StoryEditorOCM
4 kantunaANALIZA 2023. GODINE

Snažan pad prodaje nekretnina u Zadarskoj županiji, ali cijene su drastično porasle! Okrenulo se više od 420 milijuna eura! Evo detalja...

Piše Ivica Nevešćanin
31. ožujka 2024. - 20:10

Prošle je godine na području Zadarske županije realizirano 4190 kupoprodaja nekretnina ukupne vrijednosti veće od 420 milijuna eura (više od 3,16 milijardi kuna), što je za 28 milijuna eura ili 6,3 posto manje u odnosu na 2022. kada je vrijednost 4869 kupoprodajnih ugovora iznosila više od 448 milijuna eura (3,38 milijardi kuna). 

Od ukupnog broja kupoprodaja (4190) najveći se broj odnosi na kupoprodaju građevinskih zemljišta (1875), zatim slijedi kupoprodaja stanova/apartmana (786), kupoprodaja stambenih zgrada (621), poljoprivredno zemljište (609) te ostale nekretnine.

Iako je broj kupoprodajnih ugovora u prosijeku pao za više od 30 posto u odnosu na 2022. godinu, prosječna cijena nekretnina je značajno porasla, i to stanova za 31 posto, kuća za nevjerojatnih 82 posto, dok je cijena građevinskih zemljišta rasla za 37 posto u odnosu na prethodnu godinu. 

Najviše nekretnina u 2023. (stanova, kuća, građevinskih zemljišta) pritom je prodano i kupljeno na području Općine Vir.

Pokazuju to najnoviji podaci Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije objavljeni 29. ožujka ove godine. Podaci se temelje na evidenciji prometa nekretnina Porezne uprave za 25 gradova i općina, ali ne uključuju podatke za područje Grada Zadra.

Prošle godine u Zadarskoj županiji prodano je 786 stanova, što je 27 posto manje nego 2022. kada ih je prodano 944, ali je zato prosječna cijena rasla za 31,36 posto, s 1.464 na 1.925 eura za četvorni metar.

Još veći je pad zabilježen kod kuća za stanovanje gdje je prodano 37,87 posto manje kuća (621 u odnosu na 897 godinu prije), ali se zato prosječna cijena gotovo udvostručila, na 511 eura za kvadrat (283 e/m2 u 2022. godini), što je povećanje od 82,22 posto.

Najmanji pad je zabilježen kod kupoprodaje građevinskih zemljišta gdje se trgovalo s 1875 terena, što je u odnosu na 2156 terena u 2022. godini pad od 23 posto, ali je zato cijena porasla za 37,25 posto, pa je u prosijeku za kvadrat trebalo izdvojiti 83 eura.

Pad je zabilježen i kod kupoprodaje poljoprivrednog zemljišta za 8,35 posto, a za 609 transakcija prosječna cijena kvadrata iznosila je 4,76 posto, što je povećanje u odnosu na godinu ranije od čak 72,84 posto.

image

Ilustracija

Niksa Stipanicev/Cropix

STANOVI/APARTMANI

Stanova se u županiji prodalo manje nego 2022. godine, ali je cijena u nekim mjestima porasla za više od 500 eura, odnosno za preko 30 posto. 

Najviše, 203 kupoprodaje stanova zabilježeno je na području Općine Vir, što je pad u odnosu na 2022. (258), ali je prosječna cijena kvadratnog metra porasla za 360 eura, na 1.843 eura (2022. je iznosila 1.483 e/m2).

Na drugom mjestu je Privlaka s 86 stanova po cijeni od 2.124 e/m2 (2022.g. 56 stanova po 1580 e/m2), potom slijedi Sv. Filip i Jakov s 63 stana po 1430 eura (2022.g. 53 stana po 1.165 e/m2); Nin s 45 stana po 2010 e/m2 (2022.g. 77 stana po 1467 e/m2); Preko s 44 stana po 2000 e/m2 (2022.g. 15 stanova 1791 e/m2); Kolan s 43 stana po 2,206 e/m2 (2022.g. 18 stanova po 1904 e/m2); Biograd s 41 stana po 1814 e/m2 (2022.g. 117 stanova po 1431 e/m2); Vrsi s 41 stanom po 1917 e/m2 (2022.g. 61 stan po 1421 e/m2)...

