OSTVARENA JE NOVA USPJEŠNA SURADNJA OŠ ŠIME BUDINIĆA I GRADA ZADRA Učenici s gradonačelnikom ostvarili dogovor oko ulaganja sredstava za ugradnju dizala u školu

OSTVARENA JE NOVA USPJEŠNA SURADNJA OŠ ŠIME BUDINIĆA I GRADA ZADRA

Senzibilizacija djece za potrebe osoba s invaliditetom jedna je od odgojnih metoda kojima se nastoji postići razvoj tolerancije i empatije već u prvim godinama školskoga života. Aktivno uključivanje učenika Osnovne škole Šime Budinića u društvene projekte Građanskog odgoja počelo je donositi konkretne pomake u društvenoj zajednici. Njihov ulazak u aktivno građanstvo koje doprinosi razvoju školske i društvene zajednice pozdravilo je i vodstvo Grada Zadra, na čelu s gradonačelnikom Brankom Dukićem, ostvarivši dogovor oko ulaganja sredstava u ugradnju dizala u školsku ustanovu radi pomoći osobama s invaliditetom.

Školski projekt Pruži mi ruku jer trebam te ostvaren je u suradnji učiteljice Građanskog odgoja Nere Batine, učiteljice razredne nastave Antonije Bajlo te vjeroučiteljice Marijane Dellavia koje su zajedno sa svojim učenicima, a uz potporu ravnateljice Jagode Galić, nastojale potaknuti razvoj osjećaja za društvenu solidarnost prema društveno osjetljivim skupinama, ali i potaknuti na razmišljanje o aktivnijem uključivanju osoba s invaliditetom u zajednicu. Potaknuti činjenicom da školu pohađa učenik sedmog razreda koji se zbog invalidskih kolica otežano uključuje u sve čari školskog života, da je nepravedno zakinut za neke obrazovne sadržaje, unatoč prilagodbi izvođenja nastave, grupa učenika i njihove mentorice odlučili su neposredno djelovati te se uključiti u traženje idealnog rješenja za ovaj problem. Osim osvještavanja školske i lokalne zajednice o problemima i potrebama osoba s invaliditetom, učenici su proučili i zakonske odredbe o pravima takvih skupina koju se često nalaze na marginama društva upravo zbog pasivnosti zajednice u kojoj žive. Da bi potaknuti senzibiliziranje školske zajednice koja je posebno osjetljiva na potrebe i povrede prava invalidnih osoba i djece s tjelesnim teškoćama, učenici su izradili i plan djelovanja koji bi rezultirao ugradnjom dizala u školsku zgradu i osiguravanje adekvatnog parkirnog mjesta u blizini škole. Sama akcija započela je izradom slikovnica učenika nižih razreda sa svrhom upoznavanja najmlađih o potrebama invalidnih osoba, informiranjem i edukacijom starijih učenika o poteškoćama na koje takve osobe nailaze u svakodnevnom životu, a svoj je vrhunca doživjela u izravnoj suradnji s Odjelom za socijalnu skrb u Grada Zadra, Pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom, Udrugom osoba s invaliditetom Zadar i Savezom studenata s invaliditetom. Na sastanku s predstavnicima Grada Zadra, na kojem su prisustvovali gradonačelnik Grada, Branko Dukić, zamjenica gradonačelnika, gospođa Jagoda Surać, pročelnik odjela za odgoj i školstvo grada Zadra, Joso Nekić i njihovi suradnici, učenici su naišli na svesrdnu podršku i pomoć pri realizaciji svog projekta. Naime, tijekom sastanka više je puta spomenuto kako biti osoba s invaliditetom ne znači biti osoba zakinuta za građanska prava koja su osigurana Ustavom i zakonima, a koja bi trebala biti vodiljom u izgradnji međuljudskih odnosa i ravnopravnosti. Predstavnici Grada pokazali su izuzetnu osjetljivost za potrebe školske djece koja su suočena s invaliditetom te su upoznali učenike s nizom projekata na kojima Grada Zadar radi kako bi se kvaliteta života invalidnih osoba podigla na višu razinu. Svjesni činjenice kako škole nisu samo obrazovne, već i odgojne ustanove posebno su pohvalili iscrpnost učenika i mentora ovom problemu, kao i plemenit cilj kojem teže. Gradonačelnik, kao vodeći čovjek grada, obećao je učenicima kako će Grad sa svoje strane učiniti sve da se projekt realizira u što kraćem vremenskom roku i kako bi se otklonile sve prepreke koje koče život različitih jedino po tjelesnim nedostacima, ali ne i po svojoj jedinstvenosti i dostojanstvu. Ugradnja dizala i uklanjanje svih vanjskih prepreka u ostvarivanju temeljnih ljudskih prava trebalo bi biti najmanje što zajednica može pružiti svojim članovima koji čime grad Zadar, a informiranje sugrađana o pravima osoba s invaliditetom i pružanje veće podrške istima, prvi je korak koji donosi probijanju granica netolerancije i pasivnosti društva prema osobama koje su potrebne društvene zaštićenosti. Sastanak je zaključen konstruktivnim dogovorom kako će se poduzeti sve mjere koje su potrebne da se djeci i odraslima s invaliditetom omogući život kakav zaslužuju kako bi postali ravnopravni i aktivni sudionici društva u kojem žive. U školskoj zgradi će se pregledati i konstruirati idealna rješenja za ugradnju dizala u što kraćem vremenskom roku kako bi se svim učenicima pružila jednaka prilika za učenje i sudjelovanje u školskom životu. Gradonačelnik je pozvao sve učenike da ne zaborave da je tolerancija i solidarnost najveća društvena vrijednost koju suvremeni čovjek postoji, da ne smiju biti samo pasivni promatrači, već aktivni pomagači društva te da uvijek imaju na umu da u izgradnji svijeta sudjeluju ravnopravno svi koji streme ka višim ciljevima. Nekad je to bolje obrazovanje, razvoj boljih međuljudskih odnosa, humanijeg i osjetljivijeg društva, nekad jednostavno želja za pomoći drugima. Kolica, štake i bilo kakva pomagala tome nikad ne smiju biti prepreka.

Naslovnica Zadar plus