu. O svim radnjama koje su poduzete i koje će se u narednom periodu poduzimati pa sve do kompletnog završetka radova, vodi se kompletna evidencija svakodnevnim upisima u „građevinski dnevnik“ gradilišta – stoji u izvješću voditeljice radova Mire Gluhan dipl.ing.agr. i direktora tvrtke Ante Maslova.

Dakle dvojbi više nema: palme s Branimirove obale iz Briševa se vraćaju – u Jazine!
 

Broj palmi: 15 komada
Vrsta palmi: PHOENIX CANARIENSIS
Veličina palmi: visina debla od 2,70-4,0 m
Naslovnica 4 kantuna

Najčitanije