UZ FINANCIJSKU POMOĆ EUROPSKE UNIJE Opća bolnica Zadar od danas ima novu službenu WEB stranicu!

UZ FINANCIJSKU POMOĆ EUROPSKE UNIJE

Najveća zdravstvena ustanova u Zadarskoj županiji od četvrtka ima potpuno redizajniranu službenu WEB stranicu! Tim se povodom svim njenim budućim korisnicima obratio Željko Čulina, ravnatelj Opće bolnice Zadar.

Evo što u svom obraćanju korisnicima nove Internet stranice kaže ravnatelj Čulina:

-Dragi pacijenti, korisnici usluga, djelatnici, te ostali posjetitelji stranica Opće bolnice Zadar, ovom prilikom predstavljamo Vam novu web stranicu kao korak dalje u informatizaciji rada naše bolnice. Smatramo kako je web stranica jedan od načina poboljšanja dvosmjerne komunikacije, dostupnosti informacija i transparentnosti rada ustanove, te posljedično uključivanje pacijenata, a i svih ostalih zainteresiranih sudionika u proces donošenja odluka. Sve navedeno predstavlja posebnu vrijednosti i cilj kojem težimo.

Stranice su koncipirane na način da budu u prvom redu usmjerene na korisnike zdravstvene zaštite – pacijente kojima su u najvećoj mjeri i namijenjene. Na novom site-u uneseni su svi sadržaji s prethodnih stranica koji su dodatno prošireni, ažurirani i osvježeni. Osim povećanja preglednosti i dostupnosti svih relevantnih podataka o radu Opće bolnice Zadar najznačajnija novost na web stranicama su: naručivanje pacijenata putem web obrasca, aktualni podatci za čije održavanje su odgovorni rukovoditelji pojedinih Službi i Odjela, aktualne novosti i informacije za stanovništvo i posjetitelje, novosti za djelatnike, interni dio stranica s protokolima i procedurama namjenjeni djelatnicima ustanove, mail adresa za sve sugestije, primjedbe i pohvale za web stranicu, ankete za pacijente, informacije o pravima pacijenata, pravima na pristup informacijama, zaštita osobnih podataka, razne uputa, izvještaji  i slično. Aplikacija koja se nalazi u pozadini web-a sjedišta bazirana  je na open source tehnologijama, odnosno sistemu preporučenom za sve jedinice državne razine i lokalne samouprave, te javne ustanove od strane Europske Unije.

Nova web stranica, ustvari, predstavljaju logičan nastavak već započetih projekata kao što je sustav web portala djelatnika, sustav za elektroničko upravljanje dokumentima, uvođenje elektronskog potpisa, informatizacije ekonomsko financijskog poslovanja, javne nabave, te centraliziranih sustava koje se provode na razini RH: eRecept, eUputnica, eNalaz, eLAB, ePomagala, eNJega, eFizikana, eUsluge, eKarton, eNaručivanje, SMS, Portal zdravlja, eListe čekanja, Izvješće nakon pregleda, Osig.Info, eNovorođenče, MPO, Mobilni portal i Komunikacijska poruka. Osim aktivnih projekata u kojima sudjelujemo Odlukom Ministarstva zdravstva iz lipnja 2018. Godine, Opća bolnica Zadar izabrana je kao pilot projekt uvođenja CUS – a – centralnog upravljačkog sustava za upravljanje organizacijskom strukturom zdravstvenog sustava.  Zadatak CUS-a je između ostalog stvaranje  centralnog sustava komunikacije s bolnicama, sustava za automatsko dnevno prikupljanje svih zdravstvenih indikatora, rudarenje podataka, strukturirane objave na webu iz svih bolnica u RH, te nadogradnja sustava fakturiranja iz bolnica. Osim projekata koji su provedeni ili se trenutno provode Opća bolnica Zadar putem svojih predstavnika aktivno sudjeluje i  u radu Povjerenstva za eZdravlje na razini Ministarstva zdravstva.

Sukladno Strategiji razvoja i strateškom planu informatizacija u Općoj bolnici Zadar biti će usklađena s općim razvojem e-Zdravlja i informatizacije u zdravstvu Republike Hrvatske. Svakako će se nastojati izbjeći ključni problem dosadašnjeg razvoja informatizacijskog sustava u zdravstvu, koji se – kao što je navedeno u Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012.-2020. – u velikoj mjeri gradio kao skup izoliranih otoka. Nadogradnja informatičkih sustava u Općoj bolnici Zadar biti će provedena na takav način da maksimalno zadovolji zahtjeve interoperabilnosti, standardizacije i sigurnosti podataka. Budući izazovi u pogledu informatizacije u zdravstvu, a koje doživljavamo kao priliku za dodatno uređenje poslovanja i povećanje transparentnosti i dostupnosti zdravstvene zaštite kao temeljnih načela Zakona o zdravstvenoj zaštiti su: potpuna implementacija eKartona na svim razinama zdravstvene zaštite, te provedba projekta financirani iz Strukturnih fondova Europske unije (eHZZO, eLijekovi, HR DRG, eSjernice, eBolnice i eStandardizacija).

Izradu internetske stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a održavanje stranica obavljaju djelatnici ustanove u okviru svojih redovnih poslovnih zaduženja i kompetencija, kojima se ovim putem zahvaljujem na uloženom trudu i angažmanu, a i svim onima koji su pomogli u realizaciji sugestijama i mišljenjima.


 

Naslovnica Kalelarga