UDRUŽILI SE ŽUPANIJA, HZZO I HZMO Prodaju svoj dio zgrade 'socijalnog' na Poluotoku, preostali vlasnici nisu dio njihovog dogovora!

UDRUŽILI SE ŽUPANIJA, HZZO I HZMO

Prema odluci koju su izglasali vijećnici Županijske skupštine, Zadarska županija prodaje svoj, suvlasnički dio zgrade na Poluotoku u kojoj se nalaze uredi HZZO-a i HZMO-a.

Zadarska županija je suvlasnik te nekretnine, kako se navodi -  poslovne zgrade u Ulici Šimuna Kozičića Benje 2, koja u naravi predstavlja poslovnu zgradu u staroj gradskoj jezgri, korisne površine 2566 metara četvornih.

Zgrada se nalazi pod zaštitom Konzervatorskog odjela u Zadru.

TAMNA STRANA PRODAJE ZGRADE MIROVINSKOG NA POLUOTOKU I država i kupac zaradit će milijune, samo će pravi vlasnici biti zakinuti: njima se za 200 kvadrata i 5 kamenih trokatnica nudi 2.400 kuna!

Zgrada ima više vlasnika: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (49,95 posto), Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje  (31,49 posto), Zadarska županija (11,36 posto), Grad Zadar (3,91 posto), Mile Milovac (0,83 posto), Ante Kovačević (0,94 posto), te Ivanko Tresoglavić (1,52 posto).

Zadarska županija je vlasništvo svog suvlasničkog udjela, koji u naravi predstavlja urede na drugom katu zgrade, stekla temeljem Ugovora o prijenosu prava vlasništva, koji je sklopljen 2007. godine sa Domom zdravlja Zadarske županije. Te je prostore Zadarska županija potom   dodijelila na korištenje, na neodređeno vrijeme i bez naknade, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Ugovor o korištenju tih prostora je još na snazi, no HZMO i HZZO su, kao većinski vlasnici, pokrenuli postupak prodaje.

Zadarskoj županiji je dostavljen zahtjev za pisanu suglasnost za prodaju svog dijela nekretnine, a prethodno je izrađen elaborat i procijenjena je tržišna vrijednost nekretnine na 35,65 milijuna kuna, odnosno 4,79 milijuna eura, pri čemu je (prema tečaju 7,4) cijena metra četvornog u ovoj zgradi izračunata na 2.296 eura netto korisne površine.

Od Zadarske županije se tražila pisana suglasnost za prodaju nekretnine, objavu javnog poziva za prikupljanje ponuda, sudjelovanje u troškovima objave javnog poziva za prodaju nekretnina i drugim povezanim troškovima, te odobrenje da sve poslove vezane za prodaju nekretnine vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, s obzirom da u zgradi ima najveći suvlasnički udio. U četvrtak je takva odluka i izglasana.

Prodaje se isključivo dio zgrade u suvlasništvu HZMO-a, HZZO-a i Zadarske županije, sveukupne netto korisne površine 2.087,15 metara četvornih. Sporazumom su utvrđeni i suvlasnički udjeli: HZMO-u pripada 53,82 posto suvlasničkog dijela nekretnine, HZZO-u 33,94 posto, a Zadarskoj županiji 12,24 posto suvlasničkog dijela nekretnine. Nakon prodaje u tim omjerima podijelit će se i novac.

Prema procjeni nekretnine i prema suvlasničkom udjelu, Zadarska županija bi prodajom ove zgrade trebala zaraditi 436 milijuna kuna.

Sredstva od prodaje uložit će se u dodatna ulaganja na građevinskim objektima u vlasništvu Zadarske županije.

Preostalih 479 metara četvornih ostaje i nadalje u vlasništvu Grada Zadra, te  Mile Milovca, Ante Kovačevića i Ivanka Tresoglavića (1,52 posto).

Naslovnica 4 kantuna

Najčitanije