StoryEditor
4 kantunaSTEČAJ ‘MATKOLA‘

Počelo je u Zadru: stečajna upraviteljica htjela je prije tri dana jeftino prodati Kaloperovu imovinu. Za to je trebala dobiti 630 tisuća kuna

Piše Ljubica Vuko/SD
30. siječnja 2021. - 20:04
Nikša Stipaničev/Cropix

Trgovački sud u Zadru, po sutkinji Ardeni Bajlo kao stečajnoj sutkinji, rješenjem broj St-142/2018 od 20. studenoga 2018. godine otvorio je stečajni postupak nad dužnikom MATKOL, d.o.o. za proizvodnju prehrambenih proizvoda, trgovinu i usluge, Šibenik.

Stečajnom upraviteljicom imenovana je Radojka Danek iz Šibenika. Tvrtku Matkol osnovao je 24. veljače 1999. Branko Kaloper iz Šibenika.

U obrazloženju sutkinja Bajlo navodi kako je Financijska agencija tom sudu 30. travnja 2018. dostavila prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom iz kojeg proizlazi da je društvo u neprekidnoj blokadi više od 120 dana s 831.702,66 kune nepodmirenih dospjelih osnova za plaćanje.

Rješenjem Trgovačkog suda u Zadru od 4. svibnja 2018. pokrenut je postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka (prethodni postupak) nad dužnikom.

"Tijekom prethodnog postupka zastupnik po zakonu stečajnog dužnika je iskazao da dužnik ima imovine i to nekretnina i pokretnina, te potraživanja koja još nije naplatio", navedeno je također u obrazloženju rješenja o otvaranju stečajnog postupka.

"Obzirom da je utvrđeno postojanje stečajnog razloga jer je stečajni dužnik nesposoban za plaćanje budući ne može ispunjavati svoje dospjele novčane obveze u smislu čl. 6. st. 1. i 2. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 71/15 i 104/18), kao i obzirom da isti ima imovinu i to nekretnine, to je u smislu članaka 53., 54. i 55. Stečajnog zakona odlučeno o otvaranju stečajnog postupka, stoji u obrazloženju.

U izvješću stečajne upraviteljice iz veljače 2019. navedeno je da je prema dostupnim podacima iz bilance i popisa imovine stečajnog dužnika (19. studenoga 2018.) ukupna vrijednost imovine u aktivi bilance 12.797.491,86 kuna.

Ukupne obveze stečajnog dužnika na isti dan prema podacima iz bilance, a koje je navela stečajna upraviteljica u svom izvještaju, iznosile su 10.751.209,91.

“Usporedbom vrijednosti ukupne imovine koja je naplativa i iskazana u poslovnim knjigama stečajnog dužnika i obveza jasno je da je imovina veće vrijednosti od iskazanih obveza, stoga se može zaključiti, kada bi došlo do prodaje imovine, namirile bi se tražbine razlučnih vjerovnika, a postoji velika vjerojatnost da bi se namirile i priznate tražbine stečajnih vjerovnika”, navela je stečajna upraviteljica u izvještaju iz veljače 2019. uoči ročišta za ispitivanje prijavljenih tražbina vjerovnika i izvještajnog ročišta koja je Trgovački sud u Zadru, otvarajući stečajni postupak, zakazao za 4. ožujka 2019. i prije Skupštine vjerovnika.

Što se tiče planiranih troškova stečajnog postupka, stečajna upraviteljica u predračunu je navela da oni iznose ukupno 689.670 kuna od čega je 630 tisuća kuna bruto nagrada stečajnom upravitelju, uz pretpostavku da stečajni postupak traje 12 mjeseci.

Iz brojnih materijala u ovom postupku spomenimo i da je 3. srpnja 2019. godine održana Skupština vjerovnika na kojoj je većinom glasova donesena odluka da će se imovina dužnika unovčiti. Potom je i uredovni sud 4. srpnja 2019. donio rješenje o prodaju nekretnina koje čine stečajnu masu. Radilo se o poslovnom objektu s dvorištem u vrijednosti od 6.262.000 kuna, a donesena je i odluka da se deset vozila u vlasništvu dužnika unovči prikupljanjem pisanih ponuda.

U izvještaju stečajne upraviteljice o tijeku stečajnog postupka od 24. rujna 2020. do 23. prosinca 2020. navedeno je kako je na trećoj elektoničkoj javnoj dražbi koju je provela Financijska agencija, a koji izvještaj o prodaji je dostavljen uredovnom sudu 24. kolovoza 2020. godine, prodana nekretnina površine 3986 m2 u Šibeniku, u naravi poslovni objekt s dvorištem, za iznos od 1.565.500 tvrtki iz Zagreba.

Na to rješenje uložio je, između ostalih, prigovor i Branko Koloper iz Šibenika i Pekare vidici d.o.o. Šibenik. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske odbacio je te žalbe.

