POTPISAN UGOVOR: 'VRAĆENI' SPOMENICI KULTURE IZ 15. I 17. STOLJEĆA Kula Skrivanat i utvrda Fortica predane su na upravljanje Gradu Pagu!

POTPISAN UGOVOR: 'VRAĆENI' SPOMENICI KULTURE IZ 15. I 17. STOLJEĆA

Danas, 11. veljače 2019. u gradskoj vijećnici Grada Paga održano je svečano potpisivanje Ugovora između Grada Paga i Ministarstva državne imovine o ustupanju na uporabu dvije nekretnine - tvrđave Fortica i kule Skrivanat te je Grad Pag stekao pravo upravljanja sa dva izuzetno vrijedna kulturna spomenika.

Ugovor su potpisali Goran Marić, ministar državne imovine i Ante Fabijanić, gradonačelnik Grada Paga a na svečanom potpisivanju sudjelovali su Božidar Longin, župan Zadarske županije i Davorin Fabijanić, zamjenik gradonačelnika grada Paga.

Nakon potpisivanja Ugovora delegacija je obišla Kulu Skrivanat i uži centar Grada Paga te je Ante Fabijanić, gradonačelnik grada Paga upoznao ministra Marića i sa problematikom palače Matasović koja se nalazi na gradskom trgu. Nekad velebno povijesno zdanje danas je zbog problema oko imovinsko pravnih odnosa u vrlo zapuštenom stanju te joj zbog dotrajalosti prijeti rušenje. Koliko je palača u lošem stanju jasno pokazuju i zaštitne metalne mreže postavljene zbog opasnosti od kamenih dijelova koji otpadaju sa zgrade.

- Vlada Republike Hrvatske je donošenjem zakona omogućila predaju na upravljanje državne imovine i zahvaljujući tom zakonu, potpisan je i ovaj Ugovor. Iznimno smo zadovoljni da je Grad Pag dobio na upravljanje Kulu Skrivanat i tvrđavu Fortica te smo spremni na suradnju i oko problema palače Matasović. Vjerujemo da će se imovinsko pravni odnosi ubrzo riješiti i da Palača Matasović neće još dugo biti u takvom stanju - izjavio je Goran Marić, ministar državne imovine.

- Zahvalio bih i Ministarstvu državne imovine i ministru Mariću jer je jedan od njegovih prvih poteza bilo objedinjavanje svih zahtjeva jedinica lokalne samouprave za državnim zemljištem i imovinom. Ova Vlada je krenula u rješavanje neiskorištene državne imovine u dogovoru sa županijom, gradovima i općinama koji najbolje znaju kako ju iskoristiti i staviti u funkciju za bolji život svojih stanovnika, a današnje potpisivanje Ugovora  upravo je rezultat toga - istaknuo je Božidar Longin, župan Zadarske županije.

- Današnjim potpisivanjem Ugovora riješili smo problem koji je postojao već duži niz godina te ćemo ova dva, vrlo vrijedna spomenika kulture urediti za potrebe kulturnog turizma i  predstavljati će bogatu ponudu Paga gdje će se održavati razne kulturno-zabavne manifestacije poput koncerata, kazališnih predstava, ljetnih radionica i sl. Uskoro bi trebali riješiti probleme i oko Palače Matasović te smo danas otvorili i novo poglavlje u pregovorima smo s Ministarstvom državne imovine za ustupanje i ove nekretnine. Nakon potpisivanja Ugovora krenuli bi u izradu projektne dokumentacije i obnove, pripremili projekt i aplicirali na natječaje EU fondova - istaknuo je Ante Fabijanić, gradonačelnik Grada Paga.

Kula Skrivanat, jedan od najprepoznatljivijih dijelova spomeničke baštine Paga, izgrađena  je u 15. stoljeću, a s njenom izgradnjom je započela i izgradnja novog grada Paga 1443. godine. Jedina je preostala kula od nekadašnjih devet koje su okruživale i branile grad Pag.

Utvrda Fortica izgrađena je u 17. stoljeću i nalazi se u blizini Paškog mosta. U prošlosti je bila vrlo važna jer je kontrolirala prolaz između otoka Paga i kopna. Otok Pag se nalazio na važnom pomorskom pravcu, a razni trgovački brodovi koji su se kretali od sjevernog Jadrana prema Dalmaciji i obrnuto često su bili izloženi napadima gusara.

Naslovnica Regional