StoryEditorOCM
4 kantunaKAOS SVAKOGA DANA

Kako smanjiti prometne gužve na ulazu u Polikliniku? Dujela: signalizacijom ćemo onemogućiti zaustavljanje i parkiranje uz rub prometnice!

Piše Mišel Kalajžić
27. prosinca 2022. - 21:26

Svakoga jutra ista situacija: duge kolone automobila pred ulazom u Polikliniku, a na parkiralištu krkljanac. Razlog je pomalo nes(p)retno projektiran pristup Poliklinici koja ima parkiralište na dvije etaže, ali u jutarnjim satima zastoj nastane zbog vrlo kosog prilaza rampi parkirališta, a i parkirnih mjesta ne bude dovoljno u jutarnjoj špici. Osim toga, ulaz i izlaz na gornju etažu parkirališta nalaze se jedan pored drugoga, pa i to otežava čitavu stvar.

Vijećnik HDZ-a u Gradskom vijeću Zadra Ante Kolega predložio je na zadnjoj sjednici moguće rješenje problema koji sigurno neće nestati sam od sebe.

- Tamo prometni čepovi nastaju na ulici do semafora, pa čak i lijevo i desno po 200 metara, a često se dogodi da su tamo i dva, tri vozila hitne pomoći koja ne mogu proći do ulaza u Polikliniku. Totalni krkljanac. Kad se konačno dođe na tu gornju etažu koja stvara problem, vozilom morate proći pored vrata od Poliklinike. Nakon toga ste prisiljeni tražiti vozilom po toj etaži parking, ali ga najčešće ne bude, pa se istim vozilom morate vraćati na isti način, istim smjerom pored istih vrata. Što se tu događa? Tamo jesu dva prometna traka, ali na tom mjestu je redovito zaustavljeno vozilo hitne pomoći koje nema svoje ugibalište i tu dva smjera više nisu moguća zbog zaustavljenog vozila koje se ne može obići, a iz suprotnog smjera pristižu dodatna vozila koja ulaze na parking... Dogodi se da u tom trenutku navali sve više vozila s gornje ceste od semafora i nastane krkljanac i s lijeve i desne strane – kaže Kolega predlažući rješenje:

- Vrlo je jednostavno: ili treba pomaknuti vozila hitne s tog koridora jer je za ta vozila vjerojatno moguć prilaz i sa strane, a ako već mora prići do vrata onda se za hitnu može napraviti ugibalište s obzirom da je taj nogostup vrlo širok. Treće je rješenje također vrlo jednostavno – treba ukinuti nekoliko parkirališnih mjesta na gornjoj etaži odmah pored izlaza, kako bi se omogućilo čovjeku koji je ušao na parking, da se kružno vrati nazad bez da opet prolazi pored vrata Poliklinike – ističe Kolega.

Za donju etažu koja također ima svoj ulaz i izlaz kaže kako prema njegovom iskustvu rampa na tom ulazu najčešće ne radi ili se podiže samo za vozila koja imaju rezerviran parking, vjerojatno za djelatnike Poliklinike. Problem je gornja etaža na kojoj je malo mjesta i gužve nastaju kad se ljudi žele s nje vratiti natrag na ulicu koja je zakrčena zbog pristupa vozila – objašnjava Kolega.

Gornja etaža ima i još jedan bočni prilaz s južne strane, međutim ubrzo nakon otvaranja Poliklinike, taj je prilaz blokiran. Može li se iskoristi pa da se na jedan prilaz ulazi, a drugi izlazi ili da se taj blokirani prilaz barem iskoristi za vozila hitne pomoći, pitamo Kolegu.

- Tu se postavlja pitanje zašto vozila hitne koja redovno čekaju pred vratima ne bi koristila taj prilaz do Poliklinike čime bi se spriječilo stvaranje prometnih čepova pred ulazom? Moguće je nekoliko varijanti tu napraviti da se poboljša sadašnja situacija. Najjednostavnije bi bilo prebrisati nekoliko parkirnih mjesta pored ulaza i tako omogućiti kružni izlaz. To ne znači da je to rješenje i najbolje, može biti i boljih. Ali ovo što je sad, to je katastrofa – ističe Kolega.

Gradonačelnik Branko Dukić prihvatio je njegovu inicijativu, ali Kolega za sada nije dobio povratnu informaciju je li se pokrenulo rješavanje tog problema. Treba napomenuti da Grad Zadar nije vlasnik parkirališta Poliklinike kojom upravlja Opća bolnica Zadar čiji je osnivač Zadarska županija.

- Zato sam i rekao da se u suradnji s onim tko upravlja parkiralištem pokuša riješiti ovaj problem i dao sam mogući prijedlog na koji način to učiniti, zaključuje Ante Kolega.

Pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Robertino Dujela, upoznat je s inicijativom Ante Kolege.

- Konkretan prijedlog iziskuje mijenjanje gabarita prometnice, a samim tim i akt o izgradnji. U dijelu nadležnosti UO za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša plan je analizirati implementaciju dodatne vertikalne i horizontalne prometne signalizacije kojom bi onemogućili nedozvoljeno zaustavljanje i parkiranje uz rub prometnice, a ujedno osigurali koridor isključivo za pristup rampi i parkingu Poliklinike. Dodatna reakcija grada Zadra, vjerujem već u slijedećoj proračunskoj godini, trebala bi biti u uređenju pristupa i mogućnosti zaustavljanja i parkiranja vozila na zemljištu u vlasništvu grada Zadra u Ulici Katarine Zrinske neposredno uz uređeni parking zgrade Poliklinike – kazao je Dujela.

Pitanja smo uputili i upravi Opće bolnice u Zadru, a odgovore ćemo objaviti kad ih dobijemo.

28. svibanj 2023 14:10