Iz spisa o ovom stečajnom postupku jedan od zadnjih je rješenje Trgovačkog suda u Zadru o sazivanju Skupštine vjerovnika za 27. siječnja 2021. u 9.45 sati. U zapisniku sa skupštine zapisano je kako je stečajna upraviteljica navela da su rješenja o unovčenju svake pojedine nekretnine stečajnog dužnika već prethodno donesena i da su postala pravomoćna, a da se temeljem skupštine vjerovnika unovčila samo jedna nekretnina za koju se smatralo da će biti dovoljna za podmirenje dužnikovih vjerovnika, no da je kupovina bila nedostatna te stoga radi namirenja vjerovnika predlaže nastaviti unovčenje preostalih 6 nekretnina.

Potom se u zapisniku konstatira da je u 9,51 sati u sudnicu ušao Branko Koloper, raniji zastupnik po zakonu stečajnog dužnika i inače vjerovnik u ovom postupku. Kaloper je naveo da ima punomoć za zastupanje sinova i da ujedno zastupa i Pekaru Vidici d.o.o. Šibenik čiji je zastupnik po zakonu.

Nakon toga je utvrđeno pravo glasa s obzirom na činjenicu da je na skupštinu pristupilo više od jednog vjerovnika.

Nadalje u zapisniku je navedeno:

“Stečajna upraviteljica dalje navodi da je potrebno donijeti odluku o ponudi za pokretnine koje se nalaze u hali koja je prodana a koja iznosi 40.000 kuna, a koje pokretnine nisu opterećene zalogom.”

“Branko Koloper ne slaže se s prijedlogom odnosno ponudom koju je iznijela stečajna upraviteljica smatrajući da je ponuda preniska, da je riječ o vrijednim pokretninama koje bi mogle postići vrijednost između 500.000 i 1.000.000 kuna. Predlaže zato da se svaki pojedini predmet procijeni i proda prikupljanjem ponuda bilo zbirno bilo pojedinačno.“

“Stečajna upraviteljica navodi da je riječ o raznovrsnim pokretninama što iziskuje i procjenitelje iz raznih područja, da je u svrhu procjene svih pokretnina dobila ponudu koja bi koštala oko 20.000 kuna što joj se učinilo visokim troškom postupka, pa procjena pokretnina nije izvršena.

Punomoćnica banke, najvećeg vjerovnika, predložila je da se u svrhu procjene nekretnina pribavi nekoliko ponuda i da se prihvati najpovoljnija, te da se procjena izvrši i nakon toga krene u unovčenje.

Stečajna upraviteljica navela je da situaciju usložnjava i činjenica da je hala u kojoj su nekretnine u međuvremenu unovčena i da bi bilo potrebno čim prije unovčiti pokretnine.

Branko Koloper navodi da bi se zbirno mogla prodati računala i uredska oprema koji vrijede 30.000 kuna.

Punomoćnica banke predložila je da se prihvati Kaloperov prijedlog i da se procjena izvrši samo u odnosu na pokretnine koje služe proizvodnji pekarskih proizvoda. Dalje predlaže da se uredska oprema i računala prodaju na način da se prikupe pisane ponude stečajnoj upraviteljici te da se pri svakom novom pokušaju prodaje cijena snizi za 10% od zadnje oglašene cijene.

"Branko Koloper navodi da prema njegovom mišljenju Ministarstvo financija koje ima razlučno pravo na 5 nekretnine koje bi se trebalo prodavati ima neznatnu tražbinu prema stečajnom dužniku obzirom da se namirivalo prodajom 10 vozila koja su sva unovčena. Zato predlaže da prije donošenja zaključka o prodaji utvrdi da li je Republika Hrvatska podmirena, a nakon čega će se i odlučiti o načinu unovčenja", stoji u zapisniku.

Na kraju, Sud je utvrdio da su donijete sljedeće odluke:

"Pokretnine stečajnog dužnika unovčit će se prikupljanjem pisanih ponuda stečajnoj upraviteljici i to na način da se uredska oprema i računala prodaju po početnoj cijeni od 30.000 kuna i da se pri svakom novom pokušaju prodaje cijena snizi za 10% od zadnje oglašene cijene. Pokretnine koje služe proizvodnji pekarskih proizvoda procijenit će se nakon što stečajna upraviteljica prikupi barem dvije ponude pri čemu će prihvatiti najpovoljniju. Oprema će se unovčiti također prikupljanjem pisanih ponuda stečajnoj upraviteljici a da početna cijena bude ona utvrđena procjenom te da se pri svakom novom pokušaju prodaje ista smanjuje za 10% od prethodno oglašene cijene."

item - id = 1074438
related id = 0 -> 1078500
related id = 1 -> 1078487
13. rujan 2021 18:58