Plaćanje privatnih troškova službenom karticom je kazneno djelo i ugostitelj ga je dužan prijaviti policiji! Neki mediji su prestali pisati o Peroš kad im je dala novac za reklame!

ŽUPANIJSKI VIJEĆNIK I DRŽAVNI INSPEKTOR MARKO PUPIĆ BAKRAČ U RATU PROTIV 'LOKAČINE I ŽDERAČINE' RAVNATELJICE NMZ RENATE PEROŠ Plaćanje privatnih troškova službenom karticom je kazneno djelo i ugostitelj ga je dužan prijaviti policiji! Neki mediji su prestali pisati o Peroš kad im je dala novac za reklame!

Plaćanje privatnih troškova službenom karticom je kazneno djelo i ugostitelj ga je dužan prijaviti policiji! Neki mediji su prestali pisati o Peroš kad im je dala novac za reklame!
Page 13 of 100First89101112[13]14151617Last