StoryEditor
4 kantunaZADAR PITA DUKIĆA/ 3

Gradonačelnik o plaći direktora TZ GZ, zapošljavanju u Čistoći, skloništu za mačke, dječjem zubaru, naplati Orgulja, Voštarnici, Karmi, KK Zadar...

Piše Priredili: Ivica Nevešćanin i Iva Ivanac
25. studenog 2021. - 13:07

Donosimo treći, završni nastavak intervjua Zadar pita Dukića s odgovorima gradonačelnika na pitanja Zadranki i Zadrana.

Prvi nastavak možete pročitati OVDJE.

Drugi nastavak možete pročitati OVDJE.

65) LUKA MARINOVIĆ: 1. Kad će se izgraditi dvorana, sportski centar za dvoranske sportove i imate li plan za to, prije svih za futsal koji je u velikim problemima po pitanju termina za treninge i natjecanja, a isto tako i ostali dvoranski sportovi?

- Što se tiče izgradnje dvorane, sportskog centra za dvoranske sportove Grad Zadar unapređuje sportsku infrastrukturu kroz uređenje i opremanje površina i građevina u kojima se provode sportske aktivnosti jer se time doprinosi razvoju sporta i sportske rekreacije, a i time kvaliteti života i zdravlja građana. Razvojem sportske infrastrukture vizija je pozicionirati grad Zadar kao lokaciju vrhunskih sportskih i organizacijskih sposobnosti, razviti sportski turizam, osiguravati razvoj i promociju lokalnog sporta i grada Zadra. Kroz javne pozive i natječaje EU za sportsku infrastrukturu, te vlastita sredstva grad Zadar i dalje će razvijati sportsku infrastrukturu kako za dvoranske sportove tako i za one na otvorenom.

image
Mali nogomet na Višnjiku
Jure Miskovic/Cropix

65) LUKA MARINOVIĆ: 2. Zašto se u gradu Zadru ne prepoznaju i ne daje im se potpora ili se jako slabo pomažu, sportski događaji u "manjim" sportovima koji imaju zapažene rezultate ili su sudionici najvećeg ranga natjecanja u državi dok se u pojedinim sportovima i klubovima daju velika sredstvima bez ikakvih rezultata ili argumenata?

- U Gradu Zadru nema 'manjih i 'većih' sportova nego je svaki sport jednako važan za sebe, samo postoje zakonske odredbe po kojima se prema Javnom pozivu za sport isti vrednuju. Podsjetit ću kako je Program javnih potreba u sportu u nadležnosti Športske zajednice Grada Zadra koja predlaže Program, te zajedno s Upravnim odjelom za kulturu i sport objedinjuje Program, a Grad Zadar u propisanoj proceduri donosi Program javnih potreba, zajedno s godišnjim proračunom. Program Javnih potreba u sportu je usklađen na razini strateških ciljeva, a definiran je u suradnji sa članicama Športske zajednice i predstavlja temeljni godišnji akt za izvršavanje zadaća određen člankom 76. Zakona o sportu (NN br. 71/06, 150/08, 124/10,124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16, 98/19, 47/20, 77/20), Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa i za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15), Pravilnikom o financiranju programa, projekta Javnih potreba sredstvima Grada Zadra i članka 14. Statuta Športske zajednice Grada Zadra.

Sredstva se osiguravaju u Proračunu Grada Zadra, a namjenski se raspoređuju za sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti: treninzi i natjecanja sportaša, sport učenika i studenata, sport osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha, sportsko rekreacijske aktivnosti građana, organizacija međunarodnih, tradicionalnih i prigodnih priredbi, posebni sportski programi djece i mladeži, djelovanje sportskih udruga, funkcioniranje sustava sporta - rad športske zajednice, stručno usavršavanje i znanstvena djelatnost, održavanje i korištenje sportskih građevina, zdravstvena skrb sportaša, digitalizacija, ljetna škola kineziologa, školski i sveučilišni sport, radionice i seminari, sufinanciranje ostalih sportskih programa udruga i obuka neplivača.

Pravo sudjelovanja na Pozivu imaju sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u gradu Zadru, a koje temeljem Zakona o sportu (“Narodne novine” br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16, 98/19, 47/20, 77/20) mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda.

Odlukom Izvršnog odbora Športske zajednice Grada Zadra raspisan je Javni poziv koji je bio otvoren od 9. kolovoza do 9. rujna 2021. Pristiglo je 110 prijava od kojih je 106 pravovaljanih prijava. Na temelju postojećeg Pravilnika Grada Zadra i Pravilnika Športske zajednice Grada Zadra Povjerenstvo je izvršilo odabir i utvrdilo prednost ponuđenih prijedloga programa koji su uvršteni u Program javnih potreba u sportu za 2022. godinu. Prijave za program koje nisu udovoljavale uvjetima Poziva na natječaj (zakašnjele prijave, prijave koje ne sadržavaju svu natječajem propisanu dokumentaciju ili prijave podnesene na neki drugi način odnosno suprotno uvjetima iz Natječaja), nisu razmatrane. S podnositeljima čije prijave ispunjavaju uvjete Programa javnih potreba u sportu na području Grada Zadra za 2022. godinu sklopiti će se Ugovor u korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u sportu na području Grada Zadra za 2022. godinu.

