StoryEditorOCM
4 kantunaJE LI TO POŠTENO?

Kredit za školu na Bokanjcu Grad Zadar mora vratiti za 3 godine, a Nadbiskupija novac Gradu za 10. Hoće li Crkva dati Gradu 25 mili. kn za zemljište?

Piše Iva Ivanac
13. ožujka 2022. - 20:33

Dok zadarska javnost s nestrpljenjem iščekuje hoće li u ruke Zadarske nadbiskupije dospjeti zgrada Doma županije na ime  obeštećenja za imovinu oduzetu za vrijeme Jugoslavije, zaboravlja se kako je Nadbiskupija došla u vlasništvo gradskog zemljišta na Novom Bokanjcu gdje je izgrađena nova crkva sv. Pavla i Katolička osnovna škola Ivo Mašina s pravom javnosti. Naime, Nadbiskupija je godinama daleko od izvršenja svojih financijskih obveza (25 milijuna kuna) prema Gradu Zadru za gradnju škole, a za ustupljeno zemljište vrijedno između 2,5 i 3,5 milijuna eura, isplata nije ni dogovorena. Sličnost sa Domom županije ogleda se u činjenici da se oba procesa odvijaju između političkih predstavnika i vrha Nadbiskupije krajnje netransparentno, daleko od očiju javnosti, a konačnu cijenu takvih ”transakcija” plaćaju građani. 

Što više, neki pravni stručnjaci smatraju da uvjeti pod kojima je Grad Zadar krenuo u gradnju katoličke škole na Novom Bokanjcu ispunjavaju sve elemente kaznenog djela zlouporebe položaja i ovlasti. Zadarsko Županijsko državno odvjetništvo se, međutim, u ovom slučaju odlučilo za strategiju guranja glave u pijesak.   

Krenimo od početka. Grad Zadar i Nadbiskupija odlučili su zajednički graditi školu na Novom Bokanjcu vrijednu 50 milijuna kuna. Iako je polovica sredstva i zemljište bilo gradsko, škola je od početka trebala nositi predznak katolička, ali s pravom javnosti, i prepuštena na upravljanje Nadbiskupiji. Grad je podigao krediti i krenuo u gradnju škole, no onda su u Nadbiskupiji shvatili da, sukladno Vatikanskim ugovorima, sredstva za izgradnju škole mogu opravdati samo ako je Crkva, odnosno Nadbiskupija, jedini osnivač. Ugovor između Grada i Nadbiskupije naglo se prekida, Nadbiskupija preuzima ulogu nositelja investicije, a novac za koji se Grad kreditno zadužio, 25 milijuna kuna, Nabiskupija se obvezuje vraćati kvartalno idućih deset godina. Isti taj iznos kojeg će Nadbiskupija vraćati Gradu do 2031. godine, Grad Zadar mora vratiti Zagrebačkoj banci u roku tri godine s kamatom od 0,66 posto, dakle u triput kraćem razdoblju. Zajedno s kamatama od oko 300 tisuća kuna. Je li to pošteno? Jesu li tako oštećeni građani?

image
Luka Gerlanc/Cropix

- Po Ugovoru o međusobnim odnosima sa Zadarskom nadbiskupijom tijekom gradnje je sufinancirano 50 posto investicije od strane Zadarske nadbiskupije. Završetkom gradnje, drugih 50 posto investicije bit će plaćeno kroz 10 godina u kvartalnim ratama. Prva kvartalna rata je bila u posljednjem kvartalu 2021. i iznosi 618.528,44 kune, dok je ukupan trošak investicije 49.236.202,72 kuna. Za izgradnju škole na Novom Bokanjcu Grad Zadar se zadužio kod Zagrebačke banke u iznosu od 24.064.699,54 kuna s rokom otplate kredita od tri godine, uz fiksnu kamatnu od 0,66% i bez naknade za obradu kredita, a do sada je otplaćeno 10.026.958,15 kuna. Kredit se plaća u tromjesečnim anuitetima u iznosu od 2.005.391,63 kuna plus redovna kamata. Ukupni iznos zaduženja iznosi 24.331.831,56 kn, kazao nam je pročelnik Upravnog odjela za financije Ivan Mijolović.

