FOTO: ZADAR JE VEČERAS MARŠIRAO ZA PRAVA ŽENA "Dosta mi je dva kantuna kuće"

FOTO: ZADAR JE VEČERAS MARŠIRAO ZA PRAVA ŽENA

  "Žene su manje plaćene za svoj rad od muškaraca, ženska zanimanja su podcijenjena, žene su svakodnevno na udaru seksističkih stereotipa i predrasuda, žene su nedovoljno zaštićene od obiteljskog nasilja, žene su i dalje ugrožena skupina u društvu, skupina koja se svake godine umanji za desetke onih koje su ubijene od strane partnera- poruke su sa prosvjednog marša Građanske inicijative povodom Međunarodnog dana žena koja je večeras krenula s prostora nekadašnjeg TIZ-a.

U Hrvatskoj je samo u 2016. godini ubijeno 20 žena, a njih 10 000 je prijavilo nasilje u obitelji! Unatoč ovim strašnim činjenicama naša Vlada ne želi ratificirati Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji tzv. Istanbulsku konvenciju (potpisanu 2013.)

Ova Konvencija ima za cilj zaštitu prava žrtava, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi kao što su spol, rod, rasa, boja kože, jezik, vjera, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, pripadnost nacionalnim manjinama, imovinsko stanje, rođenje, seksualna orijentacija, rodni identitet, dob, zdravstveno stanje, invaliditet, bračno stanje, migrantski, izbjeglički ili drugi status i promicati punu ravnopravnost žena i muškaraca.

 

Naslovnica Kalelarga

Najčitanije