66) DONA DO: Poštovani gospon Dukić, biste li Vi mogli pripomoći da između Ploče i Dračevca dobijemo neki market? Tamo postoji seoski dućan, ali to nije dovoljno za toliko pučanstva koji za sitnicu moraju paliti auto i spuštati se do grada.

- Razumijem vaše traženje, ali otvaranje trgovina je pitanje privatne inicijative i tržišta.

67) ANONIMNO: Roditelj sam troje djece i sve teže je pratiti nametnuti rast životnih troškova. Jedina mjera koju ste donijeli je smanjenje cijena vrtića (1. dijete 600, 2. dijete 300, 3. dijete besplatno) koje pozdravljam ali sad je najstarije dijete krenulo u školu (produženi boravak) i troškovi su se podigli za 600 kn mjesečno. Ako tome dodamo da za svako od troje djece plaćamo trening 250 kn možete zamisliti kako nam je. Moje pitanje glasi: Kako mislite potaknuti demografski rast kad za vrtić, školu i trening godišnje se mora izdvojiti oko 23.000 kn?

- Razumijem da je teško danas financijski ispratiti podizanje troje i više djece. Jedan od razloga zašto sam u svom programu naveo da želim da Grad roditeljima za treće i svako iduće dijete da po 35.000 kn najbolje govori o mom stavu. Grad stvarno već danas daje puno, zapravo radi se o najvećim proračunskim stavkama u našem gradu za predškolski odgoj.

Pored subvencije boravka u predškolskim ustanovama za pojedinu kategoriju djece koje ste već naveli, u socijalnom programu Grada Zadra postoje i druge mjere kao što su pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama (1.100.000,00 kn).

Roditelji koji ispunjavaju uvjete iz članka 20. Odluke pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama ostvaruju kako slijedi:

- roditelji koji ostvaruju pravo na doplatak za djecu oslobađaju se plaćanja troškova boravka u iznosu od 100,00 kn za jedno dijete, bez obzira na broj djece koja borave u vrtiću

- roditelji koji ostvaruju pravo na socijalni uvjet (korisnici zajamčene minimalne naknade) oslobađaju se plaćanja troškova boravka u cijelosti za svako dijete koje boravi u vrtiću

- roditelji koji imaju četvero i više djece koja žive s njima u zajedničkom kućanstvu oslobađaju se plaćanja troškova boravka u cijelosti za svako dijete koje boravi u vrtiću

- djeca koja žive u posebno teškim obiteljskim okolnostima (ovisnost ili teža bolest roditelja ili djece, djeca iz udomiteljskih obitelji i djeca pod skrbništvom te djeca s razvojnim poteškoćama) oslobađaju se plaćanja troškova boravka u iznosu od 300,00 kn za dijete koje boravi u vrtiću.

- ukoliko roditelji imaju uvjete za umanjenje cijene po više osnova iz ovog članka, umanjenje cijene može se ostvariti samo po jednoj osnovi koja je za korisnika najpovoljnija.

Pravo na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta (1.900.000,00 kn)

image
Dječji vrtić Latica
Jure Miskovic/Cropix

Ukoliko Korisnik udovoljava uvjetima iz čl. 16. Odluke, novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta ostvaruje u iznosima koji ovise o broju prethodno rođene djece u obitelji, kako slijedi:

- za prvorođeno dijete - 2.000,00 kn,

- za drugorođeno dijete - 3.000,00 kn i

- za treće i svako sljedeće dijete - 4.000,00 kn.

Grad je osnivač tri vrtićke ustanove (DV Radost, DV Sunce i DV Latica) s 18 područnih objekata, a sufinancira i rad 22 vrtića drugih osnivača (privatni vrtići). U sve vrtiće upisano je 3.060 djece. Upisi u vrtiće provode se na temelju Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u DV Grada Zadra, koju donosi Gradonačelnik.

Pravo na besplatne druge obrazovne materijale: Kako je RH osigurala besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola u RH za školsku 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022. godinu, Grad Zadar je u 2019., 2020., 2021. godini financirao nabavu drugih obrazovnih materijala (odabrane radne bilježnice od 1. do 8. razreda i geografski atlas za učenike 5. razreda) za sve učenike osnovnih škola grada Zadra, u cjelokupnom iznosu. Program financiranja nabave drugih obrazovnih materijala (odabrane radne bilježnice od 1. do 8. razreda i geografski atlas za učenike 5. razreda) za sve učenike osnovnih škola grada Zadra na isti način provelo se i u školskoj 2021./2022. godinu. Za ovu aktivnost u Proračun Grada Zadra osigurano je 2.450.000,00 kn.

