HOĆE LI BITI ORGANIZIRAN JOŠ JEDAN PROSVJED? Vozači Liburnije i dalje negoduju jer nisu dobili povećanje plaće

HOĆE LI BITI ORGANIZIRAN JOŠ JEDAN PROSVJED?

Sindikat prometa i veza Hrvatske, Teritorijalni Ured SSSH Zadar, C. F. Bianchija 2, 23000 Zadar i Sindikalna podružnica Sindikata prometa i veza pri Liburnija d.o.o. Zadar poslali su priopćenje za medije koje prenosimo u cijelosti. 

Nakon što su predstavnici Sindikata – Sindikata prometa i veza Hrvatske, Teritorijalnog Ureda SSSH Zadar i Sindikalne podružnice Sindikata prometa i veza pri Liburnija d.o.o. Zadar, nedavno ponovno zatražili od gradonačelnika Grada Zadra, g. Branka Dukića i direktora Liburnije d.o.o. Zadar, g. Edvina Šimunova da preispitaju svoju odluku u svezi opravdanih radničkih i sindikalnih zahtjeva i da se još jednom pokušaju iznaći odgovarajuća rješenja u svezi povećanja osnovice plaće radnicima Liburnije d.o.o. Zadar – minimum 10%, te nakon što su sindikalni predstavnici uputili požurnicu gradonačelniku Grada Zadra i direktoru Liburnije d.o.o. Zadar, iz Ureda gradonačelnika Grada Zadra dostavljen je Odgovor u kojem se ističe kako Grad Zadar kao većinski vlasnik kontinuirano komunicira sa Upravom Društva po svim temama iz prethodnih zahtjeva Sindikata. Nadalje se navodi u Odgovoru da, su prema posljednjim informacijama iz Uprave Društva, u pripremi probni izračuni obračuna plaća prema prijedlogu fiksne vrijednosti boda, a da, po završetku izračuna koji će biti predstavljeni sindikalnim predstavnicima, ostaje mogućnost novog zajedničkog sastanka.

Nakon tog Odgovora iz Ureda gradonačelnika, sindikalni predstavnici Liburnije d.o.o. Zadar kontaktirali su s direktorom u svezi fiksiranja boda za izračun plaće i radi povećanja osnovice plaće minimum 10% te u svezi ostalih radničkih i sindikalnih zahtjeva – izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora u svezi reguliranja noćnog rada, tjednog odmora, zatim povećanja stalnog dodatka osoblju koje radi smjenski rad, definiranja posebnih (otežanih) uvjeta rada i dr. i radi izrade nove Sistematizacije radnih mjesta, odnosno Tarifnog dijela Kolektivnog ugovora, na koji bi se način, kroz preraspodjelu financijskih sredstava, uspjelo povećati osnovicu plaća radnika za minimum 10%, kao i udovoljiti ostalim zahtjevima.

Međutim, nakon komunikacije s direktorom, nije bilo bitnih pomaka u svezi povećanja osnovice plaće – minimum 10% i ostalih radničkih i sindikalnih zahtjeva, unatoč tome što su nadležni iz Grada načelno pozitivno odgovorili na radničke i sindikalne zahtjeve.

S obzirom na to, a imajući u vidu da nije udovoljeno opravdanim radničkim i sindikalnim zahtjevima, radnici Liburnije d.o.o. Zadar i njihovi sindikalni predstavnici, nastavit će s organiziranjem i poduzimanjem intenzivnijih i snažnijih sindikalnih i pravnih aktivnosti i akcija sljedećeg tjedna, do ispunjenja zahtjeva, u skladu sa Zakonom.

Naslovnica Tribina

Najčitanije

DAN SJEĆANJA NA USTAŠKI LOGOR SMRTI JADOVNO "Neka čuju predstavnici vlasti ove županije i one crkve kojima to ne smeta i koji nisu ovdje s nama na sjećanju žrtava: dva puta spomen-ploča na Pagu u uvali Slana bačena je u more!"

Dan sjećanja na Jadovno 1941. deseti je put obilježen kraj centralnog spomenika na istoimenom stratištu, jednom ...
"Neka čuju predstavnici vlasti ove županije i one crkve kojima to ne smeta i koji nisu ovdje s nama na sjećanju žrtava: dva puta spomen-ploča na Pagu u uvali Slana bačena je u more!"