StoryEditor
4 kantunaOBRAZLOŽENJE KAZNE

Evo zašto je sutkinja Sandra Radanović žestoko osudila ubojicu sa Zrća!

Piše Božana Sviličić
14. svibnja 2020. - 12:37
Sutkinja Sandra RadanovićLuka Gerlanc/Hanza media

Evo zašto je sutkinja Županijskog suda u Zadru Sandra Radanović žestoko kaznila 27-godišnjeg ubojicu sa Zrća Douglasa Kanea:

- Tijekom postupka nedvojbeno je dokazano da je okrivljenik kritične prigode na plaži Zrće ubio Uga Wilsona i to na način kako ga se tereti predmetnom optužnicom. Naime iz snimke video nadzora mjesta događaja ispred noćnog kluba Kalipso, čiji sadržaj je potkrijepljen ostalim provedenim kako personalnim tako i materijalnim dokazima, nedvojbeno proizlazi da je okrivljenik šest sekundi nakon što je iz noćnog kluba izašao Ugo Wilson, naglo skočio prema njemu, i zadao mu udarac u prsa oštrim predmetom nalik na nož.

Sud je u cijelosti prihvatio nalaz i mišljenje sudsko medicinskog vještaka dr. Davora Mayera o vrsti i težini tjelesnih ozljeda pronađenih na tijelu oštećenika Wilsona, sredstvu kojim su ozljede nanesene i međusobnom položaju tijela osobe koja je zadobila ozljede i osobe koja ih je prouzročila, jer nalaz i mišljenje vještaka Mayera potvrđuje dinamiku događaja na način kako ona proizlazi iz ostalih provedenih dokaza. Pri tome, vještak zaključuje da je oštećenik umro nasilnom smrću, a uzrok smrti je ubodna rana prsnog koša koja zahvatila velike krvne žile i pluća te posljedično dovela do iskrvarenja.

Nadalje, iz provedenih dokaza nedvojbeno je utvrđeno da je okrivljenik počinio i kazneno djelo ubojstva u pokušaju na štetu ošt. Jamesa na način kao ga se tereti optužnicom jer je okrivljenik, a nakon što je ubio Wilsona, istim oštrim predmetom nalik na nož nastavio nasrtati na Jamesa, i to u trenutku kada je James priskočio u pomoć svom prijatelju Ugu Wilsonu, zadavši mu pri tom ozljede koje su opisane u činjeničnom opisu optužnice. Takve ozljede su prema vještaku Mayeru mogle dovesti do nastupa smrtne posljedice.

Okrivljenik je s obzirom na sredstvo izvršenja i lokalitet ozljeda postupao s namjerom ubojstva ošt. Jamesa, do kojeg nije došlo isključivo zbog žurne liječničke intervencije, pa je djelo ostalo u pokušaju.

Okrivljenik se predmetnom optužnicom teretio i za pokušaj ubojstva ošt. Daniela Perahie Dedesa.

Tijekom postupka nedvojbeno je utvrđeno da je okrivljenik, istim oštrim predmetom nalik na nož, zamahnuo i prema Danielu Perahii Dedesu, uslijed čega mu je zadao dvije ubodne rane na lijevoj nozi, u visini koljena i u visini natkoljenice.

Međutim, uzimajući u obzir daljnju dinamiku događaja u odnosu na ovog oštećenika, a posebno činjenicu da je oštećenik zadobio tjelesnu ozljedu, lokalitet same ozljede, da je vještak Mayer isključio mogućnost nastupa ozljede opasne po život i smrtnog ishoda, sud zaključuje da nije nastupila realna, stvarna i konkretna opasnost po život oštećenika Daniela Perahie Dedesa.

Stoga u odnosu na ovo kazneno djelo, sud nije prihvatio pravnu kvalifikaciju djela postavljenu u optužnici, odnosno da bi se i u ovom slučaju u postupanju okrivljenika radilo o ubojstvu u pokušaju i smatra da je okrivljenik svojim radnjama ostvario zakonska obilježja kaznenog djela teške tjelesne ozljede u pokušaju, radi čega je i izmijenio zakonski opis i pravnu kvalifikaciju djela, te je u tom pravcu izvršio i korekciju činjeničnog opisa optužnice.