Pravo na besplatne obroke u školama - imaju djeca iz socijalno ugroženih obitelji i djeca s invaliditetom ili s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Ovo pravo koristi 1.105 učenika koji pohađaju jednu od osnovnih škola kojima je osnivač Grad Zadar osim OŠ Voštarnica koja to pravo ostvaruju preko Ministarstva znanosti i obrazovanja. Za ovu aktivnost u Proračunu za 2021. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 1.500.000,00 kn.

Pravo na besplatan javni gradski prijevoz - učenici osnovnih škola imaju pravo na besplatan prijevoz sukladno čl. 69. i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a za što je u Proračunu za 2021. osigurano 1.200.000,00 kn.

Pravo na stipendije - svake godine Grad Zadar odobrava 115 novih stipendija na temelju kriterija izvrsnosti. Od toga 15 stipendija za učenike srednjih škola, 15 stipendija za učenike srednjih škola koji se školuju za strukovna zvanja, 40 stipendija za studente prve godine (od čega je 15 stipendija za studente prve godine koji se školuju za deficitarna zvanja) i 45 stipendija za studente viših godina (od čega je 15 stipendija za studente viših godina koji se školuju za deficitarna zvanja). Dodatno se dodjeljuje svake godine još 15 stipendija za studente iz obitelji slabijeg imovinskog stanja sredstvima iz donacija OTP banke. Ukupno je za tu namjenu u 2021. godini planiran iznos od 2.400.000,00 kn. Visina pojedinačnih stipendija ovisi od toga radi li se o srednjoškolcu, studentu koji studira u Zadru ili izvan Zadra, o činjenici radi li se o studiju za deficitarna zanimanja itd.

Pomoćnici u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju: U lipnju 2021. Grad Zadar, na Poziv UP.03.2.1.06. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV., koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., podnio je projektni prijedlog pod imenom „Škola PUNa mogućnosti 5“. Za razliku od prijašnjeg projekta, ova prijava se odnosi na školsku godinu 2021./2022. Ukupna vrijednost projekta je 4.530.180,00 kuna dok bi ukupan iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosio 3.850.653,00 kuna. Projekt će se provoditi u razdoblju od 1. kolovoza 2021. do 31. srpnja 2022. godine.

Povećanjem financijske omotnice, u školskoj godini 2021./2022., EU sredstvima će se financirati 105 pomoćnika u nastavi za 107 učenika, lutrijskim sredstvima državnog proračuna posredstvom Udruge pomoćnika u nastavi Zadar će se financirati pet pomoćnika u nastavi za pet učenika.

Šport i rekreacija - Ovdje bi se moglo navesti i preko 15 milijuna kn na škole športa, športske amaterske klubove, izgradnju i održavanje športskih terena odnosno igrališta na kojima se redovito rekreira ili službeno natječe oko 11.000 djece i mladih…

68) MACA: S obzirom da stiže hladnije vrijeme, imate li u planu na Poluotoku ili širem gradskom području postaviti zaštitne kućice za 'Pefine' i ostale mace koje nemaju sklonište?

- Odlična ideja! Prenijet ću pročelniku Dujeli.

69) SILVIA VRACAR: Kad će Zadar dobiti ortodonta za djecu, a ne da se čeka pet godina na red ili se putuje u Šibenik, Zagreb?

- Kako sam već naveo u odgovoru na prethodno pitanje iz područja zdravstvene skrbi, gradska uprava kontinuirano je zainteresirana za poboljšanje pružanja zdravstvenih usluga na svim razinama u našem gradu te je uvijek odreagirala na potrebe za poboljšanjem pružanja zdravstvenih usluga ili pružanjem zdravstvenih usluga iznad standarda postavljenih zakonom. Međutim, osnivačko pravo svih zdravstvenih ustanova preneseno je s Ministarstva zdravstva na Zadarsku županiju te bi sva pitanja vezana za zdravstvo bilo primjerenije uputiti prema Zadarskoj županiji, odnosno Domu zdravlja Zadarske županije pa tako i pitanje ortodonta. 

image
Odlagalista otpada u Diklu 
Jure Miskovic/Cropix

70) HRVOJE LUKIN: Gradonačelniče, zašto je plaća direktora Turističke zajednice Grada Zadra jedina tajna plaća u čitavoj županiji? Otkrijte konačno koliku gospodin Paleka ima plaću!