Dakle, Grad Zadar svaka tri mjeseca iduće tri godine mora osigurati preko 2 milijuna kuna za kredit, a Nadbiskupija idućih deset godina Gradu Zadru kvartalno vraća oko 620 tisuća kuna. Je li ovakav aranžman povoljan za građane Zadra koji, zbog nečije namjere, pogodovanja ili neznanja propisa, moraju svaka tri mjeseca vraćati rate kredita u korist jedne nevladine organizacije, umjesto da se taj novac utroši na neke za grad prijeko potrebne sadržaje i programe?  

Drugi problem je dokumentacija. Grad Zadar je za školu platio projektnu dokumentaciju u iznosu od 248.750,00 kuna (223.750 kn za izradu projekta i 25.000 kn za 3D vizualizacije). Nadbiskupija je platila pola tog iznosa, a drugu polovicu iznosa će također  isplaćivati idućih deset godina.  

Treće, kako je Grad bio investitor izgradnje škole, samog je sebe oslobodio obveze plaćanja komunalnog doprinosa. Nadbiskupija je sada jedini osnivač škole, ali za njenu gradnju nisu platili komunalni doprinos. Oslobođenje koje je Grad dao samom sebi, jednostavno je preneseno na Nadbiskupiju, bez pitanja Gradskog vijeća. Podsjetimo, za izgradnju crkve na Bokanjcu komunalni doprinos je plaćen u iznosu od 565.081 kuna. S obzirom da je riječ o školi s pravom javnosti, Nadbiskupija je mogla od Grada Zadra tražiti djelomično ili potpuno oslobađanje od obveze komunalnog doprinosa. Takav prijedlog, međutim, Gradsko vijeće nikada nije dobilo. 

Četvrto, sredstva za gradnju škole Grad Zadar je osigurao kreditom na tri godine. U tom razdoblju Gradu je smanjena kreditna sposobnosti i uskraćena su proračunska sredstva za građanima potrebne projekte i programe. Šteta što ovakve povlaštene zajmove, praktički bez kamate, kao Nadbiskupiji Grad ne daje i običnim građanima. Jer da ih daje, red za njih bi bio od gradske uprave do Zemunika. 

Peto, Nadbiskupija je crkvu i školu izgradila na ukupno 17.576 kvadrata gradskog zemljišta. Naknadu za to zemljište, vrijedno između 20 i 25 milijuna kuna, nisu još platili. A hoće li ikad, nitko ne zna.

- Na početku planiranja projekata, nije bilo utvrđeno vlasništvo nad česticama na kojima se nalaze škola i crkva. Nadbiskupija i Grad bili su u sudskom sporu jer su jedni i drugi potraživali predmetne nekretnine. Kako se ne bi zaustavljali projekti gradnje škole i crkve Nadbiskupija i Grad su dali suglasnost o pravu građenja. U međuvremenu je u sudskom postupku Grad stekao pravo vlasništva nad predmetnim nekretninama. Ugovorom o uređenju međusobnih odnosa između Grada Zadra i Zadarske nadbiskupije naznačeno je kako će Grad i Zadarska nadbiskupija posebnim ugovorom rješavati pitanje naknade za zemljište. U tom duhu Grad i Nadbiskupija će riješiti ovo pitanje, odgovorio je Tomislav Korona, pročelnik Upravnog odjela za upravljanje gradskom imovinom.

Lijepo je čuti da Grad i Nadbiskupija imaju ”duha”, ali od tog duha zjapi rupa u gradskom proračunu iz kojeg se financiraju novi vrtići, igrališta, parkovi... 

Šesto, ”duhovima” Grada i Nadbiskupije nije palo na pamet izraditi elaborat procjene vrijednosti zemljišta za školu i crkvu na Bokanjcu, iako je Gradsko vijeće na sjednici od 14. srpnja 2020. prihvatilo ugovor o gradnji škole. Nitko do danas tako ne zna koliko bi Nadbiskupija zapravo treba platiti za ustupljeno zemljište.  

image
Luka Gerlanc/Cropix

Gradonačelnika Branka Dukića stoga smo upitali smatra li da su građani zakinuti za neke druge sadržaje financirane iz proračuna s obzirom da Grad Zadar treba vraćati 25 milijuna kuna kredita u razdoblju triput kraćem nego što Nadbiskupija otplaćuje dug za izgradnju škole?

