U PETAK U PREKO STIŽE MINISTRICA ŽALAC Predstavljaju se projekti "Avantura otok" i Mulinski tijesak

U PETAK U PREKO STIŽE MINISTRICA ŽALAC

Općina Preko ovog petka orgnizira predstavljanje projekta "Avantura otok" i unikatne replike "Mulinskog tijeska", antičkog tijeska za masline, na originalnom lokalitetu u Mulinama te mobilne aplikacije "Avantura otok".

Riječ je o projektu kojim se namjeravaju urediti i obilježiti maslinski i biciklistički putovi, uz izradu nove biciklističke karte i mobilne aplikacije, te postaviti odmorišta i vidikovci na nekim od najatraktivnijih pozicija u zaleđu otoka. U projektu spajamo održivi razvoj i turizam jer uključuje - uređenje puteva i odmorišta koji će služiti razvoju cikloturizma, a ujedno će koristiti našim mještanima da lakše dođu do svojih maslinika, te ćemo time pomoći u revitalizaciji dijela zapuštenih maslinika i lakšem obrađivanju postojećih. Insula ager visitatio samo je jedna faza većeg projekta "Avantura otok", kojim u budućnosti namjeravamo prezentirati naš otok kao destinaciju sportsko-rekreativnog turizma s bogatom kulturnom baštinom, jer ćemo na taj način privući turiste u pred i posezoni.

Uređenjem i obilježavanjem biciklističkih puteva dobit će se dodatna ponuda na otoku Ugljanu, jer na zadarsko područje svake godine stiže sve više gostiju vezanih uz cikloturizam. Partneri na projektu su Turistička zajednica Općine Preko, Turistička zajednica mjesta Ugljan te LAG Mareta. Dugoročni je cilj, kažu autori projekta, da se mrežom biciklističkih staza poveže cijeli otok Ugljan te Pašman.

"Avantura otok" je svojevrsni marketing prostora ruralnog dijela otoka Ugljana. Cilj je prezentirati prednosti središnjeg dijela otoka koji ima dosta atrakcija koje su dosad bile nepoznate ili nedostupne, poput mreže rimskog agera i arheoloških nalazišta, ali i brojnih suhozida, vidikovaca, bara i ostalih prirodnih atrakcija. Povezat ćemo biciklističkim putevima cijelu trasu od Ugljana do Preka, koja će ići paralelno uz glavnu cestu koja prolazi kroz otok Ugljan. Nulta točka bit će arheološki lokalitet star gotovo dvije tisuće godina. Antička uljara u Mulinama, koji je zaštićeni kulturni spomenik, a ovime će dobiti na prepoznatljivosti i atraktivnosti.

Naslovnica Regional

Najčitanije