- Kako navode iz TZ Grada Zadra, turističke zajednice nisu državne agencije niti pravne osobe koje osnivaju jedinice lokalne ili područne samouprave i iste ne posjeduju javne ovlasti, već je riječ o organizaciji, najsličnijoj gospodarskom udruženju izvan državnog aparata, čiji su osnivači na lokalnoj razini pravne i fizičke osobe, koje obavljaju turističku djelatnost ili drugu s turizmom povezanu djelatnost na temelju koje imaju obvezu plaćati članarinu. Stoga, turističke zajednice nisu državne organizacije niti im je osnivač Republika Hrvatska odnosno jedinice lokalne (područne) samouprave.

Zaposlenici turističke zajednice nisu državni niti javni službenici i namještenici te pojedinačni podaci zaposlenika nisu javno dostupni u smislu zaštite osobnih podataka i privatnosti pojedinog zaposlenika, već uvid u iste ostvaruje sam zaposlenik odnosno tijela vlasti u okviru Zakonom određenog djelokruga. S obzirom kako je plaća osobni podatak, isti je zaštićen člankom 59. Statuta TZ grada Zadra i Općom uredbom o zaštiti podataka.

71) NINA BURČUL: Pokušala sam prije koji mjesec doći do odgovora preko pročelnika Klarina ali mi nije uspjelo, pa evo pokušavam ovim putem. Razmišlja li se o uvođenje klimatizacijskog sustava na odjel rodilišta?

Srećom nisam upoznata sa situacijom na ostalim odjelima zadarske bolnice, ali doći roditi u zadarsku bolnicu u ljetnim mjesecima stvarno nije neka sreća, a trebala bi biti najveća. Vjerujem da je gradonačelnik upoznat sa situacijom na odjelu pa će nam moći dati odgovor iz prve ruke. Zapravo pitanje nije razmišlja li se, jer će on sigurno reći da se razmišlja, nego kada će se popraviti uvjeti rada sestara u rodilištu i majki rodilja i osigurati im se normalni uvjeti 21. stoljeća, što bi podrazumijevalo da su prostorije klimatizirane?

- Zadarsko rodilište posjeduje klimatizacijski sustav. Međutim, zbog termolabilnosti novorođenčadi, temperatura prostorija u rodilištu uvijek je prilagođena djeci, više nego majkama, što je vjerojatno razlog da je ljeti u rodilištu vruće.

72) EMIL PERINČIĆ: Pitanje za gradonačelnika: zašto se na parceli č.z. 2372/11 (Plovanija 65) ne uvede red nego je parkiralište umjesto zelene površine? Taj dio zemlje je bivša općina oduzela mom djedu tj. meni dakle uzurpirala je, i sad taj dio terena služi za parking drugima. Obližnji stanari su poravnali teren i nanijeli šutu, zatrpali su jamu gdje je trebala biti kuća, a mene su zvali dva puta u imovinsko pravni službu da im poklonim drugi dio terena gdje ide cesta za kvart Špada. A meni ne žele taj dio vratiti nazad da ga pretvorim u zeleni pojas. Ispada da je bolje da se drugi služe mojom otetom djedovinom nego ja kao vlasnik.

- Kako su me informirali u UO za gospodarenje gradskom imovinom, nekretnina oznake k.č. 2372/11 k.o. Zadar, površine 898 m2, upisana je u zk uložak broj 13959 u korist Grada Zadra. Predmetnu nekretninu bivša je Općina Zadar deposedirala kroz tada zakonom važeći upravni postupak i ishodila zakonita i pravomoćna Rješenja. Dakle, u konkretnom slučaju nije riječ o oduzimanju privatnog zemljišta niti uzurpaciji kako navodite u Vašem pitanju. Pravni slijednik bivše Općine Zadar - Grad Zadar, temeljem navedene dokumentacije je kroz sudski postupak ishodio upis prava vlasništva u korist Grada Zadra te je upis do danas ostao neizmijenjen.

Što se tiče Vašeg zahtjeva za uvođenjem reda na toj parceli, nastojat ćemo, u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje i graditeljstvo i Upravnim odjelom za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, u zajedničkom interesu, pronaći najbolje rješenje prvenstveno za obližnje stanare, a onda i za sve ostale žitelje tog gradskog predjela.

image
Mario Paleka, direktor TZ Grada Zadra
Jure Miskovic/Cropix

73) ZORAN GRANCARIĆ: Kad će se maknuti deponij iz grada tj. Dikla i je li ih makar malo sram što kancerogenim otrovima desetljećima guše žitelje grada, prvenstveno njegovog kvarta Diklo?

