StoryEditorOCM
4 kantunaZA SVAČIJE POTREBE

Grad Zadar na jesen paralelno s rekonstrukcijom ulice Miroslava Krleže kreće i s uređenjem parka preko puta "Maraska zgrada"

Piše Iva Ivanac
14. rujna 2023. - 18:49

Grad Zadar će na jesen paralelno s rekonstrukcijom ulice Miroslava Krleže započeti i s uređenjem parka prekoputa "Maraska zgrada".

- Površina se trenutno koristi većinom za parkiranje te kao pristup okolnim zgradama. Prostor je većinom neuređen osim tamponskog sloja na kolnim putevima, koji je dotrajao i trenutno stanje ni u jednom pogledu ne zadovoljava standarde suvremenih urbanih prostora. Ovim projektom pokušavamo omogućiti simbiozu različitih potreba korisnika ovog prostora te omogućiti primjeren način korištenja kako bi ovaj prostor donio dodanu vrijednost u životu okolnih stanara i posjetitelja, kazao nam je Robertino Dujela, pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Zadra dodajući kako se nedefinirani nasuti plato trenutno najviše koristi kao parkirališna površina, ali bez reda i u proizvoljnoj organizaciji.

- Najviše će se pažnje posvetiti razdvajanju površina u korištenju. Time se postiže da korisnici prostora sigurno i neometano mogu kroz prostor prolaziti, parkirati ili se zadržati u odmoru ili igri. Predviđeno je uređenje površine za parkiranje, pješačke staze, kolne staze te centralni dio kao svojevrstan „parkić“. Zaštićeno od prometa smješteno je dječje igralište sa dva ogradna zida koji su ujedno i klupe za odmor, istaknuo je pročelnik Dujela objašnjavajući na koji će način biti organiziran parking na tom prostoru.

- Najbliže prometnici organiziran je najveći broj parkirališnih mjesta. Ona su povezana internom kolnom stazom kako bi se zadržao jedinstveni izlaz s javne površine na glavnu prometnicu. Ukupno su predviđena 24 parkirna mjesta od kojih su dva za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Zaštitno zelenilo je zadržano i definirano uz cijelu glavnu prometnicu kao i prema svim privatnim kućama i stambenim zgradama koje okružuju zahvat, kazao je Dujela naglašavajući kako će Grad nastojati maksimalno poštovati postojeće nivelete terena, kao i postojeće zelene površine, osobito visoko zelenilo.

- Zatečene pješačke staze ćemo popločati, a nove staze pratiti će postojeće prečice. U sredini zahvata organizirat ćemo sjedenje uz veliku zelenu površinu i dječje igralište. Svi postojeći prolazi i pristupi biti će poštovani i potvrđeni, naglasio je Dujela.

Površina obuhvata zahvata iznosi 2000 kvadrata, a cjelovita realizacija novog parka bit će moguća kroz par proračunskih godina zbog ograničenih godišnjih sredstava Upravnog odjela.

Podsjetimo kako će na jesen krenuti i rekonstrukcija ulice Mirslava Krleže na čije se stanje građani žale već godinama.

Grad se, kako ističu, dosada suzdržavao intervencija u toj ulici zbog opterećenosti puta Diklakoja je nastala usljed radova na Aglomeraciji Zadar Petrčane, ali i jednim dijelom zbog kompleksnosti radova.

- Na toj dionici prometnice, uz cjelovitu rekonstrukciju, kolnika aktivno će se uključiti Vodovod, EVN i HT s izmjenom dotrajalih odnosno ugradnjom novih instalacija. Radovi na cjelovitom zahvatu zahtjevat će sigurno dva mjeseca strpljenja građana kojima unaprijed zahvaljujemo, poručio je pročelnik Dujela. 

23. rujan 2023 18:57