Uvala Maestrala za Sulejmana Veličanstvenog

Na izložbi djela Piri Reisa, kartografa Sulejmana Veličanstvenog, koja je prošle godine gostovala u Kneževoj palači, moglo se, među ostalim, vidjeti međunarodno značenje Zadra i njegove luke u XVI. stoljeću. Zanimljivo je međutim kako veliki kartograf posebnu važnost pridaje Uvali Maestrala: „Yeni Cara (Nova Cara, Zadar) sada je lijepa tvrđava. S mora koje okružuje tu tvrđavu u smjeru šiloka (jugoistok), prema Rumeliji (latinsko-turski naziv Europske Turske), razvučen je lanac. S unutrašnje strane toga lanca lijepa je luka. Tu ulaze brodovi, a ako stoje izvan toga lanca, konope vežu za građevine spomenute tvrđave. Sidro spuste u more. A ako stoje s rumelijske strane, na spomenutu je mjestu uvala koju zovu Walide Mayistire (Uvala maestrala). Ta je uvala dobro sidrište za brodove. Na dvije strane vežu konope, a sidro spuste u more (četverovez)“.

Abdulah Seferović

Naslovnica Vremeplov
HtmlNoArticles