- Odlagalište otpada u Diklu zatvorit će se u trenutku kada se otvori Centar za gospodarenje otpadom Biljane Donje, a rok za njegovu izgradnju je kraj sljedeće godine nakon čega se kreće u probni rad od 6 mjeseci tijekom kojeg se mora dokazati funkcionalnost CGO-a. Nakon završetka probnog rada, a to je sredina 2023. godine (po Planu) CGO bi trebao biti u potpunosti funkcionalan i nakon toga bi se trebala zatvoriti sva odlagališta otpada na području obuhvata CGO-a. Nedavno smo obišli gradilišta Centra i na licu mjesta se uvjerili da će rokovi biti dostignuti.

74) FILIP ZD: Što ste mislili kada ste rekli da će Grad dobit svog "suradnika", kako ste ga nazvali, u Nadzornom odboru KK Zadar? Predsjednik NO KK Zadar Luka Kolanović vas je vrlo jasno demantirao i kazao kako takve mogućnost ne postoji!

- Na temu KK Zadra te aktualnog rebalansa proračuna, čiji je KK Zadra dio, postignut je dogovor s klubova vijećnika u Gradskom vijeću Damirom Burčulom (HDZ), Eniom Meštrovićem i Adelom Frank (Nezavisna lista), Antom Rubešom (Akcija mladih) i Damirom Biloglavom (DP) dok se predstavnici Kluba SDP-a nisu odazvali na sastanak. Svi sudionici sastanka usuglasili su zaključke kojima se traži odgovornost i dosljednost službenih osoba u sportskom sektoru Kluba ostavkom odgovorne osobe, raspisivanje javnog natječaja za izbor sportskog direktora Kluba te imenovanje članova Nadzornog odbora (tri predstavnika Grada, jedan navijača, jedan veterana, četiri sponzora i dioničari). Dogovoreno je kako će se Klubu kroz rebalans dati potrebna financijska pomoć u prijelaznom razdoblju do proračuna AKO se ispoštuju usuglašeni zaključci.

75) BRUNO SANTINI: Kad će grad početi rješavati dugogodišnju civilizacijsku i ekološku sramotu od baraka i kontejnera usred grada na Putu Bokanjca?

- Predmetne nekretnine na kojima se nalaze sporni objekti nisu u vlasništvu Grada Zadra, već Zadarske nadbiskupije, odnosno Republike Hrvatske. Korisnici navedenih objekata su u pravilu socijalno najosjetljiviji građani, te Grad Zadar ima jedinu mogućnost dogovora sa ZK vlasnicima iznaći zajedničko i trajno rješenje koje bi bilo u interesu svih uključenih strana. Na žalost, Grad Zadar ne raspolaže s tolikom količinom stanova za socijalno ugrožene skupine kako bi bio u mogućnosti jednostrano i jednokratno riješiti taj problem.

76) MARKO MILETIĆ: Kad se misli urediti parkiralište na Kolovarama od bivšeg Hitcha do Portosa? Sramotno je da se auta parkiraju među borove i uništavaju zelenilo. Još veći problem je od kafića Fontana i Popaj pa sve do Portosa, tu se parkira obostrano iako postoje znakovi zabrane parkiranja uzduž cijele jedne strane godinama. Dakle ako imate peh (a to nije rijetko) za dionicu od 150 m treba vam 30 minuta. Dao bih si slobodu da vam predložim rješenja koja bi trebala zadovoljiti sve.

- Kao prvo ispod hotela Kolovare urediti parkinge s čvrstom ogradom koji ne dozvoljavaju ulaz među borove.

- Kao drugo od slastičarne Fontana prema Portosu regulirati parkiranje samo na jednoj strani s time da kod same slastičarne promet mora teći u dvije trake (a to je sad nemoguće radi stalno parkiranih auta. Tu se desilo već dosta nesreća, ne znam zašto se nije prije reagiralo (da spomenem da djeca čekaju na sladoled na cesti koja je jedina vozna).

- Sad ono najvažnije, kad se to sve napravi parkiranje NAPLAĆIVATI! I to od 1.5. do 1.10. 20 kuna sat. Pa ko želi da mu je auto u blizini kad ide na kavu ili kupanje neka lijepo plati taj mali luksuz (pogledajte samo koliko koštaju elitna mjesta u Dubrovniku, Rovinju i sl.). Uvesti i godišnje karte za stanare koje će biti cjenovno prilagođene.

Srdačan pozdrav Gradonačelniče!

image
Panorama Arbanasa i šetalista Karma
Vladimir Ivanov/Cropix

- Nakon predstavljenog idejnog rješenja UPU Kolovara slijedi i izrada istoga kojim će biti definiran cjelokupni obalni pojas od bazena na Kolovarama do Karme. U sklopu plana će također biti definirani i morski i kopneni dio ovoga područja gdje će biti, kao što je i u idejnom rješenju prezentirano, dodatnoga zelenila, plažnih objekata pa i dodatnih parkirnih mjesta. U postojećim gabaritima je teško organizirati parking i prometno redarstvo i prometna policija će nastojati regulirati odvijanje prometa.

