FOTOGALERIJA: U VRLETIMA VELEBITA Pri kraju radovi na obnovi skloništa na Vlaškom gradu!

FOTOGALERIJA: U VRLETIMA VELEBITA

Završni radovi na rekonstrukciji skloništa na Vlaškom gradu, jednom od najslikovitijih vidikovaca na Velebitu čija je obnova po treći put pokrenuta 2013. godine, izvode se "punom parom".

Prvi će planinari već od zime moći uživati na atraktivnoj terasi obnovljenog skloništa koje je dizajnirano kao kompaktan volumen kamene baze, drvenog nadgrađa i kosog dvostrešnog limenog krova.

Naslovnica Fotoreport