POTPISIVANJE PETICIJE NA NARODNOM TRGU „Zalažemo se za izmjenu Zakona o poticanju zapošljavanja!“

POTPISIVANJE PETICIJE NA NARODNOM TRGU

Danas se na Narodnom trgu prikupljaju potpisi za peticiju za izmjenu Zakona o poticanju zapošljavanja, priopćeno je od strane skupine građana udruženih u grupu "Pravo na stručno osposobljavanje!"

Prenosimo njihovo priopćenje:

„Donošenjem važećeg Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12, 16/17) uvedeno je dobno ograničenje za korištenje mjere Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (NN 16/17, Čl.2/1/1).

Naime, radi se o osobama koje su kasnije od uobičajenog upisale studij ili prekvalifikaciju, sukladno zanimanjima koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a u skladu s potrebama tržišta rada. Također, radi se i osobama koje su nakon jednog završenog studija upisale drugi, kao i onima koji su nastavili obrazovanje na poslijediplomskim doktorskim ili specijalističkim studijima.

Obzirom na olakšice koje Vlada nudi poslodavcima, bilo javnom ili privatnom sektoru, isključivo se raspisuju natječaji za Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (tzv. SOR). Naime, po svakom ugovoru o SOR-u poslodavcima se za svakog korisnika mjere isplaćuje novčana pomoć, trošak doprinosa za mirovinsko, zdravstveno osiguranje, te trošak zaštite na radu. Kao ishod takve politike, poslodavci više ne raspisuju natječaje za zapošljavanje klasičnih vježbenika.

Najveći broj stručnog osposobljavanja odrađen je u tijelima državne ili lokalne uprave, te javnim institucijama (bolnice, škole, muzeji, ministarstva, instituti itd.) iako postoji zabrana zapošljavanja u javnim ustanovama i drugim pravnim osobama koje se financiraju iz proračuna Republike Hrvatske. Navedenom mjerom, profesori, psiholozi, sociolozi, knjižničari, etnolozi, arheolozi, ekonomisti, pravnici, socijalni radnici, socijalni pedagozi, farmaceutski tehničari, prvostupnici sestrinstva, dentalni tehničari, odgojitelji, učitelji i drugi, stariji od 30 godina nemaju mogućnost steći potrebno radno iskustvo i položiti stručni ispit koji je uvjet za zaposlenje u zanimanjima za koje su se školovali. Potrebno je napomenuti da su na isti način zakinute i struke kojima su potrebne dvije godine stručnog osposobljavanja, npr. geodeti i građevinari. Zakon također koči i zdravstvene djelatnike kojima je staž nakon obrazovanja ključan za dobivanje licence, a SOR je postupno i to zamijenio.

Mjerama aktivne politike zapošljavanja Vlada nije ponudila rješenje za pristup tržištu rada u struci ovim osobama, bile one iz društvenih, humanističkih, zdravstvenih, tehničkih ili drugih struka.

Ukratko, osobama starijim od 30 godina, trenutnim zakonskim rješenjem, nakon završenog fakulteta, poslijediplomskog studija ili prekvalifikacije, onemogućeno je zapošljavanje u struci za koju su se školovale. U tom smislu, onemogućen je pristup tržištu rada, nažalost čak i  kada se radi o deficitarnim zanimanjima.

Voljeli bismo istaknuti kako se na ovaj način demotiviraju svi oni koji bi se u kasnijim godinama željeli uključiti u obrazovni proces (npr. u tridesetima), odnosno, sudjelovati u cjeloživotnom obrazovanju.

Nezaposlenost u Hrvatskoj postoji kao problem već dugi niz godina. U normalnim uvjetima na tržištu rada svi bismo se uspjeli prijaviti na natječaje za pripravnike. Međutim, takvi se natječaji više ne raspisuju. Stoga, ukoliko se ne izmijeni postojeći Zakon o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12, 16/17) izvjesna sudbina osoba koje dovrše svoje obrazovanje nakon 30-te godine jest da postanu dugoročno nezaposlene, te osobe čije se stečene kompetencije postupno gube, njihovo vrijeme i novac kao i novac poreznih obveznika investiran u obrazovanje ostaje neiskorišten, a oni postanu postupno opterećenje za porezne obveznike. Postojeća politika doprinijeti će nažalost daljnjem ubrzanju iseljavanja stručnih i visokoobrazovanih osoba, u zemlje koje očito više cijene stečena znanja i vještine od Hrvatske.

Molimo Vas da nas podržite u našoj borbi kako bismo mogli raditi ono za što smo se školovali“, poručeno je u priopćenju.

Naslovnica Tribina

Najčitanije