StoryEditorOCM
4 kantunaEUROPSKA ‘PACKA‘

ESLJP traži pravedno suđenje za M. Pozdera osuđenog na 20 godina za ratni zločin u Škabrnji: nikad mu nisu dostavili optužnicu ili poziv za raspravu!

Piše Božana Sviličić
24. kolovoza 2022. - 20:21

Odbor ministara Vijeća Europe dostavio je Europskom sudu za ljudska prava (ESLJP) akcijski plan koji će osigurati pravedno suđenje u Hrvatskoj Marinku Pozderu, koji je u odsutnosti na Županijskom sudu u Zadru 1998. godine pravomoćno osuđen na kaznu zatvora od 20 godina zbog ratnog zločina u Škabrnji.

Europski sud za ljudska prava (ESLJP) dosudio mu je, naime, u prosincu ove godine 4000 eura naknade za nematerijalnu štetu i 2000 eura za troškove postupka u predmetu za povredu prava na pravično suđenje

Utvrđeno je kako je Pozder imao određena saznanja o postupku koji se vodio protiv njega, ali da mu naknadno nikada nije dostavljena optužnica ili poziv za raspravu, niti su ga hrvatske vlasti na bilo koji način obavijestile da je postupak protiv njega nastavljen. Zbog toga se nije moglo zaključiti je li Pozder nastojao izbjeći suđenje u ovom predmetu ili se odrekao prava da se pojavi pred domaćim sudom.

ESLJP je nadodao kako smatra, imajući u vidu opća načela i ranija utvrđenja u vezi suđenja o odsutnosti u predmetu Ivo Sanader protiv Hrvatske, da Pozderu nije pružena mogućnost da ostvari ponovno razmatranje optužbi koje su mu stavljene na teret, na način koji bi potpuno poštovao njegova prava obrane.

U akcijskom planu se ističe da je nakon pravomoćnosti presude Europskog suda Pozder imao na raspolaganju praktičnu i učinkovitu priliku da prekine negativne posljedice utvrđene povrede, te da je 14. veljače zatražio obnovu pobijanog kaznenog postupka pred Županijskim sudom u Zadru. Postupak po ovom zahtjevu još je u tijeku, a Vlasti će obavijestiti Odbor ministara o daljnjem razvoju događaja u postupku.

Obrazložili su kako su domaći sudovi svoju praksu uskladili s navedenim izmjenama Zakona o kaznenom postupku i načelima koja je Sud istaknuo u presudama Ivi Sanaderu i Pozderu. Konkretno, svojim odlukama od 4. ožujka 2020., 10. srpnja 2020. i 27. svibnja 2021. Općinski kazneni sud u Zagrebu dopustio je obnovu kaznenog postupka vođenog u odsutnosti. Naime, domaći sud je naveo da su optuženici dali svoje adrese i obećali da će se pojaviti pred sudom kada budu pozvani. Stoga je domaći sud na temelju izmijenjenog članka 497. Zakona o kaznenom postupku dopustio obnovu kaznenog postupka.

U nastavku obrazlažu i kako su vlasti također poduzele daljnje mjere za podizanje svijesti, te da je u 2019. godini Pravosudna akademija provela tri radionice za suce i državne odvjetnike, u 2020. godini četiri radionice, a u 2021. godini također tri radionice. Sve ove radionice pokrivale su temu kaznenopravnog aspekta članka 6. Konvencije. Ukupan broj sudionika kroz sve tri godine bio je 160.

06. lipanj 2023 18:06