StoryEditorOCM
ForumNOVI I DATUMI

Mijenja se kalendar državne mature, razdvajaju se datumi pisanja A i B razine obveznih predmeta, a donosimo i druge pojedinosti

Piše Marijana Cvrtila
18. ožujka 2021. - 21:01

Mijenja se kalendar polaganja ispita ovogodišnje državne mature! Kako doznajemo, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, središnja ustanova za provedbu državne mature, uzimajući u obzir razvoj situacije vezane za epidemiološke mjere radi sprječavanje širenja koronavirusa te sigurnosni aspekt mature, tražio je i dobio suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za izmjenu aktualnog Kalendara provedbe državne mature u ljetnom roku 2020./2021. školske godine.

Glavna je vijest da se i ove godine, kao što je to bio slučaj s prošlogodišnjom generacijom maturanata, razdvajaju datumi pisanja osnovne (B) i više (A) razine obveznih predmeta mature i to hrvatskoga i engleskog jezika te matematike, na koje i inače izlazi najveći broj pristupnika.

Iako su se, prema prvoj objavljeno verziji, ispiti obiju razina matematike te engleskog jezika ove godine trebali pisati u jednom danu, sada će se pisati dva dana. Hrvatski jezik A i B razine, koji se sastoji od testa i eseja te se trebao pisati dva dana, sada će se protegnuti na čak četiri dana.

Konkretno, to izgleda ovako: zbog razdvajanja datuma pisanja A i B razina glavnih predmeta, državna matura će se ove godine polagati od 1. do 30. lipnja, umjesto, kako je ranije predloženo, od 1. do 25. lipnja. Prema novom kalendaru, promjena neće biti jedino u prva dva dana mature, 1. i 2. lipnja, kada se polažu ispiti iz materinskih jezika nacionalnih manjina te grčki, odnosno latinski jezik A i B razine.

Promjene počinju od 4. lipnja, kada se, prema „starom kalendaru“, trebao pisati ispit iz engleskog jezika A i B razine. Prema novom kalendaru, međutim, 4. lipnja polagat će se samo engleski jezik A razine, dok se ispit iz engleskog osnovne, B razine, pomiče na 7. lipnja.

image
Tom Dubravec/Cropix

Test i esej iz hrvatskog jezika, koji su se trebali pisati 24., odnosno 25. lipnja, sada se premještaju na četiri nova datuma u rasponu od 21. do 25. lipnja: 21.6. pisat će se test iz hrvatskog jezika A razine, 23.6. ispit iz istog predmeta B razine, 24.6. piše se esej na višoj, A razini, a dan poslije esej B razine. Datum koji je ranije najavljen za matematiku A i B razine bio je 21. lipnja, međutim, prema najnovijoj izmjeni test iz A matematike bit će 28. lipnja, a B razine dan poslije, 29.6.

Zbog tih promjena došlo je i do premještanja datuma izbornih predmeta u odnosu na raniji kalendar i to pomicanjem datuma za najmanje jedan dan. Tako će se, primjerice, biologija te ispit iz španjolskog jezika A i B razine, umjesto 7. lipnja, pisati dan kasnije to jest 8. lipnja. Kemija i sociologija, pak, umjesto 11. pisat će se 14.6., likovna umjetnost i vjeronauk pomaknuti su sa 16. na 17.6., a isti dan (17.6.) polagat će se i etika koja se trebala pisati 23.6. Najveću 'pretumbaciju' doživjeli su ispiti iz logike i glazbene umjetnosti koji su se trebali pisati 17. lipnja, a sada su premješteni na zadnji dan mature, 30. lipnja.

Zbog novih datuma polaganja ispita, mijenjaju se i termini predviđeni za objavu privremenih i konačnih rezultata državne mature. Tako će privremeni rezultati, umjesto 13., biti poznati 14. srpnja, nakon toga slijede dva dana za prigovore, a konačni rezultati predviđeni su za 21. srpnja, što je samo jedan dan kasnije nego što je to bilo u „staroj“ verziji.

- Prateći svakodnevno epidemiološku situaciju, tražila sam da se napravi analiza rizika na temelju broja ovogodišnjih pristupnika. Ovom izmjenom Kalendara provedbe državne mature u ljetnom roku maksimalno će se zaštiti kako pristupnici, tako i svi nastavnici koji su neizostavni dio provedbe državne mature – objasnila je ove promjene Ivana Katavić, ravnateljica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Također, s obzirom da se objava konačnih rezultata pomiče za svega jedan dan, kaže ona, to neće ugroziti upise na visoka učilišta.

image
Tom Dubravec/Cropix
28. svibanj 2024 13:34