77) DAVORIN MAŠTROVIĆ: Prvo pozz mom doktoru iz Termita, a onda pitanje za gosp. gradonačelnika. Što misli o tome da je sin njegovog stranačkog kolege, Bruna Milina, prekinuo radni odnos u HAC i prešao u Čistoću, uzevši pritom dobru otpremninu, i svojim prelaskom u Čistoću onemogućio napredovanje druge osobe koja je svojim radom zaslužila to mjesto. Neću o moralu i poštenju navedenih osoba, samo me zanima mišljenje poštovanog gradonačelnika?

- Nisam upoznat s navedenim, ispitat ću o čemu se radi.

78) ANA ŠKODA: Ovim putem osvrnut ću se na kvart u kojem živimo - Voštarnica, ali vjerujem da je to problem cijelog grada. Zašto nemamo uređene nogostupe, dovoljno široke da se možemo prošetati npr. s bebom u kolicima?

Na potezu od Male pošte prema Vruljici pokušajte proći samo kao pješak, ako možete od parkiranih automobila. Povezano s tim, zašto se ne prilagode pješački prijelazi za ista kolica? Pješački pored Gradske knjižnice npr. pa uz stanicu pored pošte prema vrtiću, iznad suda, itd.

Zašto se dozvoljava ilegalno korištenje parka i zgrade ispod knjižnice, iza zgrade MORH-a? Ljeti je to masovno pretvoreno u ilegalno kampiranje i življenje. Kao, to je nekakav skate-park, pa zašto ne uredite ulaz, parking, samu zgradu?

Ono sto najviše muči je parkiranje automobila. Svi znamo da je jedna traka ulice Stjepana Radića nepropisno parkiranje. Zašto se ulica ne uredi da postane propisno?

Povezano s tim, košarkaški koševi između zgrada, čije su oni vlasništvo? Ako je to igralište, zašto nije ograđeno? Ako nije igralište, zašto se isti ne uklone? Divna zadarska mladež sa zadovoljstvom udara po obližnjim autima, čak i onima udaljenima, koji uopće ne smetanju pored kosa.

Pomislili bismo da je uništavanje tuđe imovine kazneno djelo. Ali nije... Pozovete li policiju, zato što ta ista mladež ne prihvaća upozorenje da udaranje po automobilu nije u redu, isti će vas ignorirati. Neka se djeca igraju, kažu.

- Ulicu Stjepana Radića uredili smo u cijelosti upravo iz razloga da osiguramo pješacima nesmetan prolaz, s uređenjem ćemo nastavi i dalje put Voštarnice. U ulici J.J. Strossmayera na dionici prema parku Vruljica pojačat ćemo nadzora prometa u mirovanju te ćemo, nakon izmjene dotrajale vodovodne instalacije, nastojati urediti i osigurati u cijelosti nogostup i na toj dionici.

79) BUBA BUBICH: Za automobile se šire kolnici da bi između ostaloga i građevinari imali posla, a za pješake sve su uži pločnici a tu pak smetaju i biciklistima i vozačima skutera i automobilima za parkiranje. Molim gradonačelnika za odgovor: kada će grad uvesti zabranu kretanja pločnikom za pješake? Usput, mislim kako preko gradskog mosta treba hitno zabraniti kretanje pješaka a autima dozvoliti prolaz, jer ako mogu bicikli mogu i auti.

- Shvatio sam Vašu ironiju! Postojeća horizontalna, a i vertikalna prometna signalizacija definira prometovanje na pješačkom mostu u uvali Jazine. Sukladno tome nije dozvoljeno prometovanje biciklima, motorima i ostalim motornim vozilima. U budućim rekonstrukcijama, popravcima ili drugim intervencijama na mostu će se razmotriti mogućnost proširenja i dobivanja kvalitetnije prometne komunikacije povijesne jezgre, odnosno Poluotoka s ostatkom grada.

image
Pefa i Rex na Četiri kantuna
Zadarski.hr

79) BUBA BUBICH: 2) Drugo pitanje se odnosi na nedavni incident na odjelu hematologije zadarske bolnice. Navodno je gradonačelnik liječnik. Ne znam, ne mogu to potvrditi ali neki mi ljudi govore da su ga viđali po Rijeci da je tamo navodno studira. Čoviče, ako si liječnik i još uz to gradonačelnik pa što ne osićaš potribu da nešto kažeš o ovome incidentu. Zašto ne pozoveš ljude, građane, na opetovani oprez. Zašto ne zatražiš od onoga nesposobnjakovića rezultate te famozne "interne kontrole". Ljude s malignim oboljenjima su zarazili i o tome svi šute i prave se blesavi. No čemu se čuditi? Nesposobni i lažljivi do bola...

- Sve na ovu temu rekli su u upravi bolnice.

