RAZVOJNI PROJEKTI GRADA PAGA DOSEŽU VRIJEDNOST OD 85 MILIJUNA KUNA Župan Božidar Longin: „Ključan cilj je ravnomjeran razvoj cijele naše županije, iskoristimo EU fondove i županijske razvojne agencije!“

RAZVOJNI PROJEKTI GRADA PAGA DOSEŽU VRIJEDNOST OD 85 MILIJUNA KUNA
Lučica Katine
Pag
Ginekoloska ambulanta Pag

- Županijska lučka uprava Zadar jedna je od najuspješnijih u Hrvatskoj – izjavio je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković koji je prije nekoliko dana posjetio grad Pag, gdje je rekonstruirana i obnovljena lučica Katine, u što je uloženo osam milijuna kuna. Paški gradonačelnik Ante Fabijanić je pak, zorno predočio na koji način Grad Pag vodi računa o svojim razvojnim projektima.

- Kada se zbroje svi projekti koji su sada u tijeku, dolazimo do ukupnog investicijskog ciklusa od 85 milijuna kuna – rekao je Fabijanić.

Na Pagu je 17. svibnja svečano obilježen i proslavljen Dan Grada Paga, što je bio svojevrsni povod da se rekapituliraju ulaganja u ovaj grad. Zadarski župan Božidar Longin nam je apostrofirao važnost postojanja Srednje škole Bartula Kašića na Pagu, kao i važnost ulaganja u škole na ovom otoku.

- Pag je jedini otok u našoj županiji na kojem postoji srednja škola. Osim ljetne sezone, Pag aktivno živi i u zimskim mjesecima, a tome sigurno doprinosi i činjenica da otok, uz osnovnu, ima i srednju školu. Županija skrbi o osnovnoj i srednjoj školi, a u tom kontekstu posebno treba istaknuti veliki projekt energetske obnove školske zgrade, koji je proveo naš Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport, za što je izdvojeno gotovo pet milijuna kuna – istaknuo je Božidar Longin.

Zadarska županija prati razvoj grada Paga, ali i otoka Paga u cjelini, naglasio je župan, apelirajući na lokalnu samoupravu da iskoristi potencijale koje ima, oplemeni ih idejama i pretvori ih u kvalitetne projekte s kojima se može javiti na natječaje za sredstva iz EU fondova, u čemu će im pomoći županijske razvojne agencije. Takav način razvoja odnosi se i na druge jedinice lokalne samouprave. Zadarska županija vodi računa o ravnomjernom razvoju, pa je tako Županijska lučka uprava uložila značajna sredstva u izgradnju i obnovu lučica na području Županije.

Najnovija investicija - obnova, dogradnja i uređenje lučice Katine na Pagu, veliki je doprinos kvaliteti života tamošnjeg stanovništva. U radovima je produbljena uvala u dijelu ispred Katine, saniran je obalni zid te su postavljena dva pontona od 50 i 80 metara. Iskopano je dno iz kojeg je izvučeno oko sedam tisuća kubika materijala, čime se dobio dublji gaz za brodove koji će lakše pristajati, bit će ih više, a vezovi su sigurniji.

- Često ističem kako nam je jedan od ključnih ciljeva ravnomjeran razvoj cijele naše županije. Želimo da u svim mjestima imamo jednake uvjete, a kvaliteti života značajno doprinosi i dostupnost zdravstvenih usluga – naveo je župan.

U sklopu projekta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti na otocima Zadarske županije“ u gradu Pagu je za ginekološku i stomatološku ordinaciju nabavljena nova oprema u vrijednosti nešto većoj od 550 tisuća kuna, a sredstva su osigurana iz europskih fondova. Tijekom ljeta zdravstvena zaštita pojačana je dodatnim timovima Zavoda za hitnu medicinu.

Zadarska županija jedna je od prvih županija koja je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje (SAFU)  potpisala ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za poboljšanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, prije svega u izoliranim i depriviranim područjima. Uz opremu na brojnim otocima, na Pagu je temeljito opremljena ambulanta obiteljske medicine, nabavljena je oprema i za ordinaciju dentalne medicine, dok je za ginekološku ordinaciju u Pagu nabavljen ultrazvuk s linearnom sondom.

Naslovnica Regional