StoryEditorOCM
4 kantunaDANKO JURLINA:

"Ljudi pročelnika Dujele su mi oteli koncesiju za tri dimnjačarska područja jer pogoduju HDZ-ovcu! Mogu se sramiti, a vidjet ćemo se i na sudu!"

Piše Predrag Opačić
24. siječnja 2023. - 21:35

Komunalni pročelnici su dolazili i odlazili iz gradske uprave, ali ni jedan od njih nije uspio dugoročno riješiti pitanje dimnjačarskih koncesija na području Zadra na način da s time budu zadovoljni i vlasnici stanova i koncesionari. Svih tih godina Zadar je bio podijeljen u osam dimnjačarskih područja, ali je broj koncesionara strmoglavo padao: nekada ih je bilo osam, pa je svaki od njih imao po jedno područje, a sada ih je samo dva od kojih jedan ima čak sedam „rajona”. Šire područje Bilog briga dobio je Danko Jurlina, a u ostatku grada dimnjake čisti „Poredak” u vlasništvu Nenada Kožula.

Međutim, poznati zadarski dimnjačar Danko Jurlina nezadovoljan je provođenjem javnog natječaja za dodjelu koncesija i činjenicom da njegov protukandidat krši stavke Ugovora koje je potpisao i to od prvoga dana. Nezadovoljan je i zbog činjenice da Grad Zadar zatvara oči pred zakonom i pogoduje tvrtki Poredak d.o.o.. Za ovakvo „izvrdavanje zakona” i očajnu kontrolu optužuje i zaposlenike, ali i pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Robertina Dujelu. Otvorena je nova runda dimnjačarskog rata. 

Prilikom potpisivanja ugovora koncesionara i Grada, nužan uvjet bio je dostaviti prijave zaposlenika na mirovinsko osiguranje po principu "jedan rajon, jedan kvalificirani dimnjačar". Danko Jurlina već godinama dostavlja popis svojih zaposlenika s Mirovinskog prije potpisivanja ugovora i tvrdi da je "Poredak" potpisao 7 ugovora s prijavljena samo 2 kvalificirana dimnjačara!

-Neće pročelnik Robertino Dujela, šef komunalnih redara Edo Fantela i pravnica Josipa Svirčić sa mnom manipulirati, zavlačiti me i lagati! Prevarili su me i oteli mi koncesiju za tri dimnjačarska područja, zbog čega ćemo se sigurno vidjeti na sudu. Tko su oni da se tako poigravaju s mojim ugledom i egzistencijom? Mogu se sramiti! Imam 40 godina radnog staža, 36 godina sam čistio dimnjake na Poluotoku i za mnom nije ostala ni jedna mrlja, a ljudi me i danas zaustavljaju jer su nezadovoljni uslugama novog koncesionara. A kako i ne bi, kad nema dovoljan broj zaposlenih dimnjačara. Na prošlom natječaju sam dobio koncesije za dva dimnjačarska područja, a na prošlogodišnjem samo za jedno, jer su me prevarili i protupravno mi oduzeli tri dimnjačarska područja. Naime, ponuda gospodina Kožula je bila ekonomski povoljnija što nije sporno, ali ugovori nisu smjeli biti potpisani jer nije osigurao zaposlenike za ta područja. Ne ide mi u glavu zašto pogoduju konkurenciji i zašto dijele rajone protivno vlastitim odredbama, nije valjda zato što je riječ o koncesionaru koji je svojedobno bio kandidat HDZ-a za načelnika Općine Ražanac?! Ovo je sramotno, uvjeren je Danko Jurlina.

Pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Robertino Dujela, u svom odgovoru na naša pitanja o dimnjačarskoj koncesiji, lopticu vraća povjerenstvu koje je o tome odlučivalo, a u kojem su bili Renata VukašinaHrvoje ŠarićBoris JovićEdo FantelaSilvio MarcelićJosipa Svirčić i Đino Bajlo. Međutim, Dujela dodaje i da je pokrenut upravni spor.

