StoryEditor
4 kantunaDIREKTOR "ČISTOĆE" POTVRDIO UPOZORENJA OBRTNIKA

Odvoz smeća poskupit će malim, a pojeftiniti velikim potrošačima

Piše Mišel Kalajžić
23. srpnja 2019. - 23:50
glomaznib

Odvoz otpada mogao bi u budućnosti biti drastično skuplji manjim obrtnicima i hostelima, kao i kućanstvima s manje članova, dok bi većim tvrtkama i hotelima mogao pojeftiniti – kazao je direktor "Čistoće" Dragan Maračić, koji se praktički složio s primjedbama koje je iznio predsjednik Udruženja zadarskih obrtnika Mladen Malta.

U najavljenim izmjenama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, u samom pružanju usluge odvoza nisu se znatno promijenili uvjeti pružanja usluge niti se povećao broj odvoza komunalnog otpada, nego se mijenja raspodjela financijskih sredstava pružatelja javne usluge koja su mu potrebna za funkcioniranje, oba puta na način da su smanjeni iznosi cijene odvoza velikim korisnicima, naravno nauštrb malih, kojima su računi višestruko povećani, što je u potpunoj suprotnosti s načelom "think small first" – upozorio je predstavnik zadarskih obrtnika.

Evo što o tome kaže direktor "Čistoće":

– Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom stupila je na snagu koncem 2017. godine i u primjeni je gotovo već dvije godine. U svim propisanim rokovima usvojene su odluke o načinu pružanja javne usluge od strane svih jedinica lokalne samouprave na područjima na kojima "Čistoća" d.o.o. pruža uslugu prikupljanja otpada te su usklađeni cjenici usluga.

Upravo kod formiranja cijene Uredba propisuje novi način obračuna, preciznije mijenjala se obračunska jedinica. U sferi kućanstva napušta se naplata prema broju članova, volumenu ili masi zaduženog spremnika. Kod gospodarstva i obrtništva napušta se naplata prema korisnoj površini. Nova obračunska jedinica postaje količina odvezenog otpada i pripadajuća cijena minimalne javne usluge (CMJU) koja je u direktnoj vezi s pripadajućom veličinom zaduženog spremnika (ovisna o broju članova u kućanstvu, djelatnosti kojom se tvrtka bavi te veličini poslovnog subjekta).

Novi način obračuna

Ovakav način obračuna za posljedicu je imao da se nekima cijena smanjila (korisnicima u kućanstvima s pripadajućom posudom zapremine 80 i 120 litara te tvrtkama koje djeluju na velikoj korisnoj površini), dok je nekima cijena usluge porasla (tu se ubrajaju obrtnici koji obavljaju djelatnost u malim radnjama te su prema starom načinu obračuna plaćali od 10 do 20 kuna mjesečno).

Nova izmjena Uredbe je u postupku javnog savjetovanja te donosi promjene upravo na području formiranja cijene usluge. Predlaže se uvođenje jedinstvene cijene (CMJU), i to kako za korisnike kućanstva, tako i za ostale korisnike koji nisu kućanstva (gospodarstvo i obrtništvo). Ako Izmjena Uredbe stupi na snagu 1. 1. 2020., "Čistoća" će morati izmijeniti postojeći cjenik, kojim će se trošak prikupljanja otpada ravnomjerno rasporediti na sva kućanstva bez obzira na broj članova, odnosno prema veličini gospodarskog subjekta (primjerice jednaku cijenu minimalne javne usluge plaćat će veliko turističko naselje i mali hostel). Za očekivati je da će se najveće povećanje CMJU-a dogoditi upravo tim "manjim" kategorijama korisnika, dok će "velikima" opet pojeftiniti – ističe Maračić, dodajući kako je jedna od novina i prebacivanje korisnika koji se bave iznajmljivanjem apartmana u potkategoriju korisnika koji nisu kućanstva, dakle u gospodarstvo.

– "Čistoća" je u postupku savjetovanja preko svog Udruženja u sklopu HGK skupa s ostalim komunalnim tvrtkama, te je samostalno uputila primjedbe na ovakav način obračuna – potvrdio je Maračić.

#OTPAD#ODVOZ

Izdvojeno