StoryEditorOCM
4 kantunaOVRHE U DOBA KORONE

Grad Zadar pokrenuo 555 ovrha za komunalnu naknadu! Dužnici: Ovrhe su nezakonite, dugovi su u zastari! Grad: Oprostit ćemo zastaru, ali ne i dug!

Piše Ivica Nevešćanin
23. ožujka 2020. - 21:49

- Ajte molim vas lijepo, recite vi meni, jesam li ja lud, ili oni mene prave ludim? Jesam li ja zreo za psihijatriju, ili oni stvarno nisu normalni – pita se naš sugrađanin (podaci poznati redakciji), iznerviran „pismom” kojeg je dobio iz Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Zadra. Pismo se zapravo zove „Rješenje o ovrsi - pljenidbom novčanih sredstava na temelju ovršne isprave” i to za neplaćenu komunalnu naknadu unatrag 17 godina!

Točnije, od 14. svibnja 2003. do 23. prosinca 2019. na ime neplaćenog komunalne naknade nakupio mu se dug od 2.983 kune, a kad se na to još obračuna 3.801 kuna kamata, našem Zadraninu prijeti ovrha u ukupnom iznosu od 6.785,33 kune. Naprotiv, ako dug ne plati u roku osam dana, Grad će ovršeniku preko FINA-e sjesti na račun i zaplijeniti novčana sredstva.

- Pazite molim vas, oni mene žele naplatiti dug od prije 17 godina! Pa di je zastara? Zar ja nemam nikakva prava? - pita se naš dužnik i ističe kako on nije jedini koji se ovih korona-dana našao „zaražen rješenjem o ovrsi”. Takvih je, kaže nam, nekoliko stotina građana i svi su, da budemo pristojni, poludjeli zbog toga.

Zato je on odlučio angažirati odvjetnika, Marija Petanija, koji tvrdi ne samo da je dug upao u zastaru, nego da Grad cijeli postupak ovrhe provodi – nezakonito.

- Grad Zadar, odnosno Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, nezakonito donosi Rješenja o ovrsi pljenidbom novčanih sredstava na temelju ovršne isprave. Naime, rješenja o ovrsi bi se trebala provoditi na temelju vjerodostojnih isprava, međutim, Grad uz Rješenja dostavlja „salda-konti kartice obveznika”, za razdoblja u zastari, što nisu ovršne isprave. Laiku možda razlika i ne mora biti poznata, ali bi morala biti poznata donositelju rješenja o ovrsi – tvrdi odvjetnik Petani i dodaje:

- Vjerodostojna isprava u smislu Općeg poreznog zakona jest knjigovodstveni izlist stanja poreznog duga potpisan od ovlaštene osobe poreznog tijela, ili ovjeren elektroničkim potpisom ili elektroničkim pečatom poreznog tijela, a prema ranije važećem zakonu istoga naziva - knjigovodstveni izlist stanja poreznog duga potpisan od ovlaštene osobe poreznog tijela (ovdje: Grada).
Iz priložene „salda-konti kartice” uopće se ne može zaključiti primjerice koja je ta „ovlaštena osoba”, koja je potpisala ispravu.

Slijedom toga, isprave koje grad prilaže uz rješenja o ovrsi ne samo da nisu ovršne isprave, nego ne predstavljaju ni vjerodostojne isprave, u smislu spomenutog zakona – ističe odvjetnik.

Tvrdi da je pogrešna i uputa o pravnom lijeku, kako se protiv rješenja o ovrsi temeljem vjerodostojne isprave podnosi prigovor, a protiv rješenja o ovrsi se podnosi žalba.

