StoryEditorOCM
ForumPRAVA I OVLASTI

Evo kakvu će zaista moć imati Turudić kad zasjedne u fotelju glavnog državnog odvjetnika, pročešljali smo zakon

Piše Katarina Marić Banje/SD
11. veljače 2024. - 19:37

Kako je i propisano zakonom novi glavni državni odvjetnik bira se tri mjeseca prije isteka prethodnog mandata. Zbog prijepora oko privatnih druženja i kontakata Ivana Turudića, suca Visokog kaznenog suda koji je izabran na navedenu dužnost u javnosti se odmah počelo pretresati koje će sve ovlasti imati na novoj funkciji.

Najviše je bojazni oko moći koje će imati kao čelni čovjek DORH-a zbog straha od zlouporaba. Ovlasti, obveze, način rada i prava zaposlenika DORH-a propisani su Zakonom o državnom odvjetništvu i Poslovnikom državnog odvjetništva. Pa tako i glavnog državnog odvjetnika od kojih prenosimo veći dio.

 •  Glavni državni odvjetnik dužan je izvijestiti ministra nadležnog za poslove pravosuđa o predmetima općeg značaja, kao i o kaznenim prijavama protiv sudaca Ustavnog suda, zastupnika u Hrvatskom saboru, članova Vlade, sudaca i državnih odvjetnika.
 • Određuje kriterije za određivanje stupnjeva tajnosti podataka iz nadležnosti državnog odvjetništva.
 •  Dužan je na zahtjev ministra nadležnog za poslove pravosuđa podnijeti izvješće o pojedinim vrstama kaznenih postupaka. Na zahtjev ministra nadležnog za poslove pravosuđa u pojedinim slučajevima podnijet će i posebno izvješće.
 • Daje naputke za sporazumijevanje o sankciji s okrivljenikom. Napucima se propisuje način vođenja pregovora, pisani oblik i sadržaj sporazuma čiji je dio izjava za donošenje presude na temelju sporazuma stranaka te način izračunavanja umanjene zakonske kazne koja bi se trebala primijeniti u konkretnom slučaju. Napucima se mogu propisati slučajevi u kojima se državni odvjetnici ne mogu sporazumijevati o donošenju presude na temelju sporazuma stranaka.
image
Vojko Basic/Cropix
 • Dužan je svake godine dostaviti ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa izvješće o primljenim, riješenim i neriješenim predmetima s obrazloženjem, te o pokrenutim postupcima zbog počinjenoga teškoga stegovnog djela dužnosnika i stegovnim postupcima prema službenicima i namještenicima u državnim odvjetništvima.
 •  Ne smije biti pozvan na odgovornost za izraženo pravno mišljenje u predmetu koji je dodijeljen u rad, osim ako se radi o kršenju zakona od strane Glavnoga državnog odvjetnika, državnog odvjetnika ili zamjenika državnog odvjetnika koje je kažnjivo djelo.
 • Može sazvati i prošireni kolegij na kojem se razmatraju nacrti zakona ili drugog propisa kad se njima utvrđuje ovlast državnog odvjetništva ili uređuje drugo pitanje važno za rad državnog odvjetništva ili obavljanje državnoodvjetničke dužnosti.
 • Sudjeluje bez prava glasa u radu kolegija kod davanja mišljenja o obnašanju državnoodvjetničke dužnosti, davanja mišljenja o kandidatima za zamjenike državnih odvjetnika i davanja mišljenja o kandidatima za nižega državnog odvjetnika. Kad daje mišljenje kolegij odlučuje na sjednici većinom glasova svih članova kolegija koji imaju pravo glasa.
image

Novi glavni državni odvjetnik Ivan Turudić

Damjan Tadic/Cropix
 • Može odlučiti da poslove zastupanja u određenoj vrsti građanskih i upravnih predmeta obavlja jedno državno odvjetništvo za područje više mjesno i stvarno nadležnih sudova.
 •  Pokrenut će postupak za razrješenje županijskog i općinskoga državnog odvjetnika ako je na temelju pisanog izvješća o obavljenom pregledu cjelokupnog rada županijskog ili općinskoga državnog odvjetništva, ili na drugi način saznao da postoje razlozi za razrješenje.
 • Vijeće će na zahtjev Glavnoga državnog odvjetnika ili po službenoj dužnosti poništiti odluku o imenovanju ako utvrdi:

       - da imenovani zamjenik državnog odvjetnika nije ispunjavao uvjete za imenovanje,

       - da je odluka utemeljena na neistinitim podacima i dokazima,

       - da zamjenik državnog odvjetnika bez opravdanog razloga nije niti u roku od šest mjeseci od imenovanja položio prisegu

       - da je do imenovanja došlo uslijed kaznenog djela kandidata ili predsjednika ili člana Vijeća.

 • Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske godišnjim rasporedom poslova određuje osobu zaduženu za praćenje europskih propisa, za praćenje i analizu sudske prakse Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava.
image
Damjan Tadic/Cropix
23. veljača 2024 07:41