NIN OBARA SVE REKORDE , MILIJUNTO NOĆENJE NIKAD RANIJE , ALI... Gradonačelnik Emil Ćurko kritizira ninsku Turističku zajednicu zbog neinventivnosti

NIN OBARA SVE REKORDE , MILIJUNTO NOĆENJE NIKAD RANIJE , ALI...

Zanimljiv dopis stigao nam je iz Upravnog odjela za  Upravno-pravne i opće poslove Grada Nina. Iz dopisa je razvidno da su u ninskoj gradskoj upravi zadovoljni s iznimnim rezultatima ove turističke sezone, ali, isto tako, da nisu zadavoljni načinom rada i aktivnostima Turističke zajednice grada Nina i da tinja latentni sukog na relaciji gradska uprava-ninska TZ. Dopis iza koje stoji gradonačelnik Nina Emil Ćurko,  prenosimo u cjelosti:

'Ove godine milijunto noćenje na području Grada Nina postignuto je do 23. kolovoza, dok je prošle godine taj brojka zabilježena oko 5. rujna. Trend rasta turističkog prometa nastavlja se i ove godine koji je do 23. kolovoza zabilježio porast od 11% kako u turističkim dolascima tako i u turističkim noćenjima.

Detaljnom analizom stanja koju redovno radimo, gotovo na dnevnoj bazi, sa zadovoljstvom možemo konstatirati da je zabilježeno znatno povećanje i u ostvarivanju dobiti gradskih tvrtki.

Gradska tvrtka „Nin turizam“ d.o.o. ostvarila je porast u prometu za 49,9% (u odnosu na isto razdoblje prošle godine) s napomenom da se broj objekata nije povećavao, već se povećanje postiglo kvalitetnijim ulaganjem u usluge te sadržaje unutar samih objekata tvrtke.

Slična situacija je i na parkinzima gdje se bilježi znatan porast prodanih karata i do kraja godine očekuje se povećanje financijskog prometa za 13%. Pri tom je bitno napomenuti da je cijena parkirne karte ostala na razini prošle godine.

Ističemo da je ovo rezultat dobre pripreme Grada i gradskih službi tijekom cijele godine te analizi i praćenju stanja za vrijeme turističke sezone kada se na dnevnoj bazi detektiraju problemi i nedostaci kako u samom centru grada tako i na plažama kao glavnim turističkim resursima.

Područje Grada Nina ima sveukupno 8 km plaža koje se svakodnevno održava, čisti te se svake godine ulaže u komunalnu infrastrukturu i nabavku nove komunalno urbane opreme te se svugdje gdje to dozvoljava konfiguracija tla ulaže u uređenje hortikulturnih površina. Paralelno se uređuju se i parkinzi neposredno povezani s plažama.

Kulturne manifestacije, zabavni i sportski program izuzetno su bitan čimbenik, koji pridonosi povećanju broja posjetitelja i njihovim dužim zadržavanjem na području Grada, odnosno gradske jezgre.

95% navedenih manifestacija je u organizaciji i financiranju Grada Nina i njegovih službi a kvalitetan i besplatan program svakodnevno se održava pri čemu se nastoji prilagoditi ukusu i potrebi svih gostiju Grada.

Javnost je već upoznata s činjenicom da je Nin ove godine rekorder u Hrvatskoj po broju povećanja stanovnika čija se brojka penje za 460%. Kao mala sredina ulažemo izuzetno puno truda kako bi izdržali taj pritisak na komunalnu i prometnu infrastrukturu Grada te upravo i zato radimo konstantne analize postojećeg stanja kako bi detektirali sve probleme na kojima se dodatno treba poraditi radi kvalitetne pripreme za narednu sezonu.

A analiza je pokazala da uslijed povećanja izgradnje smještajnih i poslovnih kapaciteta dolazi do problema u vodoopskrbi , u opskrbi električnom energijom te probleme u sustavu odvodnje i to nam postaje glavi akcent za ulaganje dodatnih sredstava do naredne sezone. Dakle, program rada za narednu godinu već je razrađen i od 1. listopada ove godine kreće se s radovima kako bi 1. svibnja 2018. potpuno spremni dočekali sezonu i usredotočili se na poslove tekućeg održavanja plaža, povijesne cjeline i hortikulturnih površina.

Ono što će uvelike olakšati život građana Grada Nina te doprinijeti još većoj ekspanziji turizma je svakako je i konačan početak realizacije jednog velikog i važnog projekta sustava odvodnje zapadnog područja Zadarske županije s kojim se započinje na proljeće 2018. godine a čija će realizacija dovesti novih turističkih investicija i poboljšati privatni smještaj na kojem turizam Nina i počiva.

Neinventivna TZ Nina

Analizom proteklih nekoliko godina uočeni su i problemi s manifestacijama koje organizira Turistička zajednica Grada Nina. Naime, tijekom cijele turističke sezone, svega su četiri događanja u organizaciji Turističke zajednice Nina. (Šokolijada, Festival sunca i svjetlosti u sv. Križu, Festival pijeska te Romantična noć), koji na žalost zbog neinovativnosti iz godine u godinu bilježe stagnaciju i nezainteresiranost u broju posjetitelja, dok se istovremeno za iste troškovi održavanja konstantno povećavaju kao i broj zaposlenih i angažiranih djelatnika od strane Turističkog ureda. Kako bi ponudili kvalitetniji sadržaj našim gostima i od strane Turističke zajednice Grada Nina, koja na žalost do sada nije kvalitetno i sadržajno pratila ponudu Grada, bit će potrebno uložiti dodatni trud kako bi navedene manifestacije počele bilježiti bolju zainteresiranost i veći broj posjetitelja.
I naposljetku uvjereni smo da se jedino radom na ovaj način, možemo uspješno nositi s galopirajućim turizmom i brojim pritiscima na područje Grada te i dalje obarati rekorde u turističkom prometu na zadovoljstvo svih naših građana i posjetitelja.
Naslovnica Regional

Najčitanije