NOVI RAZLOG ZA OPTIMIZAM? Evo koliko je Grad Zadar u pola godine smanjio svoje dugove

NOVI RAZLOG ZA OPTIMIZAM?

U prvih šest mjeseci ove godine zadarski gradski proračun je ostvario višak prihoda od 17,4 milijuna kuna od čega je Grad Zadar imao 15,9 milijuna viška, dok su ostalo zabilježili proračunski korisnici. Zbog toga je manjak Grada sveden na 42 milijuna kuna.

Ukupni šestomjesečni prihodi dostigli su 210 milijuna kuna od čega je preko 81 milijun kuna stigao od poreza i prireza na dohodak. Od poreza na nekretnine u gradsku se kasu slilo 18,2 milijuna kuna, a od zakupa 16,6 milijuna. Komunalna naknada i komunalni doprinos su se približili iznosu od 50 milijuna kuna.

Ukupni šestomjesečni rashodi iznose 192 milijuna kuna od čega je 50 milijuna otišlo za zaposlene, a za ulaganje u knjige oko 400.000 kuna.


 

Naslovnica Kalelarga