StoryEditor
4 kantunaKRAJEM GODINE U ZASLUŽENU MIROVINU ODLAZE TRI PEDIJATRA U ZADARSKOJ ŽUPANIJI, A ZAMJENE NEMA

Bez svog liječnika ostaje preko 4000 mališana!

Piše AVŠ
8. listopada 2019. - 10:34
mrkic_kobal4-260417

Krajem ove godine, kada u svoje zaslužene mirovine odu dvije pedijatrice iz Zadra i njihov kolega iz Novalje kojemu gravitiraju i djeca s otoka Paga, preko četiri tisuće malih pacijenata u Zadarskoj županiji ostat će bez svog liječnika!
Gdje će se prebaciti, s obzirom da su preostale pedijatrijske ordinacije već godinama toliko preopterećene da na tešku muku primaju i novorođenčad, roditeljima za sada nitko ne daje odgovor. A do kraja godine ostalo je manje od dva mjeseca.

Kako je uopće moguće da se ovako nešto dogodi, a da sustav unaprijed nije predvidio ni odgovor ni rješenje, pitali smo Bernarda Marunu, pročelnika odjela za zdravstvo Zadarske županije koja mrežu timovina primarne zdravstvene zaštite, gdje se uz pedijatre nalaze još liječnici opće prakse i ginekolozi, dogovara sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO).

- Djeca neće ostati bez zdravstvene zaštite - uvjerava Maruna.

- Intenzivno s Domom zdravlja Zadarske županije razmatramo različite mogućnosti, jedna od njih je produženje rada ovih dviju pedijatrica u mreži javne zdravstvene službe ukoliko one iskažu takvu namjeru, druga mogućnost je raspisivanje natječaja u Domu zdravlja Zadarske županije za „gotovog" pedijatra koji bi uz određen uvjete želio doći raditi u Zadar- objašnjava Maruna, dodajući kako ovaj problem postoji već dulje vrijeme.

Naime, od ukupno 14 timova za kojima postoji potreba na području Zadarske županije, s HZZO-om je ugovoreno samo desed timova. Dakle, četiri mjesta u mreži nisu popunjena već duže razdoblje i to upravo Pag, zatim Biograd na Moru gdje umjeto dva radi jedan pedijatar te Zadar gdje umjesto potrebnih deset imamo ugovorenih osam pedijatara. Zašto je tako?

- Mreža nije popunjena iz više razloga. S jedne strane zbog ograničenog broja specijalizacija koje planom utvrđuje ministar zdravstva, zatim nedostatka sredstava za provedbu specijalizacija koje traju pet godina i u prosjeku koštaju milijun kuna koje se trebaju osigurati za svakog specijalizanta, do osiguranja prostornih uvjeta za rad pedijatara koji su također ograničeni. Naime, od ovih 10 pedijatara, ugovorenih za područje Zadarske županije tri pedijatrice rade u svom vlastitom prostoru, a za preostalih sedam pedijatara prostor i opremu osigurao je Dom zdravlja Zadarske županije. Dvije pedijatrice ugovorene za područje Grada Zadra koje rade u svom prostoru krajem 2019., odnosno početkom 2020. godine moraju prestati raditi po sili zakona zbog navršenih 65 godina života ukoliko ne iskažu namjeru, odnosno ne zatraže produženje rada. Inače, jednoj doktorici već je produžen rad za jednu godinu, a za sada nemamo informaciju imaju li namjeru tražiti produljenje rada i nakon stjecanja zakonskih uvjeta za prestanak rada po sili zakona. Dakle, Dom zdravlja mora osigurati dodatne prostore u toj djelatnosti - kaže Maruna dodajući kako su već duže vrijeme svijesni problema s pedijatrima na primarnoj razini zdravstvene zaštite.

- Još 2013. godine Dom zdravlja Zadarske županije je morao iz vlastitih sredstava osigurati dva milijuna kuna za dvije specijalizacije-jednu iz ginekologije, jednu iz pedijatrije- jer na razini ministarstva, odnosno HZZO-a nije bilo jasno utvrđeno hoće li biti sredstava za te specijalizacije. Planirano je da se jedna pedijatrica vraća krajem 2019. godine, no zbog rodiljnog dopusta to sada nije za očekivati i imamo situaciju za koju iznalazimo rješenja - kaže Maruna.

 

Loše planiranje

Sadašnja situacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti posljedica je, između ostalog, i lošeg planiranja gdje se godinama ignorirala činjenica da mlade liječnike treba na vrijeme pripremiti za ulazak u sustav. Sada, kada je voda dosšla do grla, o tome s epovelo računa. Naime, prema prijedlozima šest zdravstvenih ustanova na zadarskom području, u razdoblju 2020.- 2024. za područje Zadarske županije planirano je ukupno 111 specijalizacija. Od toga je u Domu zdravlja te u Općoj bolnici planirano po dvije specijalizacije iz pedijatrije i jedna uža specijalizacije iz pedijatrijske kardiologije.

- U tijeku je izrada Nacionalnog plana specijalističkog usavršavanja kojeg donosi ministar, a već su započeli EU projekti iz kojih se osiguravaju sredstava za specijalistička usavršavanja te ćemo vidjeti koliko će se odobriti i specijalizacija i sredstava. Iz tog projekta Dom zdravlja financirat će devet specijalizacije od kojih dvije iz pedijatrije - govori Maruna.

Izdvojeno

03. srpanj 2020 09:58