Prilikom odmjeravanja kazne vijeće je uzelo u obzir sve okolnosti koje utječu da kazna po vrsti i mjeri bude lakša ili teža za okrivljenika u smislu odredbe čl. 47. KZ/11. Prije svega vijeće je uzelo u obzir stupanj krivnje, jer je okrivljenik postupao s maksimalnim stupnjem krivnje, odnosno postupao je s namjerom. Zatim mu je vijeće uzelo u obzir olakotne i otegotne okolnosti, i to kao olakotnu okolnost činjenicu da je otac jednog malodobnog djeteta.

Kao otegotno vijeće mu je cijenilo okolnost da je do sada u Velikoj Britaniji osuđivan za više protupravnih djela koja se odnose na djela protiv države, javnog reda, provođenja pravde ili nositelja javnih ovlasti, zatim uvrede, klevete, iznošenja neistina, omalovažavanje, zlouporabu droga i preprodaju ukradene robe, dakle osuđivan je i za djela s elementima nasilja, što ukazuje da njegovo ponašanje niti prije inkriminiranog događaja nije bilo u skladu s društvenim i zakonskim normama, niti su ga izrečene kazne usmjerile na društveno prihvatljivo ponašanje. Naprotiv njegovo protupravno ponašanje je progrediralo ka činjenju težih i pogibeljnijih djela, za koje je sada proglašen krivim u ovom postupku. Dakle, predmetni događaj nije samo jedan izolirani eksces u životu okrivljenika, jer se o osobi sklonoj kriminalnom ponašanju i kršenju društvenih normi.

Nadalje, kao otegotno vijeće mu je cijenilo i ponašanje nakon počinjenja inkriminiranih kaznenih djela, jer je nakon počinjenja djela poduzeo više radnji kako bi pobjegao ne samo s lica mjesta već i iz Republike Hrvatske. Naime, on je odmah nakon inkriminiranog događaja, napustio lice mjesta, nije dočekao ni policiju ni hitnu pomoć, mopedom se udaljio s plaže Zrće prema gradu Pagu, nakon čega je djelomično promijenio osobni izgled brijanjem glave i pokušao pobjeći avionom u Veliku Britaniju, međutim uhićen je u zračnoj luci Resnik u Splitu.

Kao otegotno Vijeće je cijenilo okolnosti počinjenja kaznenog djela, jer je Kane nakon kratkotrajnog provociranja i svađe sa žrtvama reagirao izuzetno agresivno te im zadao višestruke ubode predmetom nalik na nož, te nije ni pokušao nastalu situaciju riješiti na miran način. Tu je bila otegotna i pojačana upornost u izvršenju djela koja se očituje u činjenici da je nakon ubojstva Uga Wilsona, nastavio nasrtati nožem na oštećenike Jamesa i Dedesa i to na javnom mjestu pred većim brojem ljudi, što ukazuje na potpunu nekritičnost prema vlastitom ponašanju i na visoki stupanj kriminalne volje.

Vijeće je imalo u vidu i izuzetno visoki stupanj ugrožavanja zaštićenog dobra - ljudskog života, te potrebu pravednog kažnjavanja počinitelja takvih kaznenih djela.

Prema tome, uzimajući u obzir stupanj krivnje, te imajući u vidu otegotne okolnosti, čija brojnost i težina u potpunosti potire navedenu olakotnu okolnost, vijeće je smatralo da je jedina opravdana kazna koja može ispuniti svrhu kažnjavanja prema okrivljeniku Douglasu jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 25 godina na koju je osuđen.

- Navedena kazna može dostatno utjecati na okrivljenika i na sve ostale građane da ne čine kaznena djela te utjecati na svijest o pogibeljnosti kaznenih djela i pravednosti kažnjavanja njihovih počinitelja i ona sadrži primjerenu snažnu količinu moralne osude za zlo koje je okrivljenik počinjenjem kaznenog djela nanio svojoj obitelji te društvu u cjelini - navela je sutkinja u obrazloženju nepravomoćne presude.

U izrečenu kaznu dugotrajnog zatvora mu je uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 28.06. 2018. godine pa nadalje. Uzimajući u obzir njegovo loše imovno stanje oslobođen je od troškova kaznenog postupka.

Ujedno mu je produljen istražni zatvor, sukladno odredbi čl.123.st.2. ZKP/08 koja odredba propisuje da će sud uvijek pri izricanju presude produljiti istražni zatvor ako okrivljeniku izreke kaznu zatvora u trajanju od pet godina ili težu.

Izdvojeno

11. kolovoz 2020 01:14