StoryEditor
4 kantunaEPILOG POSTUPKA

Najnovijom presudom Trgovačkog suda zadarski SDP mora iseliti iz prostorija na prvom katu zgrade na Trgu pet bunara i predati ga u posjed državi!

Piše Božana Sviličić
15. lipnja 2022. - 09:52

Presudom Trgovačkog suda u Zadru od 6.lipnja zadarski SDP u roku od osam dana mora iseliti iz svojih prostorija na prvom katu zgrade na Trgu pet bunara u kojima se oduvijek nalazi.

Riječ je o epilogu spora kojeg je država koju zastupa Županijsko državno odvjetništvo u Zadru, protiv SDP-a Zagreb, vodila na Trgovačkom sudu u Zadru od 2010. godine.

Država je tijekom postupka navodila kako je vlasnica nekretnine koju bez ikakve valjane pravne osnove koristi SDP, te da im se prije pokretanja parničnog postupka obratila sa zahtjevom za mirno rješenje spora međutim, da SDP-ovci to nisu prihvatili.

Oni su u svom odgovoru na tužbu pojasnili kako imaju pravno reguliran odnos zakupa nekretnine na adresi Trg pet bunara 1 u Zadru, te da taj zakup plaća Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine temeljem čega ima ovlaštenje za korištenje i raspolaganje nekretninom.

Pozvali su se na odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima prema kojima posjednik ima pravo odbiti predaju stvari njezinom vlasniku ako ima pravo koje ovlašćuje na posjedovanje te stvari – pravo na posjed. Naveli su kako nalog za iseljenje predstavlja miješanje u pravo na poštovanje njenog prostora.

Sudac Tomislav Jurlina je zaključio kako iz priloženih dokaza ne proizlazi da su obje stranke ikada zaključile ugovor o zakupu temeljem kojeg ugovora bi nekretnina bila u posjedu SDP-a.

Sud je prihvatio očitovanje nadležnog Ministarstva prema kojemu je do izdavanja računa na koji se SDP poziva došlo - pogreškom. Za sud je, naime, nelogično da stranke svoj odnos ne bi regulirale pisanim ugovorom o zakupu, to više što je to zakonska obveza s obzirom na karakter i narav sporne nekretnine, jer je za ovakve poslovne prostore nužno zaključiti ugovor na temelju prethodno provedenog javnog natječaja i u propisanoj formi, sve kako to propisuje Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

Pojašnjavaju kako SDP ne precizira u kojem bi razdoblju bio u zakupu spornog prostora, niti spominje razdoblje za koje bi takav ugovor bio zaključen.

Zadarski SDP-ovci su naveli kako će nakon ove presude u skladu sa Zakonom tražiti od grada ili države adekvatan najam prostora pod uvjetima kao i sve druge političke stranke koje su zastupljene u predstavničkim tijelima i Saboru.

Zgrada je 1961. godine temeljem rješenja Narodnog odbora Općine Zadar dodijeljena Kotarskom komitetu saveza komunista Hrvatske s pravom upisa u zemljišne knjige,a SDP je potom kao sljednik SKH postao vlasnik zgrade.

Pravomoćnom presudom Županijskog suda u Zadru od 28. kolovoza 2012.godine zemljište s kućom u kojoj se nalazi i sjedište zadarskog SDP-a pripalo je državi.

Županijski je sud nakon toga odbio žalbu SDP-a te potvrdio presudu Općinskog suda kojom se nalaže brisanje SDP-a iz vlasničkih knjiga uz istodobni upis države. Presude nižih sudova u korist države potvrdili su potom Vrhovni, a onda i Ustavni sud RH

Za državu je, među ostalim, bilo sporno što se SDP vlasnički upisao u zemljišne knjige protivno Zakonu o pretvorbi društveno-političkih organizacija (DPO) iz 1997. godine jer su danom stupanja na snagu Zakona o pretvorbi DPO-a, sve nekretnine bivših društveno-političkih organizacija, poput Saveza komunista, Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske ili Saveza socijalističke omladine, postale vlasništvo Republike Hrvatske.

18. lipanj 2022 21:58