80) MILKA ČULINA: Slažete li se sa tvrdnjom da Zadar stagnira? Godinama se stvari ne pomiču s mrtve točke, od toga da nemamo vrhunskih hotela u samom gradu i vrhunskih restorana do toga da nam je kultura na aparatima?

- Uz dužno poštovanje, ne mogu se složiti s Vama oko teze da grad Zadar stagnira. Što se tiče gradnje hotela, izmjenama prostornog plana dodatno će se stimulirati gradnja novih hotelskih kapaciteta. Također, upravo smo započeli izradu Plana upravljanja povijesnom jezgrom grada Zadra kako bi zaštitili i očuvali kulturnu baštinu, ali i stvoriti uvjete za njen daljnji kvalitetniji razvoj i prosperitet. U tome poslu sudjeluju brojni akteri javnog, civilnog i privatnog sektora da bi dobili što realniju sliku stanja i izazova u upravljanju povijesnom jezgrom. Konačni dokument biti će izrađen tijekom 2022. godine. Isto tako, donijeli smo strateške dokumente u kulturi kao što je Plan razvoja kulture do 2026. u kojem se određuje smjer zadarske kulture i koji među ostalim uključuje planove razvoja dviju ustanova u kulturi – HNK Zadar i Koncertnog ureda Zadar te brojne druge aktivnosti u kulturi.

80) MILKA ČULINA: Što planirate učiniti po pitanju stanova za najam za mlade ljude/obitelji koji ne mogu dići kredite ili se javiti za POS? I kad?

- Kako bi i takvim mladim obiteljima olakšali stjecanje nekretnine planiramo program POS-a za najam koji se kasnije može pretvoriti u otkup i na tome se intenzivno radi. Već imamo i potencijalne lokacije za taj program.

80) MILKA ČULINA: Što je s realizacijom projekta “Maraska” i turskim ulaganjima?

- Pratimo kao i Vi objave investitora u medijima koji su najavili početak gradnje sljedeće godine.

80) MILKA ČULINA: Mislite li jednom početi naplaćivati ulaz na Pozdrav Suncu i pristup Morskim orguljama?

- Nikad nismo planirali naplaćivati ulaz za pristup Pozdravu Suncu i Morskim orguljama i nećemo niti u buduće. S obzirom na brojnu posjećenost, naročito tijekom turističke sezone, na tim urbanim instalacijama postoji potencijal za dodatni prihod na način da bi se mogle osmisliti neke 'soft' usluge koje bi se mogle naplatiti kao što su npr. virtualne razglednice ili ispisi na Pozdravu suncu po želji. Sve su to ideje koje se razmatraju i na kojima se radi.

image
Pozdrav Suncu i Morske orgulje
Luka Gerlanc/Cropix

80) MILKA ČULINA: Kad ćemo kao Grad iskoristiti terasu ispred zgrade Županije gdje bi se, npr. mogao otvorit vrhunski restoran sa spektakularnim pogledom?

- Nakon planiranog i najavljenog iseljenja Zadarske županije vjerojatno će i ta tema doći na dnevni red te će se zajednički rješavati sa Županijom i državom, odnosno resornim ministarstvom.

80) MILKA ČULINA: Kad ćete, poput drugih gradova na obali, početi “iskorištavat” Zadrane koji žive izvan Zadra, a imaju volju i želju kreirati život grada i jednom se u njega vratiti?

- Grad Zadar u stalnom je kontaktu s našim Zadranima koji su uspjehe postigli izvan Zadra i Hrvatske. Katarina Livljanić koja je uključena u Večeri u sv. Donatu te Ivan Repušić samo su jedni od najočitijih primjera takve suradnje. Također, surađujemo i s brojnim mladim IT stručnjacima koji grade karijeru u najkonkurentnijim tvrtkama u svojoj branši te mnogim drugima…

81) VINKO TOMAŠEVIĆ: Plaćamo pričuvu Stambenom gospodarstvu Tanker 25 godina s adrese Velebitska 8, 5. kat pod pločom. Za vrijeme kompletne renovacije stana 2017. požalili smo se predstavniku stanara na problem prokišnjavanja s krovne ploče. Iako se to tretira kao prioritet, već četiri godine ništa, apsolutno ništa nije napravljeno. Naše šetnje od stambenog gospodarstva do predstavnika stanara, odvjetnika, savjetnika nije urodilo plodom. Pitanje: Kako naše zdravlje i materijalne vrijednosti mogu ovisiti isključivo o dobroj volji NEKOG predstavnika stanara?

