TRAŽITE POSAO? MINISTARSTVO OBRANE RASPISALO NATJEČAJ ZA 64 RADNA MJESTA Traže se ljudi raznih profila za državnu službu!

TRAŽITE POSAO? MINISTARSTVO OBRANE RASPISALO NATJEČAJ ZA 64 RADNA MJESTA

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima, članaka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, a na temelju Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Javni natječaj za prijam u državnu službu raspisan je za 64 radna mjesta. Na javni natječaj mogu se prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada. U državnu službu kandidati se primaju uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo obrane, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Stančićeva 6, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo obrane“. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve potrebne podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora s kandidatima/kinjama (intervju) bit će objavljeno na web-stranici Ministarstva obrane www.morh.hr, najmanje pet dana prije održavanja testiranja i intervjua.

Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijemu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustajanje od prijema u državnu službu.

Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo obrane. Za detaljnije informacije posjetite stranicu MORH-a.

 

Naslovnica Tribina

Najčitanije