StoryEditor
4 kantunaREBALANS PRORAČUNA

Branko Dukić je zaustavio financiranje NK Zadra jer je to „rupa bez dna”, a sada KK Zadar dobiva tri milijuna kuna iznad plana. Tko zna koji put...

Piše Predrag Opačić
27. listopada 2020. - 15:14

U srijedu će, tko zna po koji put, Košarkaški klub Zadar još jednom biti vruća tema sjednice zadarskog Gradskog vijeća. I to, opet po tko zna koji put, zbog rebalansa kao već tradicionalnog načina upumpavanja proračunskog novca u devastiranu „sportski instituciju” s kojom gradska politika desetljećima ne zna što bi i kako bi.

Ovo je drugi rebalans za kojeg se odlučila administracija gradonačelnika Branka Dukića, a suština je u tome što se predlaže smanjenje proračuna s planiranih 694 na 676 milijuna kuna, što je kresanje za oko 18 milijuna kuna. Izvorni gradski proračun tako pada na 563,6 milijuna, dok preostalih 112.3 milijuna čine proračuni svih korisnika gradskog proračuna.

Pritom se ukupni prihodi poslovanja smanjuju s 21,2 milijuna i padaju na 585,6 milijuna kuna. S time što plan za 180 milijuna kuna očekivanih prihoda od prireza i poreza ovog puta nije korigiran, jer je prvim rebalansom već smanjen za 15 milijuna kuna. Zanimljivo, gradonačelnik Dukić računa da će „prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi” ostati na razini od dva milijuna kuna.

Ono što je već izazvalo reakcije gradskih vijećnika po društvenim mrežama je standardno „rebalansiranje” za KK Zadar smješteno u „kapitalne pomoći” koje se ukupno povećavaju za 4,4 milijuna kuna. Pojedinačne stavke „gubitnika” i „dobitnika” složene su na način da ŠC Višnjik može računati na povećanje u iznosu od četiri milijuna kuna, a KK Zadar na tri milijuna kuna.

Nadalje, Inovativni Zadar dobiva 100.000 kuna više, Nasadi pola milijuna, a u izgradnju komunalnih vodnih građevina ide dva milijuna kuna više od planiranog.

Što se smanjenja tiče, tu su Poslovna zona Crno za koju se planira 50.000 kuna manje, kapitalni projekt zaštite okoliša smanjenje se u iznosu od 805.852 kune, a izgradnja Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“ za čak 4,2 milijuna kuna. U rekonstrukcija dječjeg vrtića Pčelica bit će utrošeno 100.000 kuna manje.

Financijsko tetošenje posrnulog Košarkaškog kluba Zadar već ide na živce i nekim članovima Kluba vijećnika vladajućeg HDZ-a koji su svoje nezadovoljstvo izrazili i na pripremnoj sjednici Kluba vijećnika, ali ostaje otvoreno pitanje hoće li se takvi stavovi čuti i na sjednici Gradskog vijeća.

Pročelnik za financije Ivan Mijolović podsjeća da su i prošle godine KK Zadar i ŠC Višnjik rebalansom proračuna dobili sredstva, ali situacija je između ta dva „proračunska potrošača” ipak nešto drugačija.

-Što se ŠC Višnjik tiče, želim reći samo to da se ne radi ni o kakvim ekstra sredstvima zbog utjecaja epidemije na poslovanje tvrtke. To nisu „dodatna sredstva”, nego iznos kojim su gradske dotacije Višnjiku vraćene na razinu dotacija iz 2019. godine, kaže direktor Denis Karlović.

Podaci pokazuju da je Višnjiku u 2019. godini otišlo 14,3 milijuna, a prošle godine 11,3 milijuna kuna. S KK Zadrom stvari podsjećaju na frazu gradonačelnika Branka Dukića neposredno prije nego što je obustavio dotok novca prema NK Zadru: „ne možemo novac naših građana bacati u jamu bez dna”.

12. kolovoz 2022 03:54