Najviša prosječna kupoprodajna cijena od 2643 eura za kvadrat ostvarena je u Sukošanu gdje je prodano 38 stanova. Na drugom mjestu je Bibinje (8 stanova po 2430 e/m2), potom Jasenice (jedan stan za 2263 e/m2), te Kolan i Privlaka.

image

Ilustracija

Marko Todorov/cropix/Cropix

STAMBENA ZGRADA/OBITELJSKA KUĆA

Najviši postotni pad bilježi kupoprodaja kuća za gotovo 38 posto (s 897 kuća u 2022. godini na 621 kuću u prošloj), ali je zato prosječna cijena porasla za nevjerojatnih 82,22 posto, s 283 na 511 eura po kvadratu. Nešto veći pad cijena bilježi jedino Biograd gdje je cijana kvadrata u prosijeku pala za više od 60 eura.

I prošle godine kućama se najviše trgovalo na Viru, 147 po cijeni od 717 eura za kvadrat, što je značajan pad u odnosu na 2022. godinu kada je prodano 216 kuća po 541 eura za kvadrat; slijedi Nin s 41 kućom po 534 e/m2 (2022.g. 49 kuća po 358 e/m2); Privlaka s 38 kuća po 550 e/m2 (2022.g. 37 kuća po 475 e/m2); Sukošan s 37 kuća po 582 e/m2 (2022.g. 40 kuća po 431 e/m2); Biograd s 32 kuće po 620 e/m2 (2022.g. 30 kuća po 684 e/m2); Vrsi s 30 kuća po 438 e/m2 (2022.g. 41 kuća po 395 e/m2)...

Ipak najviše cijene kuća u prošloj godini bile su u Bibinjama gdje je 20 kuća prodano po prosječnoj cijeni od 850 eura po kvadratu. Na drugom mjestu je Vir, treći je Tkon (19 kuća po 712 e/m2), četvrti Biograd, a peta Povljana (11 kuća po 607 e/m2).

image

Ilustracija

Bozidar Vukicevic/Cropix

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

Unatoč padu broja prodanih građevinskih zemljišta u 2023. (1875 terena u odnosu na 2156 godinu ranije), cijena kvadrata je u pravilu rasla za oko 23 posto, osim u Bibinjama i Pašmanu gdje je u prosijeku pala za desetak posto.

Najviše terena, 160, prodano je na Viru po prosječnoj cijeni od 113,53 eura za kvadrat, što je više u odnosu na 2022. kada je za prosječno 99 e/m2 prodano čak 224 zemljišta.

Vir slijedi Nin gdje je prodan 151 teren po 157 e/m2 (2022.g. 149 terena po 68 e/m2); potom Privlaka sa 128 zemljišta po 122 e/m2 (2022.g. 194 terena po 120,5 e/m2), Ražanac sa 126 terena po 91,50 e/m2 (2022.g. 145 kuća po 77 e/m2); Starigrad sa 117 zemljišta po 100 e/m2 (2022.g. 130 terena po 69 e/m2); Sv. Filip i Jakov sa 106 terena po 95 e/m2 (2022.g. 139 zemljišta po 73 e/m2); Bibinje s 96 terena po 85 e/m2 (2022.g 83 zemljišta pod 95 e/m2); Pašman s 96 terena po 95 e/m2 (2022.g. 115 zemljišta po 111,5 e/m2)...  

Najviše cijene građevinskih zemljišta u prosijeku su bile u Ninu, na drugom mjestu je Kolan (31 teren po 155 e/m2), a slijedi ih Kukljica (25 terena po 148 e/m2), Preko (82 terena po 140 e/m2) te Privlaka.

NIJE SVE EVIDENTIRANO...

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine na području Zadarske županije evidentirano je ukupno 4535 transakcija u prometu nekretnina, 104 ugovora o najmu te 240 ugovora o zakupu. Najveći broj transakcija (4190) odnosi na ugovore o kupoprodaji i to građevinskih zemljišta (1875),  stanova/apartmana (786),  stambenih zgrada (621), poljoprivrednog zemljišta (609) te ostali nekretnina.  

Važno je napomenuti da među evidentiranim transakcijama nisu prikazani ugovori o zakupu, najmu, pravu građenja i pravu služnosti iz kategorije "lista ugovora“ koji nisu povezani na katastarsku česticu, a kojih je u 2023. godini bilo ukupno 328 (29 najam + 41 zakup + 239 prava služnosti + 19 prava građenja), što s evidentiranim ugovorima sveukupno iznosi 4863 ugovora. Također veliki broj različitih vrsta ugovora nalazi se u kategoriji "neuparene nekretnine“ koje nisu dio ove analize podataka.   

27. svibanj 2024 15:47