StoryEditor
4 kantunaRASPISAN NATJEČAJ ZA NAJAM SOCIJALNIH STANOVA GRADA ZADRA

Evo koliko siromašni morate biti ako želite legalno koristiti gradske kvadrate – ne smijete imati građevinsko zemljište, auto ili brod skuplji od 75.000 kuna..

Piše Predrag Opačić
15. listopada 2019. - 18:20
stanovi_crvene_kuce2-020916

Nadležna komisija Grada Zadra objavila je prije nekoliko dana javni natječaj za davanje u najam stanova u gradskom vlasništvu koji će biti otvoren do 11. studenoga. S obzirom da je Konačna lista prioriteta za najam socijalnih stanova na snazi od 26. siječnja 2015. godine, to znači da bi do 26. siječnja sljedeće godine trebala biti sastavljena nova Lista prioriteta s koje će se u narednih pet godina dodjeljivati gradski stanovi.

Na još uvijek važećoj listi nalazi se 163 imena od kojih je, procjenjuje se, njih skoro 90 već dobilo stan, od čega najveći dio otpada na 73 stana dodijeljena u zgradi u Ulici Ive Mašine. Do izgradnje neke nove zgrade sa socijalnim stanovima, mali su izgledi da netko ubrzo dobije gradski stan i to iz jednostavnog razloga što Grad Zadar trenutno ima svega nekoliko slobodnih stanova.

Jedan od njih je mali stan na Poluotoku na kojega eventualno može računati neki samac, a drugi je stan na Bulevaru kojega je dosadašnji korisnik vratio zbog otežanog pristupa invalidnog djeteta tom stanu.

U javnom natječaju su definirani uvjeti koje budući korisnici gradskih socijalnih stanova moraju ispunjavati, a među njima je na prvom mjestu dokaz da ima prebivalište na području Grada Zadra neprekidno u posljednjih 10 godina do podnošenja zahtjeva. Uz to, podnositelj zahtjeva i članovi obitelji ne smiju imati riješeno stambeno pitanje niti mogućnost da ga riješe na drugi način. To praktično znači da u vlasništvu ili posjedu ne smiju imati kuću ili stan na području RH, da ne koriste stan u svojstvu zaštićenog najmoprimca, ne stanuju u odgovarajućem stanu u vlasništvu i/ili  posjedu roditelja ili roditelja bračnog druga ili djece, te da ne koriste odgovarajući gradski stan temeljem Ugovora o najmu na određeno vrijeme sklopljenim s Gradom Zadrom.

Podnositelj zahtjeva i članovi obitelji ne smiju u vlasništvu ili posjedu imati ni građevinsko zemljište za koje se može ishoditi dozvola za gradnju u gradovima i drugim naseljenim mjestima, te poljoprivredno i drugo zemljište veće od jednog hektara. Ne smiju imati ni automobil ili brod, te novčana sredstva i vrijednosne papire čija vrijednost je veća od 75.000 kuna.

Budući korisnici gradskih stanova moraju dokazati „da se u posljednjih 10 godina prije podnošenja zahtjeva nisu doveli u nepovoljniji stambeni položaj prodajom, darovanjem obiteljske kuće ili stana, zamjenom stana ili na drugi način”.

Do gradskog stana ne mogu ni obitelji koje su ostvarile pravo na obnovu i potporu za popravak ratom uništene ili oštećene obiteljske kuće sukladno Zakonu o obnovi, a tu je potom i financijski limit vezan uz prosječnu plaću u Hrvatskoj: samci ne smiju prijeći 60 posto neto plaće, dva člana obitelji 45 posto, tri člana obitelji 40, a obitelji s četvero ili više članova 35 posto prosječne neto plaće po članu obitelji.

 

ŠTO SE SVE BODUJE?

 

U mjerila koja se boduju pri utvrđivanju Liste prioriteta spadaju i socijalno zdravstveni status, godine života, sudjelovanje u Domovinskom ratu, a pravo na deset posto bodova imaju obitelji koje su dosada bile uvrštene na Listu prioriteta, ali nisu dobili socijalni stan.

#NATJEČAJ#SOCIJALNI STANOVI

Izdvojeno

29. lipanj 2020 14:07