KAVANA NA ISTOM MJESTU OD 1796. GODINE


Tužno, tužno je to izgledalo na Poluotoku još sredinom pedesetih godina prošloga stoljeća. Ondje gdje je sada kavana Foruma zjapi prazan prostor. Prazno je sve i ondje gdje je sada Arheološki muzej. Podignuta je tek zgrada Socijalnog. A bilo je to vrlo gusto urbano tkivo. Ondje gdje je kavana Forum stajala je zgrada iz 1779. godine, a u njoj stara i popularna gradska kavana K Providnosti (Caffé alla Provvidenza). Nastala je 1796. spajanjem dviju starijih kavana, od kojih se jedna zvala Caffé al Dose, a druga Caffé al Principe Ereditario. Godine 1922. pregrađena je i preuređena u dva suvremena kafe-bara, Roma i Sportivo. Zgrada u kojoj je sada kavana Forum podignuta je 1966. prema projektu prof. dr. sc. Bruna Milića. Dio s kino-dvoranom moderniziran je 2007/08.

 

Foto: Ante Brkan


Naslovnica Vremeplov
HtmlNoArticles