StoryEditorOCM
4 kantunaGRAD ZADAR

Kreće prodaja 27 parcela za gradnju obiteljskih kuća u Crnome. Vlasnici će biti oslobođeni komunalnog doprinosa i kamata, evo kako će izgledati

Piše PROMO
13. rujna 2023. - 18:43

Grad Zadar će do kraja 2023. godine raspisati javni natječaj za prodaju 27 građevinskih parcela u gradskom vlasništvu na području MO Crno. Namjena parcela veličine od 500 do 850 kvadratnih metara je gradnja obiteljskih kuća po poticajnim uvjetima. Nekretnine su namijenjene mladim obiteljima i fizičkim osobama koje imaju prijavljeno prebivalište na području Zadra, a nemaju riješeno stambeno pitanje i nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugih nekretnina pogodnih za stanovanje.

- Prednost pri kupnji zemljišta odredit će se putem jasnih kriterija za određivanje reda prvenstva, a uključuju dob, broj domaćinstva i djece, razinu stečenog obrazovanja, invaliditet podnositelja zahtjeva za kupnju, odnosno članova njegovog domaćinstva, naglašavaju iz gradske uprave.

Cijena četvornog metra zemljišta je fiksno određena i iznosit će 98 eura što je ujedno i najniža moguća zakonski definirana cijena, a kupnju će biti moguće ostvariti uz dugoročnu obročnu otplatu bez kamata. Također, budući vlasnici bit će oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa.

Kako bi se osigurao ujednačen izgled budućeg stambenog naselja Grad Zadar je naručio izradu idejnog rješenja nekoliko tipova objekata jer je cilj osigurati ujednačen izgled i maksimalnu fleksibilnost u veličini i organizaciji stambenih objekata. Na taj način zainteresirani kupci dobivaju idejno rješenje koje će im poslužiti kao osnova za izradu dokumentacije u svrhu ishođenja akata za građenje.

Osnovni modul je prizemnica s dnevnim dijelom, spavaćim dijelom (koji čine 3 spavaće sobe s kupaonicom i wc-om) i komunikacijskim prostorom (ulazni prostor s garderobom). Predložena bruto površina osnovnog modula je 100 kavdrata, odnosno 90 kvadrata neto. Iz osnovnog prizemnog modula proizlaze tri tipa kuća ovisno o veličini spavaćeg dijela, a što uvjetuje i katnost.

Podsjetimo, Grad Zadar potpisao je ugovor o izgradnji pristupnih prometnica do građevinskih čestica na kojima se trebaju graditi novi stambeni objekti za mlade obitelji po poticanim uvjetima. Ugovor je potpisan s tvrtkom Ceste Zadarske županije d.o.o., a vrijednost ugovorenih radova je 1.135.553,51 eura s uračunatim PDV-om. Po završetku tih radova, u prvom kvartalu 2024. godine, građevinskim česticama pristupat će se sabirnim prometnicama širine 5,5 metara koje obostrano imaju nogostup širine 1,50 metar. Najmanja udaljenost objekta od ruba prometnice određena je na udaljenosti od 7 metara i u tom je koridoru predviđeno smještanje prometa u mirovanju.

Parkirališne površine moguće je smjestiti i u drugim dijelovima parcele uz uvjet da popločane površine ne prijeđu više od 40 posto površine parcele. Uz prostor predviđen za sadnju visokog zelenila koje će doprinijeti većoj kvaliteti stanovanja i urbanog uređenja naselja, potrebno je osigurati i minimalno 30 posto zelene površine unutar parcele.

Uz izgradnju samih prometnica ugovorenim radovima predviđena je i izgradnja sustava oborinske odvodnje, vodovoda i javne rasvjete.

13. rujan 2023 18:43