- Opasnost je u tome što Grad može na naplatu FINA-i poslati rješenja u svako doba, jer žalbe ne odgađaju izvršenje ovrhe.
U konkretnom primjeru, dug je u cijelosti zastario, pa Grad pokušava naplatiti takav zastarjeli dug. Svi građani Zadra bi trebali reagirati po primanju ovakvog nezakonitog rješenja, sastaviti žalbu, odnosno prigovor, pozvati se na zastaru, a Grad bi u svakom slučaju morao zastati s naplatama do odluka po žalbama i prigovorima, neovisno o situaciji s koronavirusom – naglašava odvjetnik Petani i na kraju zaključuje:

- Radi se dakle pokušaju nezakonite naplate zastarjelog duga pravnim manevrom, kako Grad neispravno naziva sporna rješenja „rješenjima o ovrsi na temelju ovršnih isprava”, protiv kojih žalbe ne odgađaju izvršenje, pritom dajući i pogrešnu uputu o pravnom lijeku.

Je li baš sve tako, pitali smo Ivana Mijolovića, gradskog pročelnika za financije, čiji ured pokreće ovrhe za sve vrste dugovanja prema Gradu Zadru. Mijolović nam kaže da ovrhe dužnicima za komunalnu naknadu šalje dvaput godišnje i da se to slučajno ovaj put poklopilo s epidemijom korona virusa.

- Ovrhe su pokrenute temeljem čl. 76. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te čl. 100 Zakona o komunalnom gospodarstvu. Postupak se vodi prema poglavlju V. Općeg poreznog zakona, time da za dug koji datira prije primjene novog Zakona o komunalnom gospodarstvu primjenjuju se odredbe čl. 5. st. 20 i 7. čl. 32. Zakona o komunalnom gospodarstvu koji je vrijedio do stupanja na snagu novog, a sukladno praksi drugostupanjskih tijela ili viših stupnjeva na zastaru smo primjenjivali Zakon o obveznim odnosima. Na naše rješenje stranka može izraziti žalbu i drugostupanjsko tijelo, u ovom slučaju Upravni odjel za prostorno uređenje Zadarske županije, o tome će odlučivati. Što se tiče primjedbe odvjetnika da mi nešto radimo nezakonito, mislim da ne postoji praksa upravnih sudova koja tako nešto navodi – odgovara Mijolović pa nastavlja:

- Pokretanje rješenja o ovrsi je način da očistimo stara dugovanja i da zatvorimo potraživanja koja imamo prema građanima. Svjesni smo da je dio tih dugova u zastari, ali mi drugog načina za otpis duga nemamo. Jednostavno, mi formalno moramo pokretati ovrhe da bi natjerali građane na žalbe i da bi potom po drugostupanjskim rješenjima mogli otpisati njihove dugove – govori Mijolović.

Pritom naglašava da su rokovi zastare na neplaćenu komunalnu naknadu tri godine, a osam na pokrenutu ovrhu. To pak znači da će svi dugovi stariji od tri godine nakon žalbe na rješenje o ovrsi biti otpisani, ali će zato dužnici morati platiti dug za zadnje tri godine, zajedno s kamatama na glavnicu. Primjerice, ako je dug bio tisuću kuna, a u zastaru otpadne 700 kuna, dužnik će morati platiti 300 kuna. Na taj način svi su zadovoljni, mi čistimo bilance, ostvarujemo prihod za proračun, a građanin se rješava duga – kaže pročelnik gradskog UO za financije.

Ukupan dug preko 8 milijuna kuna

Grad Zadar je u 2020. godini podnio 530 rješenja o ovrsi za fizičke osobe koje duguju ukupno 3.754.369,78 kuna, te 25 rješenja za pravne osobe koja duguju 4.309.625,86 kuna, što je ukupno preko osam milijuna kuna na ime komunalne naknade. Pročelnik Mijolović naglašava da među dužnicima ima i onih čiji dugovi nisu upali u zastaru, odnosno da ih dobar dio duguje samo za prošle tri godine. Koliko je točno Grad uspio naplatiti dugovanja u ovoj godini, Mijolović nam nije mogao reći jer nemaju zbirnu evidenciju o plaćenim dugovanjima po ovršnim postupcima.

26. rujan 2023 16:16