KOMUNALNI KUTAK: BRŽE, JEDNOSTAVNIJE I JEFTINIJE KROZ GRADSKE GUŽVE Grad Zadar pokreće sustav električnih bicikli

KOMUNALNI KUTAK: BRŽE, JEDNOSTAVNIJE I JEFTINIJE KROZ GRADSKE GUŽVE

Grad Zadar uz pomoć europskih sredstava u ovoj godini planira daljnji razvoj sustava javnih bicikla širenjem mreže dostupnih javnih biciklističkih stanica, te uvođenjem električnih bicikla uz standardnu ponudu gradskih cruising bicikla. Dio je to šire strategije Grada Zadra po pitanju razvoja urbane mobilnosti kojom se želi povećati dostupnost alternativnih vidova prijevoza, smanjiti gužve i pritisak na Poluotok, te reducirati količine ispušnih plinova u zrak.
Grad Zadar s Razvojnom agencijom Zadarske županije uključen je u nekoliko europskih projekata i inicijativa uz pomoć kojih razvija sustav javnih bicikla. Kroz ove pilot-projekte financirat će se uspostava novih biciklističkih stanica, a ujedno će predstavnici partnerskih organizacija imati prilike upoznati se s primjerima najbolje prakse razvijenijih gradova EU-a. 

Grad Zadar sudjeluje kao partner na projektu eGUTS "Electric, electronic and green urban transport system", koji je usmjeren na razvoj elektromobilnosti. Uz pomoć eGUTS-a Grad Zadar će do kraja godine postaviti još jednu stanicu za iznajmljivanje e-bicikla kao i punionicu za električna vozila.

Razvoj sustava javnih bicikla te povećanje dostupnosti električnih bicikla za građane i turiste prepoznaje i Ministarstvo turizma koje potiče razvoj cikloturizma kao dodatne turističke ponude u destinaciji. Prema podacima Next bike sustava javnih bicikla u Zadru, u prethodnih godinu dana čak 43 posto korisnika sustava javnih bicikla bili su turisti, a najčešće korištene stanice za bicikle bile su one na Poluotoku i Autobusnom kolodvoru.

Ministarstvo turizma je kroz Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini Gradu Zadru odobrilo projekt "Zadar e-Bike" u iznosu od 118.200 kuna. Projektom je predviđena uspostava četiriju stanica za iznajmljivanje e-bicikla, čime će Zadar biti jedan od rijetkih gradova koji će u sustavu javnih bicikla ponuditi i električne bicikle.
 

TRI RECIKLAŽNA DVORIŠTA Odvojeno prikupljanje otpada besplatno za građane


Od 28. studenoga prošle godine s radom je započelo treće reciklažno dvorište u Gaženici. Naime, Grad Zadar je s obzirom na broj stanovnika dužan osigurati funkcioniranje najmanje tri reciklažna dvorišta koji moraju biti prostorno razmješteni tako da se omogući svim stanovnicima njihovo pristupačno korištenje. Grad Zadar ima tri reciklažna dvorišta: RD Diklo koje pokriva zapadni dio grada, RD Gaženica koji pokriva istočni dio grada i mobilno RD koji pokriva središnji dio grada. Troškovi opremanja i izgradnje RD Gaženica iznosili su 1.756.599,95 kuna s PDV-om, od čega je 80 posto sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).
Odlaganje otpada u reciklažno dvorište za građane je BESPLATNO, a otpad koji se može odložiti i reciklirati je papir, karton, staklo, plastika, metali, zeleni, tj. biorazgradivi otpad. U reciklažno dvorište građani također mogu odložiti opasni otpad – baterije, akumulatore, motorna ulja, lijekove, kemikalije.

 

ZELENI OTOCI Mini pretovarne stanice za otpad


Na otocima koji administrativno pripadaju gradu Zadru određene su površine na kojima se skupljeni otpad privremeno skladišti u spremnike, te trajektom prevozi na kopno. Za otoke Iž, Rava, Molat, Ist, Premuda i Olib već su ishođene lokacijske dozvole, a početkom 2018. za pretovarne stanice Ist, Rava i Premuda, izrađeni su i glavni projekti te su podneseni zahtjevi za izdavanje građevinske dozvole. Najdalje u proceduri stiglo se na Istu gdje su riješeni imovinsko-pravni odnosi, te tako stvoreni svi preduvjeti za formiranje pretovarne stanice. 

 

ODVAJANJE OTPADA Sufinanciranje spremnika do 85 posto


Nova zakonska regulativa predviđa odvojeno skupljanje otpada na mjestu nastanka. Stoga je pokrenuta nabava spremnika za odvojeno skupljanje otpada, koji će biti podijeljeni građanima ili postavljeni na javnim površinama. FZOUE poziva jedinice lokalne samouprave da iskažu interes i dostave svoje potrebe za spremnicima. Nabavu spremnika financirat će FZOUE u iznosu od 85 posto, a Grad Zadar priprema dokumentaciju za raspisivanje natječaja.

 

DILJEM GRADA Posađena nova stabla i obnovljeni drvoredi


Sukladno planu ozelenjavanja javnih površina i planu sadnje novih stabala UO za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša grada Zadra, posađeni su novi drvoredi već gotovo formiranih stabala te su obnovljeni postojeći. Tako je na tri lokacije u Zrinsko-frankopanskoj ulici u tijeku izmjena starog i dotrajalog drvoreda novim. U Ulici bleiburških žrtava i na dijelu Ulice Borka Šarlije Kese podignut je potpuno novi drvored od trideset stabala kostela. Također i Gaženička cesta dobila je novi drvored pinija te nova stabla maslina i čempresa, a posađeni su i novi grmovi. U MO Petrčane posađeno je devet novih pinija na parkiralištu te kod igrališta i tri alepska bora.

Naslovnica Promo

Najčitanije