StoryEditor
4 kantunaČIJI JE MUL U FOŠI?

Puno baba kilavo dite: Jedan mul, dva plana, tri ovlasti... a obalni zid sve više tone!

Piše Mišel Kalajžić
18. svibnja 2020. - 22:09
Zadar, 180520. Urusen dio rive u lucici Fosa ceka na sanaciju vec skoro dvije godine.Jure Miskovic/Cropix

Vanjska operativna obala Foše uz nekadašnju ledanu Adrie, već je dvije godine oštećena, a obnove na vidiku nema. Još se 2018. godine tamo dogodilo ozbiljnije oštećenje. Radile su se tada i analize koja su pokazale da je taj obalni zid u lošem stanju i da je potrebna temeljita rekonstrukcija, a za izvedbeni projekt kao i za obnovu obale u Foši, nadležan je bio Odjel za graditeljstvo.

Od tada su prošle dvije godine, u međuvremenu su se pojavila i nova oštećenja, ali obnove na vidiku – nema!

- Ako je u ingerenciji Grada, poduzet ćemo što bude trebalo – kazao je Robertino Dujela priznavši kako nema jasnu predodžbu o tome tko bi trebao biti nadležan za taj dio radova oko obnove mula.

- Radi se o pomorskom dobru u općoj upotrebi i s tim dijelom obale gospodari Grad Zadar, znači Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša kojim upravlja kolega Robertino Dijela. Prema Zakonu o pomorskom dobru, kod izvanredne vremenske nepogode ukoliko dođe do urušavanja obale, taj dio preuzima Zadarska županija. Ja se ne bih htio miješati između Grada Zadra i Zadarske županije, odnosno Robertina Dujele i županijskog pročelnika Upravnog odjela za more i turizam Krešimira Laštre i odlučivati radi li se o izvanrednom oštećenju pomorskog dobra ili se radi o dugogodišnjem neodržavanju uslijed kojeg je rezultiralo oštećenje... Mislim da je riječ o redovnom (ne)održavanju uslijed kojega je došlo do propadanja obale. Godinama to tone i sad je potonulo, tako da je sad dovoljna jedna jača nevera pa da potpuno potone. Mislim da je to određeno prepucavanje između Grada i Županije, a nadležnost Lučke uprave u tom dijelu je izuzeta jer to nije naše lučko područje – rekao je ravnatelj Županijske lučke uprave Davor Škibola.

- U pitanju je podlokavanje zida u podmorskom dijelu. Trebalo bi taj rubni dio, gornji i podmorski, sanirati. Mislim da se radi o ozbiljnijim radovima koji zahtjevaju opsežniju dokumentaciju, proračun statike itd. Nisu to kozmetički radovi već puno zahtjevniji i o tome ćemo morati usuglasiti stavove s Gradom Zadrom – kazao je županijski pročelnik Laštro i nastavio:

- Redovito upravljanje pomorskim dobrom je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, u ovom slučaju Grada Zadra. Grad Zadar je nas obavijestio nakon više od 1,5 godine da je oštećenje posljedica nevremena, odnosno izvanrednog događanja i da bi to županija kao nadležna za izvanredno upravljanje trebala sanirati. To je bilo koncem godine. Mi smo u međuvremenu napravili neke izvide na licu mjesta, međutim zbog situacije oko pandemije koronavirusa i odluke Županijske skupštine da se naknade za koncesije umanje za 50 posto kao pomoć korisnicima koncesije, ja u ovom trenutku ne mogu sa sigurnošću reći hoćemo li imati dovoljno sredstava za to sanirati u ovoj godini. Gledali smo i prostorno-planski, zadnjim izmjenama Prostornog plana Grada Zadra u tom je dijelu planirano proširenje luke Foša da to bude lučko područje, ali samo do zida, odnosno kopnenog dijela. U drugom dijelu obale je planirana turistička zona, tako da ni meni nije jasno koji je krajnji cilj tih namjena i koja bi krajnja funkcija to bila. Ako to idemo sanirati u funkciji lučke infrastrukture, onda bi se to trebalo uklopiti u luku Foša otvorenu za javni promet, tako da s njom upravlja Županijska lučka uprava, a ako je stvarno intencija da to bude u budućnosti neka turistička zona, a ne lučka infrastruktura, onda bi u obnovu trebalo krenuti na drugačiji način. Nismo to još do kraja s Gradom Zadrom definirali kako bi to i u kojoj namjeni trebalo sanirati – zaključio je Laštro.

Spremnici

Zašto Županijska lučka uprava nije u lučicu Foša vratila bačve za otpadno ulje? – pitao je Venci Jurin koji ima u lučici dugogodišnji vez svoje brodice.
- Spremnici za otpadno ulje su nestali nakon incidenta s curenjem ulja u more, pa smo tankove tada maknuli... Trebalo bi konzultirati konzervatore što i kakvu kantu za ulje tamo postaviti. Centralno mjesto za to je postavljeno na istezalištu u uvali Jazine. Neki su i protestirali jer ne žele te spremnike u lučicama s obzirom da se ljudi svakako ponašaju. Pitanje je to koje ćemo vidjeti s konzervatorima jer se radi o zaštićenoj jezgri, jer netko i prosipa u more, a pitanje je i izgleda kako će se uklopiti – rekao je Škibola.

#FOŠA#OŠTEĆENJE#MUL

Izdvojeno

19. svibanj 2020 09:52