StoryEditorOCM
4 kantunaNOVI PROBLEM?

Diklo godinama sanja zatvaranje deponija, a sad im prijeti i čekanje na sanaciju: gradska uprava nije riješila ni početni dio projekta!

Piše P. O.
13. rujna 2023. - 20:49

O zatvaranju i sanaciji deponija kod Dikla u Zadru se govori „od stoljeća sedmog”, to je tema koja se provlači kroz nekoliko prošlih izbornih kampanja, ali se nastavlja i nakon što birači kažu što misle. Evo, na primjer, što je o tome 16. prosinca 2020. godine rekao aktualni gradonačelnik Branko Dukić.

- Očekujemo izmjenu nacionalnog dokumenta Dinamika zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske kojim bi bili na korak do apliciranja EU sredstava za sanaciju odlagališta Diklo. Paralelno nastavljamo s inicijativom pronalaska alternativnih lokacija odlaganja s ciljem prestanka odlaganja otpada na Diklu i prije puštanja u rad CGO Biljane, izjavio je tada Dukić.

Skoro dvije godine kasnije, zatvaranje se konačno primaklo, ali sa sanacijom stvari stoje nešto drugačije. Prvorazredan interes mještana Dikla je prvenstveno zatvaranje deponija i odlazak kamiona s komunalnim otpadom prema Centru za gospodarenje otpadom u Biljanima Donjim. Do kraja ovog mandata Dikljanci će to i dočekati.

- Pred zatvaranjem smo deponija, a mi očekujemo i sanaciju kao drugi korak u rješavanju naših problema. Koliko sam čuo, radi se o velikoj investiciji od oko 120 milijuna kuna, ako u međuvremenu cijene nisu dodatno skočile, kaže Bruno Milin, podpredsjednik Gradskog vijeća Zadra i mještanin Dikla.

S obzirom da se o „zatvaranju i sanaciji” godinama priča kao o jedinstvenom „projekt-paketu”, s obzirom da su brojni lokalni političari to tako i najavljivali, za očekivati je bilo da je Grad Zadar potpuno spreman ne samo za zatvaranje, nego i za sanaciju. Ali, evo što o svemu kažu iz Upravnog odjela za gradsku imovinu:

- Obuhvat „Odlagališta Diklo“ zauzima površinu od gotovo 600.000 m2, te se sastoji od brojnih katastarskih čestica u vlasništvu Republike Hrvatske, Grada Zadra, ali i fizičkih osoba. Sve predmetne nekretnine obuhvaćene su u postupku nove izmjere koji se vodi na tom području za taj dio katastarske općine Diklo. Veći dio katastarskih čestica riješen je upravo kroz navedeni postupak nove izmjere, dok se u odnosu na preostale „neriješene“ nekretnine tek trebaju provesti iz razloga što postoje otvorena prethodna pitanja - otvoreni katastarski prigovori, problemi s dostavama strankama u inozemstvu, upravni postupci radi povrata oduzete imovine i slično. Uz sve redovne probleme koji usporavaju rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, upravo je postupak obnove zemljišnih knjiga pred Zemljišnoknjižnim odjelom Općinskog suda u Zadru znatno usporen i zbog nedavnog štrajka sudskih službenika, gdje je došlo do znatnog nakupljanja predmeta i otežanog rada sudske komisije, kažu iz Odjela pročelnika Tomislava Korone.

U prijevodu: gradska uprava nakon tolikih godina još nema riješen problem imovinsko-pravnih odnosa! A to je prvi korak u realizaciji cijelog projekta, jer tek nakon što imovinsko-pravni odnosi budu čisti, pa kad se izradi projekt sanacije, Fond za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša može projekt kandidirati za sredstva nekog od EU fondova. I čekati radove na sanaciji.

- Postupak katastarske izmjere na području Dikla (u predjelu Zlatica, Cerodola, Sadina, itd., odnosno iznad ulice Put Nina) još uvijek je u tijeku i neizmjerno je važan za naše mještane. Rješavanje imovinsko-pravnih pitanja na ovom području omogućit će stavljanje u funkciju njihove imovine, ali i dugo iščekivanu sanaciju odlagališta po njegovu zatvaranju. Ono što je u ovom pogledu također važno istaknuti je da je Mjesni odbor Diklo u suradnji s Mjesnim odborom Kožino i Mjesnim odborom Crno pokrenuo inicijativu prema Gradu Zadru i nadležnim institucijama za nastavak katastarske izmjere. U Diklu bi se to odnosilo na područje ispod ulice Put Nina (Torovi, Baredine, Okoše, Njivice, Brajde, Vukovica, Seline, Gaj i td.), a što bi dalje, između ostalog, doprinijelo i sprječavanju propadanja starih kamenih kuća u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini, kaže Martina Matešić, predsjednica MO Diklo.

- Poznajem trojicu Dikljanaca vlasnika zemljišta na tom području i to s velikim površinama od oko 7-8.000 kvadrata. Znam da su vještaci procijenili vrijednost zemljišta, jer su neki od njih dobili obavijest o tome i sada čekaju konačno rješenje. Nadamo se da će to ići brzo, nada se Bruno Milin.

Sredstva su u proračunu

U gradskoj upravi smatraju da nema razloga ni za kakvu uzbunu, te da se, nakon zatvaranja deponija”, imovinsko-pravni odnosi i isplata privatnih vlasnika zemljišta može završiti već sljedeće godine. Sredstva za otkup zemljišta u gradskom proračunu nisu specificirana i raspodijeljena su na nekoliko upravnih odjela, ali je većina na stavkama UO za prostorno uređenje i graditeljstvo koji je u ovogodišnjem proračunu za te namjene imao desetak milijuna kuna.

22. rujan 2023 12:33