- Izgradnjom škole na Novom Bokanjcu građani nikako nisu zakinuti za javne sadržaje već su bogatiji za novu suvremenu školu, a Nadbiskupija priprema i dokumentaciju za proširenje sadašnjih školskih kapaciteta dogradnjom – smatra Dukić i dodaje.

- Nadbiskupija je do sada već platila pola investicije, te u zadnjem kvartalu 2021. godine krenula s otplatom druge polovice. Škola je obrazovna ustanova koja ne ostvaruje profit, a zadovoljava javne potrebe građana grada Zadra na području obrazovanja budući je katolička OŠ Ive Mašine na Novom Bokanjcu škola s pravom javnosti i provodi obrazovnu politiku koju je utvrdilo resorno ministarstvo, odnosno Vlada RH.

Dukić, nadalje, podsjeća na činjenicu kako je Grad Zadar krenuo u gradnju škole na Novom Bokanjcu zajedno sa Zadarskom nadbiskupijom kada „na nivou cijele države nije postojala niti jedna mogućnost povlačenja sredstava iz bilo kojeg drugog izvora osim vlastitih sredstava Grada Zadra koja su, realno i razumno gledajući, nedostatna kao što su nedostatna u bilo kojoj jedinici lokalne samouprave u cijeloj RH te je to bila jedina nova školska građevina koja se gradila u cijeloj državi vlastitim naporima”.

- Grad je do sada, a tako će biti i u budućnosti, uspješno tražio i uspješno koristio svaku mogućnost kako bi uložio dodatna sredstva u poboljšanje učeničkog standarda, a koji se odnosi na sve segmente, od gradnje preko opremanja škola, odnosno sudjelovanja u različitim obrazovnim projektima koji su usmjereni na podupiranje izvrsnosti i najbolje potpore za svakoga učenika u osnovnom školstvu (a tako i u predškolstvu). Naša ambicija u tom smislu ostaje i za budućnost, odgovorio je Dukić.

Tako smo ostali bez odgovora: hoće li Nadbiskupija platiti komunalni doprinos za školu; kada će biti izrađena procjena vrijednosti za 1,7 hektara zemljišta; te hoće li i kada Nadbiskupija to platiti Gradu Zadru. Odnosno građanima Zadra.

NAPOMENA: Ovaj tekst je mijenjan nakon objave. Iz Gradske uprave uputili su dopunu u dijelu troškova projektne dokumenatcije za školu. Nadbiskupija je platila pola troškova, a ostatak će platiti kroz deset godina. 

Kako će se financirati škola na Crvenim kućama?

Sredstva koja Nadbiskupija gradu isplaćuje kvartalno za školu na Bokanjcu, Grad Zadra je mislio preusmjeriti za izgradnju osnovne škole na Crvenim kućama. No kako će se novac vraćati deset godina, a tako je nemoguće financirati izgradnju škole, Grad se okrenuo traženju izvora iz EU fondova.

- Pitanje ulaganja sredstava koje Nadbiskupija vraća Gradu Zadru u školu na Crvenim kućama nije sporno u kontekstu eventualnih povlačenja sredstava iz EU fondova za gradnju škole Crvene kuće jer Grad Zadar ne provodi obrazovnu politiku koja mu je povjerena segmentirano već u cjelini. Da bi se u osnovnim školama Grada Zadra nastava odvijala u jednoj smjeni po sadašnjim potrebama gradu Zadru su potrebne 92 učionice sa svim drugim potrebnim školskim prostorom tako da će taj novac u svakom slučaju biti usmjeren na rješavanje te povijesne prilike kako bi škole u gradu Zadru radile u jednoj smjeni – kaže gradonačelnik Dukić.

25. ožujak 2023 15:24