-Konkretan odgovor na upite u svezi natječajne dokumentacije, valorizacije pristiglih prijava i same odluke o odabiru može dati isključivo nadležno Povjerenstvo za dodjelu koncesija. Iz istog razloga smo pristiglu prijavu dimnjačara proslijedili Povjerenstvu  kao i Službi komunalnog redarstva u nadzoru nad provedbom ugovora. Nastavno na činjenicu da je stranka imala prigovor na postupanje komunalnog redara, zatražena je od voditelja komunalnog redarstva dodatna provjera. Pokrenut je i upravni spor upravo iz razloga kako bi omogućili stranci nezadovoljnoj postupanjem komunalnog redara žalbu, odnosno upravnom tijelu više razine da u konačnici donese rješenje ili presudu, izjavio je komunalni pročelnik Robertino Dujela.

Međutim, Jurlina ne krivi Povjerenstvo za koncesije, već "pravnu službu koja je napisala i prekršila odredbe natječajne i ugovorne dokumentacije". Kaže da mu nije jasno "kako je pravnica Svirčić mogla potpisati 7 koncesionarskih ugovora s „Poretkom” bez potvrde Zavoda za mirovinsko osiguranje o 7 zaposlenih kvalificiranih dimnjačara, što je jedini uvjet za potpisivanje četverogodišnjih ugovora. Poretku se pogodovalo i na taj način mu se darovalo 5 rajona za koje ne ispunjava uvjete!"

-Da su zatražili potvrdu s Mirovinskog, vidjeli bi da su lani koncesiju za sedam dimnjačarskih područja dodijelili nekome tko ima samo dva zaposlena dimnjačara. „Poredak” je dao veću cijenu i ja to poštujem, ali broj zaposlenih je u suprotnosti s odredbom iz javnog natječaja i svih ugovora, kaže Jurlina.

U javnom natječaju je stajalo da budući koncesionar „mora dokazati da će za cijelo vrijeme trajanja ugovora o koncesiji imati na raspolaganju dovoljan broj dimnjačara, odnosno minimalno jednog dimnjačara za jedno dimnjačarsko područje”. Ali, u tim propozicijama stoji i obveza koncesionara da će „zaposliti dovoljan broj dimnjačara” poštujući pravilo „jedan dimnjačar za svako dimnjačarsko područje”. Stoga je njihov odgovor da "Poredak" ima na "raspolaganju" nezaposlene dimnjačare sulud i pogoduje nelegalnom radu.

-Kad sam se Odjelu komunalnog redarstva žalio na to što „Poredak” nema dovoljan broj zaposlenih kvalificiranih dimnjačara odgovorili su mi da su od „Poretka” tražili popis dimnjačara i njihove svjedodžbe, a on im je poslao dokumentaciju iz koje su zaključili da „Poredak” ima sedam dimnjačara na raspolaganju. Pa tako sam im i ja mogao dostaviti bilo čije dimnjačarske diplome, ali to nije dokaz da su ti ljudi zaposleni! Zato sadašnji koncesionar navodno po potrebi koristi dimnjačare iz drugih gradova po Hrvatskoj, ali ti ljudi nisu njegovi zaposlenici. To je izigravanje propozicija javnog natječaja i ugovora, uvjeren je Danko Jurlina koji tvrdi da neće odustati i da će pokrenuti sudski spor.

Jurlina se pritom poziva na stavke ugovora koje jasno kažu da se ugovor mora prekinuti ako koncesionar u bilo kojem trenutku četverogodišnjeg ugovora prestane zadovoljavati uvjet vezan za osiguravanje dovoljnog broja zaposlenika. 

 

Nenad Kožul, vlasnik „Poretka”: Predao sam svu traženu dokumentaciju

-Ako smatra da je oštećen, gospodin Jurlina ima pravo pokrenuti spor, mada mislim da je rok za podnošenje žalbe istekao. Grad Zadar je raspisao natječaj i ja sam im dostavio svu traženu dokumentaciju temeljem koje su odlučili kako su odlučili. Uostalom, komunalni su redari bili u provjeri te dokumentacije i nisu našli ništa sporno, pa ja ništa dalje ne bih komentirao, izjavio nam je Nenad Kožul, vlasnik „Poretka”.

17. ožujak 2023 14:08