StoryEditorOCM
4 kantunaNALAZ INSPEKCIJE

Marino Radović nezakonito imenovao Kristijana Kapovića posebnim savjetnikom za što mu mjesečno plaća 15.000 kuna

Piše zADARSKI.HR
15. travnja 2024. - 23:09

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Vir Josip Bašić uputio je priopćenje za medije uz koje je priložio obavijest upravne inspekcije o provedenom nazoru nad radom Općine Vir. Prenosimo ga u cijelosti: 

Odlukom načelnika Općine Vir Marina Radovića Kristijan Kapović je 9. lipnja 2021. godine imenovan za posebnog savjetnika načelnika Općine Vir za komunalne djelatnosti, upravljanje prostorom, uređenje prostora, gospodarstvo, zaštitu okoliša, lokalnu samoupravu i međunarodnu suradnju.

Odlukom načelnika Radovića o materijalnim pravima posebnog savjetnika od 10. lipnja 2021. godine utvrđeno je da za svoj rad savjetnik ostvaruje mjesečnu naknadu u neto iznosu od 15 000 kuna te da će se prava i obaveze između Općine Vir i posebnog savjetnika regulirati ugovorom o djelu za obavljanje konzultantskih, stručnih i savjetodavnih poslova.

Istom odlukom je utvrđeno da posebni savjetnik ima pravo na službeni automobil ili naknadu za korištenje osobnog automobila u službene svrhe, putne naloge, poslovnu karticu, informatičku opremu, mobilni telefon, poslovnu reprezentaciju i ostalo.

Upravna inspekcija je utvrdila da u Općini Vir nisu doneseni opći akti kojima se utvrđuje broj savjetnika općinskog načelnika, kriteriji, uvjeti i način imenovanja savjetnika, kao ni mjerila odnosno kriteriji za vrednovanje izvršenog posla i isplatu pripadajuće naknade što je protivno točki 20. Odluke Ustavnog suda RH od 2. lipnja 2015. godine.

image

Načelnik Općine Vir Marino Radović

U predmetnom slučaju, općinski načelnik je imenovao posebnog savjetnika, ali poslovi koje posebni savjetnik treba obavljati su navedeni općenito i paušalno zbog čega nije moguće utvrditi radi li se o poslovima koji su sadržani u opisu poslova radnih mjesta utvrđenih Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Općine Vir.

Činjenica da su ugovori o djelu sklapani za obavljanje poslova od 10. lipnja 2021. do 31. prosinca 2023. godine ukazuje na kontinuirano obavljanje poslova koji nisu konkretizirani, što je protivno svrsi sklapanja ugovora o djelu.

Utvrđeno je i da je Odluka o materijalnim pravima posebnog savjetnika općinskog načelnika Općine Vir donesena na temelju Pravilnika o materijalnim pravima dužnosnika, službenika i vanjskih suradnika Općine Vir koji nije objavljen niti je stupio na snagu na način propisan Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom Općine Vir.

Poslovi utvrđeni kao konzultantski, savjetodavni i stručni poslovi vezani za komunalne djelatnosti, upravljanje prostorom, uređenje prostora, gospodarstvo, zaštitu okoliša, lokalnu samoupravu i međunarodnu suradnju nisu konkretizirani poslovi za koje bi bilo moguće sklopiti ugovor o djelu u skladu sa važećim propisima.

image

Kristijan Kapović

Luka Gerlanc/Cropix

Naglašeno je kako se ugovor o djelu sklapa za izvršenje određenog posla, po izvršenju kojeg se isplaćuje naknada. Predmetni ugovori o djelu posebnog savjetnika sklopljeni su za paušalno navedene poslove, koji se obavljaju u kontinuitetu kroz više godina  i za koje se isplaćuje ugovorena naknada na mjesečnoj osnovi.

Sukladno utvrđenom činjeničnom stanju općinskom načelniku Općine Vir Zapisnikom od 14. prosinca 2023. godine naređeno je poduzimanje više radnji.

Upravna inspekcija je također radi revizije rashoda Općine Vir nastalih po Pravilniku o materijalnim pravima dužnosnika, službenika i vanjskih suradnika Općine Vir (uključujući ugovore o djelu sklopljene s Kristijanom Kapovićem i pripadajuće troškove) dostavila dokumentaciju Državnom uredu za reviziju.

Očekujem da Državna revizija odradi svoj dio posla sukladno ovlastima i zakonu, ali i ostala nadležna tijela i institucije. 

Ovakvo protuzakonito djelovanje i izvlačenje proračunskog novca mora se zaustaviti i najstrože sankcionirati.

20. lipanj 2024 20:17