StoryEditorOCM
ForumNEPOŠTENA PRAKSA

Banke više neće ‘derati‘ klijente pomoću tzv. prešutnih prekoračenja; ‘uvaljivale‘ im minuse triput veće od mjesečnih primanja pa nabijale kamate

Piše Sanja Stapić/SD
31. srpnja 2021. - 16:55

Hrvatska narodna banka sprema novu regulativu za tržište minusa po tekućim računima vrijedno 6,27 milijarde kuna i poziva banke da bez odgode za sva prešutna prekoračenja uvedu pravila koja vrijede za dopuštena, dok za nove tekuće račune maksimalni iznos prešutnog prekoračenja može biti 1500 kuna.

Prešutno prekoračenje moći će se koristiti maksimalno 90 dana, a onima koji ga budu toliko dugo koristili, banke će biti obvezne ponuditi dopušteno prekoračenje ili kredit kojim će zamijeniti prešutno prekoračenje. Prešutna prekoračenja trebala bi biti iznimka, a ne pravilo i trebala bi se odobravati u manjim iznosima pa nedostatak ograničenja efektivne kamatne stope ne bi proizvodio značajan financijski učinak potrošačima, ističu uz središnje banke. Dodaju da je njihovu inicijativu za izmjenu regulative potrošačkog kreditiranja podržalo i Ministarstvo financija. HNB je poslala bankama okružnicu kojom ih obavještava o inicijativi i traži da usklade prakse s najavljenom izmjenom regulative kojom će se uvesti red na tržište minusa i jasno razlikovati dopušteno od prešutnog prekoračenja.

Iz HNB-a kažu da su proveli istraživanje prakse banaka i utvrdili da su se dva proizvoda stopila u jedan, pod uvjetima koji ne omogućuju primjerenu zaštitu potrošača i uz značajno višu cijenu. Tako iz HNB-a kažu da 70 posto potrošača s otvorenim tekućim računima na koje primaju redovna primanja, ima odobreno prekoračenje, a izvjesno je da dio potrošača kojima je odobreno prešutno prekoračenje bez njihova zahtjeva, nije svjestan kreditnog odnosa u koji ulazi korištenjem tog prekoračenja.

Istraživanje je pokazalo da banke nude dopuštene i prešutne minuse, a više od 95 posto svih prekoračenja čine prešutna koja su u prosjeku 30 posto skuplja od dopuštenih prekoračenja i nerijetko iznose do 300 posto prosječnih mjesečnih primanja.

U okružnici HNB traži da banke za postojeće ugovore o tekućim računima s prešutnim prekoračenjima ugrade ograničenja efektivne kamate i obvezu banke da ponudi otplatu duga u 12 rata u slučaju smanjenja ili ukidanja prešutnog prekoračenja kako je to propisano za dopušteno prekoračenje.

- Dopušteno prekoračenje bilo je tržišni standard do 2018. godine, a početak opsežnijeg odobravanja prešutnih prekoračenja uslijedio je nakon donošenja Odluke o efektivnoj kamatnoj stopi krajem 2017. godine. Od 2019. godine evidentan je i porast mjesečnih naknada za vođenje tekućeg računa, što je direktno povezano s činjenicom da se ograničenje efektivne kamatne stope iz članka 21.a Zakona o potrošačkom kreditiranju ne primjenjuje kod prešutnih prekoračenja - objašnjavaju iz središnje banke.

Iz HNB-a kažu da je dopušteno prekoračenje iznos sredstava koji banka stavlja na raspolaganje potrošaču na temelju ugovora o tekućem računu sklopljenog u pisanom obliku, za razliku od prešutnog prekoračenja kojim banka potrošaču stavlja na raspolaganje sredstva koja nadmašuju trenutačno stanje tekućeg računa potrošača ili dogovoreno prekoračenje.

Dopuštena su prekoračenja ugovori o kreditu za koje je predviđena puna zaštita potrošača koja uključuje ograničenje efektivne kamatne stope, postupnu otplatu u 12 rata, cjelovito informiranje potrošača o proizvodu, kao i prethodno utvrđivanje kreditne sposobnosti. Za razliku od toga, kod prešutnog prekoračenja poslovni odnos reguliran je ugovorom o tekućem računu pa se na izvještavanje potrošača primjenjuju odredbe Zakona o platnom prometu, te banka ima samo obvezu pružiti informacije o kamatnoj stopi i naknadama. Za prešutno prekoračenje nije obvezna procjena kreditne sposobnosti, ne primjenjuje se ograničenje visine efektivne kamatne stope i nije obvezna primjena odredbe o otplati duga u 12 rata u slučaju smanjenja ili ukidanja prekoračenja.

Minusi
- 6,27 milijardi kuna iznose prekoračenja po tekućim računima, prema podacima HNB-a
- od 6,13 posto do 8,41 posto iznose kamate na prekoračenja u sedam najvećih banaka, uglavnom se radi o godišnjoj, fiksnoj kamati na iskorišteni iznos dopuštenog prekoračenja
- 4,8 milijuna računa građana krajem 2019. bilo je bez odobrenog prekoračenja, prema podacima HNB-a
- 1,8 milijuna računa s odobrenim prekoračenjem bilo je krajem 2019.
908.446 računa bilo je u odobrenom je prekoračenju krajem 2019.

06. lipanj 2023 04:33