- Svi vlasnici stanova u Vašoj zgradi su ujedno suvlasnici zajedničkih prostora u njoj. Također, zajedno biraju i svojeg predstavnika, određuju visinu pričuve, prioritetne zahvate… što predstavlja grad u malom, ne samo u demokratskom odlučivanju nego i u izboru. U Vašem slučaju, predstavnika stanara.

image
Velebitska ulica u zadarskom kvartu Voštarnica
 
Jure Miskovic/Cropix

82) HANJA KRESOVIĆ: Zanima me jeste li upoznati s brojem djece koje imamo trenutačno u jaslicama? Ako jeste, kako se može riješiti ta situacija koja nije dobra za djecu, roditelje i nas odgojiteljice.

- Mislim kako se možemo složiti da smo svi zajedno na području predškolskog odgoja i obrazovanja napravili ogromne iskorake.

Svjesni smo svih problema koji još uvijek postoje, ali smo optimistični s obzirom na naše ustanove kao i ono što ukupnoj situaciji na ovom području mogu ponuditi i vrtići drugih osnivača. Drago nam je što ste jako motivirani i zainteresirani za situaciju u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja. Upućujem Vas na upravu vrtića u kojem, pretpostavljam, radite u nadi i uvjerenju kako se u suglasju s upravom ustanove mogu pronaći odgovori na pitanja koja Vas muče.

83) ANONIMNO: Poštovani gosp. Dukić, ovim putem Vas molim da mi odgovorite na pitanje o zapošljavanju u Zadarskoj županiji. Iskreno, ne tražim od Vas točan odgovor, već savjet za lakšu i bolju budućnost mladih Zadrana i Zadranki. Prikazao bi Vam u kratkim crtama moju priču, te izrazio nezadovoljstvo cjelokupnog sustava. Nakon srednjoškolskog obrazovanja, upisao sam Studij kineziologije, te isti završio 2018. godine. Nakon završetka studija prijavio sam se u Zavod za zapošljavanje koji me u ove tri godine, samo jednom obavijestio o natječaju za izbor profesora tjelesne i zdravstvene kulture. Naime, od završetka studija predao samo jako puno molbi, ali kao i što je očekivano bilo, sve je ostalo samo na tome. Kao i što svi znamo, poslovi se dobivaju na ovakav i onakav način, ne trebamo bježati od realnosti, jer smo svi svjesni situacije. Nakon neuspješnih molbi, predao sam zahtjev za samozapošljavanje koji mi je također odbijen zbog situacije s koronavirusom. Nakon što sam shvatio da posao u školi, u svojoj struci ću jako teško dobiti, okrenuo sam se potpori za samozapošljavanje u svrhu otvaranja vlastitog obrta, ali kao što sam naveo, nije ni taj pothvat bio uspješan. Kod traženja drugih poslova sam uvijek dobio odbijenicu s obrazloženjem da sam prekvalificiran za određeni rad. Postao sam toliko očajan, da sam primoran tražiti posao van svoje struke, jer znate kako se kaže - trbuhom za kruhom. Ali s obzirom da ne mogu posao naći ni izvan struke, jer sam navodno prekvalificiran za rad, postoji li ijedna druga opcija?

Želim Vam ukazat na veliki problem kod mladih ljudi od kojih je veliki broj nezaposlen. Molio bih Vas objašnjenje i savjet? S poštovanjem.

- S obzirom na traženo objašnjenje i savjet, a ne znam sve detalje oko Vašeg pokušaja otvaranja obrta uz mjere potpore samozapošljavanja, rado ću Vas saslušati na sastanku. Slobodno me kontaktirajte u ured.

84) ANA-MARIJA KARAYUMEROVA: Zanima me do kad će ljudi sa izmišljenim radnim mjestom imati prednosti u našoj Zadarskoj županiji? Gospodin Dukić je upućen u problematiku i zna o kojoj se zdravstvenoj ustanovi radi, ali mi ne želi odgovoriti na moje pitanje. Rekao je da se obratim Zadarskoj županiji. Samo želim odgovor na moje pitanje jer radi te dotične ja ne radim. Molim lijepo svoga susjeda Dukića da mi odgovori na pitanje.

- Prema Vašim riječima izgleda da smo već razgovarali o ovoj temi. Da imam bolji odgovor, dao bih ga već u toj prigodi.

85) ANONIMNO: Što treba učiniti majka sa četvero djece da bi dobila posao u Zadarskoj županiji. Odavna je dobila diplomu, odradila stručni staž, i deset godina čeka na zaposlenje. Kome se treba obratiti u gradu Zadru?

- Ne znam o kojoj se struci radi i kave su Vaše preferencije za radnim mjestom, a svjestan sam kako postoje struke za koje tržište rada nema potrebu, kao i kod drugog sličnog upita, stojim Vam na raspolaganju za razgovor. No, Grad Zadar, osim programa potpore obrtništvu i poduzetništvu, ne može jamčiti radno mjesto.

image
Odjela ginekologije zadarske Opće bolnice
 
07. prosinac 2021 18:35